meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

p betű: 67 szerző

PAGGI, Leonardo: A hűtlenség arányai, vagy a hűség kockázatai. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 231-234. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

PÁL, Éva: A Csíki-medence helyneveiből. NyIrK, Kolozsvár, 1989 1. sz. 81-84. old. mutatók: Csíki-medence, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

PALKÓ, Attila: Tatár betörések emlékeiből Művelődés, Bukarest, 1981 12. sz. 44-46. old. mutatók: , tatár betörés . nemzetiségtörténet .

PALKÓ, Attila: Tutajozás a Maroson. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 202-212. old. mutatók: Maros megye, , tutajosok / falusi mesterségek . nemzetiségtörténet/szociológia .

PÁLL, Árpád: Eszmények és formák. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1981 . sz. 98-117. old. mutatók: , . művelődéstörténet/intézménytörténet .

PÁLL, Gyöngyvér: Szociológia és társadalomlélektan. Korunk, Kolozsvár, 1968 11. sz. 1729-1731. old. mutatók: , szociológia&szociálpszichológia / szociológia . szociológia/szociálpszichológia/társadalomfilozófia .

PAP, Edit: A vallás lényege. Echinox, Kolozsvár, 1974 4. sz. 18. old. mutatók: , vallás . vallásfilozófia/ .

PAP, Ferenc: Kájoni János és a csíksomlyói nyomda művelődéstörténeti jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1972 3. sz. 441-443. old. mutatók: Csíksomlyó, , KÁJONI János, nyomdászat . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet .

PÁPAI, Judit: Babonás-e ön ? TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 22-24. old. mutatók: , babona . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Nekem is volt - ideálom. TETT, Bukarest, 1982 4. sz. 35-39. old. mutatók: , nők . szociológia .

PÁPAI, Judit: Személyiség és típus. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 167-169. old. mutatók: , személyiség . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Teljességem másik fele. , Bukarest, 1980 3. sz. 4-10. old. mutatók: , párválasztás . szociálpszichológia/családszociológia .

PÁPAI, Judit: Utitársunk a boldogság vonatán. TETT, Bukarest, 1983 1-2. sz. 3-5. old. mutatók: , játék . szociálpszichológia .

PÁPAI, Judit: Versengés vagy kooperáció TETT, Bukarest, 1984 1. sz. 30-32. old. mutatók: , kooperáció&agresszió / agresszió&kooperáció / agresszió . szociálpszichológia .

PÁPAI S., Judit: Hétköznapi döntések TETT, Bukarest, 1985 4. sz. 51-54. old. mutatók: , döntés . szociálpszichológia .

PAPP, József: Emlékek. A nagykárolyi műkedvelő és hivatásos színjátszásról Művelődés, Bukarest, 1972 6. sz. 16-17, 20. old. mutatók: Nagykároly, nagykárolyi színház , . szinháztörténet/művelődéstörténet .

PAPP, József András: Az erdélyi kezdeti merkantilizmus. Bethlen Gábor gazdaságpolitikája. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 261-264. old. mutatók: , BETHLEN Gábor, merkantilizmus(erdélyi) / Erdély . intézménytörténet/nemzetiségtörténet .

PAPP, József András: A dolgozó nő. Művelődés, Bukarest, 1983 11. sz. 42-44. old. mutatók: , nők . szociológia .

PAPP, József András: Szép lehet, de főnök nem. TETT, Bukarest, 1982 2. sz. 40-44. old. mutatók: , nők . szociológia .

PAPP, László: A világmindenség mint egységes egész. A Hét, Bukarest, 1972 5. sz. 14-15. old. mutatók: , világegyetem . tudományfilozófia/ontológia/ .

PÁSKÁNDI, Géza: Az " abszurd jelenség " és a halál. Korunk, Kolozsvár, 1969 2. sz. 167-171. old. mutatók: , halál . etika/filozófiai irányzatok/filozófiai esszé .

PÁSKÁNDI, Géza: A történelmi tárgy és a művészi újraélés. A Hét, Bukarest, 1970 2. sz. 4. old. mutatók: , . etika .

PÁSZKA, Imre: Az ázsiai termelési mód régi és új vitájához. Korunk, Kolozsvár, 1982 10. sz. 760-764. old. mutatók: , ázsiai termelési mód . társadalomfilozófia/marxizmus/filozófiatörténet .

PÁSZKA, Imre: Az ázsiai termelési mód régi és új vitájához. II. Korunk, Kolozsvár, 1983 4. sz. 293-299. old. mutatók: , ázsiai termelési mód . társadalomfilozófia/marxizmus/filozófiatörténet .

PÁSZKA, Imre: Az erdélyi kapitalizmus társadalomtörténete. Korunk, Kolozsvár, 1982 9. sz. 681-685. old. mutatók: , kapitalizmus(erdélyi) / Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

PÁSZKA, Imre: Szokások és szertartások az ókori keleten TETT, Bukarest, 1985 1. sz. 57-59. old. mutatók: , . kulturfilozófia/filozófiai antropológia .

PATAKI, József: A két Hunyadi János NyIrK, Kolozsvár, 1969 1. sz. 111-116. old. mutatók: , HUNYADI János, . nemzetiségtörténet .

PATAKI, József: Legenda és valóság. A csíki székely krónikáról. Korunk, Kolozsvár, 1970 4. sz. 506-510. old. mutatók: Csík, , székelyek / székely krónika(csíki) . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

PATAKI, József: Linczigh János kolozsvári királybíró. Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1975 . sz. 57-61. old. mutatók: Kolozsvár, , LINCZIGH János, . nemzetiségtörténet/várostörténet .

PATAKI, József: A vezetéknév kialakulása a XVI. századvégi udvarhelyszéki adatok fényénél NyIrK, Kolozsvár, 1974 1. sz. 7-18. old. mutatók: Udvarhely, , vezetéknév . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék