meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    b betű: 375 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-375
 
B. Gy.: Marx esztétikai nézetei. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1444-1445. old. mutatók: , MARX Karl, esztétika(marxista) / esztétika . esztétika/marxizmus .

BÁCSKAI, Vera: Új irányzatok a közép-kelet-európai várostörténeti kutatásban. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980 . sz. 75-81. old. mutatók: Európa, , urbanizáció . metodológia/szociológia/várostörténet .

BAER-RADUCANU, Sevilla: A genetikai strukturalizmus módszertana. Korunk, Kolozsvár, 1971 8. sz. 1215-1220. old. mutatók: , strukturalizmus(genetikai-) / strukturalizmus . metodológia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BÁGYUJ, Lajos: A kolozsvári ferenc-rendi templom. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 263-272. old. mutatók: Kolozsvár, templomok , . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

BAK, Béla: Az erdélyi Academicum Collegium keletkezése körüli ellentmondások. Korunk, Kolozsvár, 1977 5. sz. 404-408. old. mutatók: Gyulafehérvár, Collegium Academicum , Erdély . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

BAKK, Miklós: Az áltudományosság forrásvidékén. TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 7-9. old. mutatók: , áltudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Értelem, gép, modell. TETT, Bukarest, 1986 4. sz. 53-59. old. mutatók: , paradoxon / modell / rendszerelmélet . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BAKK, Miklós: Modern tudomány - experimentális tudomány. TETT, Bukarest, 1985 2. sz. 33-38. old. mutatók: , kisérlet(tud.) / tudomány(kísérleti) / tudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Módszertan és történetiség. Korunk, Kolozsvár, 1989 6. sz. 472-473. old. mutatók: , történetiség / történelem . metodológia/történelemfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Természettudományos kultúra és a műveltség szerkezete. TETT, Bukarest, 1981 4. sz. 4-6. old. mutatók: , kultúra&természettudomány / természettudomány&kultúra / természet / kultúra / műveltség . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Tudás és evidencia. Korunk, Kolozsvár, 1989 11-12. sz. 946-948. old. mutatók: , tudás&evidencia / evidencia&tudás . ismeretelmélet/ .

BAKK, Miklós: A tudomány eszményei. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 189-190. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Tudományos és filozófiai racionalizmus. A Hét, Bukarest, 1985 43. sz. 8. old. mutatók: , racionalizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

BAKK, Miklós: A tudumányfilozófia új historizmusa. A Hét, Bukarest, 1983 15. sz. 9. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/történelemfilozófia .

BAKK, Vilmos: Galilei és a hagyományok. A Hét, Bukarest, 1983 33. sz. 11. old. mutatók: , GALILEI Galileo, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

BAKK, Vilmos: Tudás, értés, értelmezés. A Hét, Bukarest, 1979 3. sz. 11. old. mutatók: , értelmezés . ismeretelmélet/szemantika-szemiotika .

BALAIó, Mircea: Merre tart a román logika ? Korunk, Kolozsvár, 1985 12. sz. 962-963. old. mutatók: , logika / románok . logika .

BALÁZS, Egon.: A közgazdaságtudományi kutatás néhány időszerű kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1957 7. sz. 828-840. old. mutatók: , . metodológia/közgazdaságtudomány .

BALÁZS, Lajos: A párválasztás kritériumrendszere Csíkszentdomokoson. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 147-160. old. mutatók: Csíkszentdomokos, , párválasztás . szociológia/szociálpszichológia/faluszociológia/etnográfia .

BALÁZS, Lajos: Párválasztás - régen és ma - Csíkszentdomokoson. Művelődés, Bukarest, 1977 3. sz. 32-33. old. mutatók: Csíkszentdomokos, , párválasztás / székelyek . szociográfia/faluszociológia/etnográfia .

BALÁZS Lajos ; SALLÓ, István: Az énlaki közművelődés száz éve. Művelődés, Bukarest, 1972 2. sz. 12-18. old. mutatók: Énlak, , . művelődéstörténet/településtörténet .

BALÁZS, László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk, Kolozsvár, 1971 10. sz. 1463-1469. old. mutatók: , bilingvizmus . szociológia/szociálpszichológia/művelődéstörténet .

BALÁZS, László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1981 . sz. 68-72. old. mutatók: , bilingvizmus . szociológia .

BALÁZS, Sándor: August Comte és a pozitivizmus. Korunk, Kolozsvár, 1957 11. sz. 1526-1539. old. mutatók: , COMTE August, pozitivizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

BALÁZS, Sándor: Az elfogultságról. Korunk, Kolozsvár, 1977 12. sz. 1004-1007. old. mutatók: , elfogultság . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BALÁZS, Sándor: Az iskolaalapítás művészete. A száz éve született Dimitrie Gustira emlékezve. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 265-267. old. mutatók: , GUSTI Dimitrie, . művelődéstörténet/intézménytörténet/szociológia .

BALÁZS, Sándor: Az optimizmus védelmében. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 823-828. old. mutatók: , optimizmus . történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Az őszinteségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 12. sz. 904-907. old. mutatók: , őszinteség(etika) . etika/társadalomfilozófia .

BALÁZS, Sándor: A büszkeségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 6. sz. 414-419. old. mutatók: , büszkeség . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BALÁZS, Sándor: A célhoz vezető út. Korunk, Kolozsvár, 1971 2. sz. 224-229. old. mutatók: , cél . determinizmus/ontológia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék