meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    p betű: 67 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-67
 
PAGGI, Leonardo: A hűtlenség arányai, vagy a hűség kockázatai. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 231-234. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

PÁL, Éva: A Csíki-medence helyneveiből. NyIrK, Kolozsvár, 1989 1. sz. 81-84. old. mutatók: Csíki-medence, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

PALKÓ, Attila: Tatár betörések emlékeiből Művelődés, Bukarest, 1981 12. sz. 44-46. old. mutatók: , tatár betörés . nemzetiségtörténet .

PALKÓ, Attila: Tutajozás a Maroson. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 202-212. old. mutatók: Maros megye, , tutajosok / falusi mesterségek . nemzetiségtörténet/szociológia .

PÁLL, Árpád: Eszmények és formák. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1981 . sz. 98-117. old. mutatók: , . művelődéstörténet/intézménytörténet .

PÁLL, Gyöngyvér: Szociológia és társadalomlélektan. Korunk, Kolozsvár, 1968 11. sz. 1729-1731. old. mutatók: , szociológia&szociálpszichológia / szociológia . szociológia/szociálpszichológia/társadalomfilozófia .

PAP, Edit: A vallás lényege. Echinox, Kolozsvár, 1974 4. sz. 18. old. mutatók: , vallás . vallásfilozófia/ .

PAP, Ferenc: Kájoni János és a csíksomlyói nyomda művelődéstörténeti jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1972 3. sz. 441-443. old. mutatók: Csíksomlyó, , KÁJONI János, nyomdászat . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet .

PÁPAI, Judit: Babonás-e ön ? TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 22-24. old. mutatók: , babona . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Nekem is volt - ideálom. TETT, Bukarest, 1982 4. sz. 35-39. old. mutatók: , nők . szociológia .

PÁPAI, Judit: Személyiség és típus. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 167-169. old. mutatók: , személyiség . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Teljességem másik fele. , Bukarest, 1980 3. sz. 4-10. old. mutatók: , párválasztás . szociálpszichológia/családszociológia .

PÁPAI, Judit: Utitársunk a boldogság vonatán. TETT, Bukarest, 1983 1-2. sz. 3-5. old. mutatók: , játék . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Versengés vagy kooperáció TETT, Bukarest, 1984 1. sz. 30-32. old. mutatók: , kooperáció&agresszió / agresszió&kooperáció / agresszió . szociálpszichológia .

PÁPAI S., Judit: Hétköznapi döntések TETT, Bukarest, 1985 4. sz. 51-54. old. mutatók: , döntés . szociálpszichológia .

PAPP, József: Emlékek. A nagykárolyi műkedvelő és hivatásos színjátszásról Művelődés, Bukarest, 1972 6. sz. 16-17, 20. old. mutatók: Nagykároly, nagykárolyi színház , . szinháztörténet/művelődéstörténet .

PAPP, József András: Az erdélyi kezdeti merkantilizmus. Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 261-264. old. mutatók: , BETHLEN Gábor, merkantilizmus(erdélyi) / Erdély . intézménytörténet/nemzetiségtörténet .

PAPP, József András: A dolgozó nő. Művelődés, Bukarest, 1983 11. sz. 42-44. old. mutatók: , nők . szociológia .

PAPP, József András: Szép lehet, de főnök nem. TETT, Bukarest, 1982 2. sz. 40-44. old. mutatók: , nők . szociológia .

PAPP, László: A világmindenség mint egységes egész. A Hét, Bukarest, 1972 5. sz. 14-15. old. mutatók: , világegyetem . tudományfilozófia/ontológia/ .

PÁSKÁNDI, Géza: Az " abszurd jelenség " és a halál. Korunk, Kolozsvár, 1969 2. sz. 167-171. old. mutatók: , halál . etika/filozófiai irányzatok/filozófiai esszé .

PÁSKÁNDI, Géza: A történelmi tárgy és a művészi újraélés. A Hét, Bukarest, 1970 2. sz. 4. old. mutatók: , . etika .

PÁSZKA, Imre: Az ázsiai termelési mód régi és új vitájához. Korunk, Kolozsvár, 1982 10. sz. 760-764. old. mutatók: , ázsiai termelési mód . társadalomfilozófia/marxizmus/filozófiatörténet .

PÁSZKA, Imre: Az ázsiai termelési mód régi és új vitájához. II. Korunk, Kolozsvár, 1983 4. sz. 293-299. old. mutatók: , ázsiai termelési mód . társadalomfilozófia/marxizmus/filozófiatörténet .

PÁSZKA, Imre: Az erdélyi kapitalizmus társadalomtörténete. Korunk, Kolozsvár, 1982 9. sz. 681-685. old. mutatók: , kapitalizmus(erdélyi) / Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

PÁSZKA, Imre: Szokások és szertartások az ókori keleten TETT, Bukarest, 1985 1. sz. 57-59. old. mutatók: , . kulturfilozófia/filozófiai antropológia .

PATAKI, József: A két Hunyadi János NyIrK, Kolozsvár, 1969 1. sz. 111-116. old. mutatók: , HUNYADI János, . nemzetiségtörténet .

PATAKI, József: Legenda és valóság. A csíki székely krónikáról. Korunk, Kolozsvár, 1970 4. sz. 506-510. old. mutatók: Csík, , székelyek / székely krónika(csíki) . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

PATAKI, József: Linczigh János kolozsvári királybíró. Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1975 . sz. 57-61. old. mutatók: Kolozsvár, , LINCZIGH János, . nemzetiségtörténet/várostörténet .

PATAKI, József: A vezetéknév kialakulása a XVI. századvégi udvarhelyszéki adatok fényénél NyIrK, Kolozsvár, 1974 1. sz. 7-18. old. mutatók: Udvarhely, , vezetéknév . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék