meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    p betű: 67 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-67
 
PÁTER, Zoltán: A sarkigazságtól a bizonyításelméletig, avagy beszéljünk metanyelven. A Hét, Bukarest, 1973 50. sz. 14-15. old. mutatók: , igazság / metanyelv / bizonyításelmélet . ismeretelmélet/társadalomfilozófia/ .

PÁVEL, Angéla: Mátyás király szülőháza. Művelődés, Bukarest, 1958 6. sz. 36-37. old. mutatók: Kolozsvár, , MÁTYÁS király, . művelődéstörténet/várostörténet .

PAVEL, Apostol: Katolikus bölcselet és emberi öntudat. Korunk, Kolozsvár, 1957 4. sz. 445-446. old. mutatók: , öntudat / katolicizmus . vallásfilozófia/társadalomfilozófia .

PÁNZARU, Petru: Társadalomlélektan és propaganda. Korunk, Kolozsvár, 1969 1. sz. 161-166. old. mutatók: , propaganda&szociálpszichológia . társadalomfilozófia/szociálpszichológia/politológia .

PÉNTEK, János: A beszéd : tett ! TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 31-35. old. mutatók: , beszédtett / beszéd . nyelvfilozófia .

PÉNTEK, János: A népi hímzés jelfunkciói Kalotaszegen. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 112-121. old. mutatók: Kalotaszeg, , jel . /etnográfia/faluszociológia/szemantika-szemiotika/ .

PÉNTEK, János: A népi szakszókincs gyűjtéséhez Művelődés, Bukarest, 1971 9. sz. 50-52. old. mutatók: , népi szakszókincs . metodológia/etnolingvisztika/etnográfia .

PÉNTEK, János: A román-magyar nyelvi kölcsönhatás néhány szemantikai vonatkozása. NyIrK, Kolozsvár, 1981 1. sz. 77-75. old. mutatók: , román-magyar kapcsolatok(nyelvi) / román-magyar kapcsolatok / románok . szemantika-szemiotika .

PÉNTEK, János: Virágnyelv - virágének. TETT, Bukarest, 1979 3. sz. 15-40. old. mutatók: , kommunikáció / metakommunikáció . szemantika-szemiotika/kommunikációelmélet .

PERIS, Teréz: A kultúra : egyetlen közösség. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1981 . sz. 9-11. old. mutatók: , kultúra . művelődéstörténet .

PÉTER, Endre: A háromszázéves székelyudvarhelyi kollégium. Korunk, Kolozsvár, 1970 10. sz. 1594-1597. old. mutatók: Székelyudvarhelyi Kollégium / iskolák , . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

PÉTER, László: A Nagy György- féle köztársasági mozgalom történetéhez. Korunk, Kolozsvár, 1958 2. sz. 305-306. old. mutatók: , NAGY György, republikanizmus(magyar) . nemzetiségtörténet/politikatörténet/ .

PÉTER VASS, Ferenc: Erdély parasztvárai. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980 . sz. 236-245. old. mutatók: várak , Erdély . nemzetiségtörténet .

PÉTERFI, Emilia: Kisiskolásokról régen és ma, avagy az oktatás ábécéje. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1979 . sz. 27-32. old. mutatók: , . művelődéstörténet .

PETRAó, Ileana: A strukturális antropológia meghatározó elemei. Korunk, Kolozsvár, 1979 7-8. sz. 645-647. old. mutatók: , antropológia(strukturális) / strukturalizmus . filozófiai antropológia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

PIAGET, Jean: A fix mag és veleszületettsége. Echinox, Kolozsvár, 1981 1-2-3. sz. 26-27, 30. old. mutatók: , . szociálpszichológia/társadalomfilozófia/ .

PIAGET, Jean: Merre tart a nevelés. A Hét, Bukarest, 1973 4. sz. 16-17. old. mutatók: , . ismeretelmélet/szociálpszichológia/ .

PILLICH, László: Egy hóstáti nemzetség családszerkezetének vizsgálata. A társadalmi kultúra kutatása. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 47-63. old. mutatók: Kolozsvár, , hostátiak / család . családszociológia/művelődéstörténet .

PILLICH, László: Hóstáti család, hóstáti közösség. TETT, Bukarest, 1980 3. sz. 57-61. old. mutatók: Kolozsvár, , hostátiak / család . családszociológia .

PIRSLAB, Florian ; TIMOFI, Gheorghe: A kolozsvári munkások harca a fasiszta megszállok ellen. Korunk, Kolozsvár, 1959 10. sz. 1401-1408. old. mutatók: Kolozsvár, , munkásmozgalom . politika/politikatörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

POLICARD, Albert: A kollektív tudományos munka lélektanáról. Korunk, Kolozsvár, 1966 3. sz. 378-383. old. mutatók: , scientológia . metodológia/szociálpszichológia/ .

POMOGÁTS, Béla: A Helikon szociológiájához. Korunk, Kolozsvár, 1978 5. sz. 390-392. old. mutatók: Helikon , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

POP, Éva: Gondolkodás és biológikum. Korunk, Kolozsvár, 1978 8. sz. 666-670. old. mutatók: , gondolkodás / gondolkodás&biológikum / biológia / biológia&filozófia / filozófia . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

POP, Éva: Időszerű-e az emberfilozófia. Korunk, Kolozsvár, 1982 2. sz. 148-150. old. mutatók: , . filozófiai antropológia/társadalomfilozófia .

POP, Traian: Az elidegenedés marxi elméletéről. Korunk, Kolozsvár, 1983 5. sz. 367-369. old. mutatók: , MARX Karl , elidegenedés . társadalomfilozófia/filozófiatörténet/filozófiai irányzatok/marxizmus .

POPA, Mircea: Ilarie Chendi és a magyar irodalom. NyIrK, Kolozsvár, 1968 1. sz. 91-98. old. mutatók: , CHENDI Ilarie, román-magyar kapcsolatok . művelődéstörténet/irodalomtörténet .

POPOVICI, Titus: Módszerek és stílusok a szándékos történelemhamísítás szolgálatában. A Hét, Bukarest, 1987 14. sz. 6-8. old. mutatók: , román nemzeti állam / románok / román-magyar kapcsolatok . politika/nemzetiségtörténet .

POPPER, Karl R.: Prognózis és prófécia a társadalomtudományokban. Echinox, Kolozsvár, 1980 11-12. sz. 19. old. mutatók: , prognózis . episztemológia/futurológia/ .

PUSKÁS, Attila: Az emberi jelenség filozófusa. TETT, Bukarest, 1981 4. sz. 61-62. old. mutatók: , TEILHARD DE CHARDIN Pierre, ember . vallásfilozófia .

PUSKÁS, Attila: Ha majd a bőség kosarából... TETT, Bukarest, 1977 2. sz. 13-15. old. mutatók: , természet&ember / ember&természet / természet / ember . demográfia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék