meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    c betű: 123 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-123
 
CARAVIA, Paul: A megismeréstől a cselekvésig. A Hét, Bukarest, 1974 31. sz. 9. old. mutatók: , megismerés / cselekvés&megismerés . ismeretelmélet/társadalomfilozófia/ .

CATINEANU, Tudor: Lucian Blaga és D.D. Rosca. Korunk, Kolozsvár, 1984 12. sz. 902-907. old. mutatók: , BLAGA Lucian/D.D. ROSCA, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

CATINEANU, Tudor: Lucian Blaga és D.D. Rosca.II. Két filozófiai szintézis párhuzamosságai és sajátosságai. Korunk, Kolozsvár, 1985 1. sz. 26-31. old. mutatók: , BLAGA Lucian/D.D. ROSCA, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

CÁMPEANU, Pavel: Ember a képernyő előtt. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977 . sz. 119-130. old. mutatók: , mass-media . szociológia .

CERNEA, Mihail: A munkaerő-vándorlás konkrét vizsgálata. Korunk, Kolozsvár, 1971 1. sz. 105-113. old. mutatók: , társadalmi mobilitás . szociológia .

CERNEA, Mihail: A munkaerő-vándorlás szociológiai előrejelzése. Korunk, Kolozsvár, 1970 12. sz. 1237-1841. old. mutatók: , társadalmi mobilitás . intézménytörténet/metodológia .

CERNEA, Mihail: Szociológia és gazdasági mechanizmus. Korunk, Kolozsvár, 1968 9. sz. 1277-1282. old. mutatók: , gazdasági mechanizmus . szociológia .

CERNEA, Stela: A társadalmi osztály fogalma és a burzsoá pszichoszociológia. Korunk, Kolozsvár, 1960 7. sz. 776-782. old. mutatók: , társadalmi osztály . szociálpszichológia/társadalomfilozófia/marxizmus .

CHELCEA, Septimiu: A célszerűség feltételei TETT, Bukarest, 1985 4. sz. 31-33. old. mutatók: , célszerűség / rendszerelmélet . rendszerelmélet-strukturalizmus .

CHELCEA, Septimiu: Kultúra és biológikum. TETT, Bukarest, 1980 4. sz. 1-4. old. mutatók: , kultúra&biológikum / biológikum&kultúra / kultúra / biológia . szociálpszichológia .

CHELCEA, Septimiu: Pszichlógusok a misztikus élményről. Művelődés, Bukarest, 1985 8. sz. 44-45. old. mutatók: , misztika . vallásfilozófia .

CHELCEA, Septimiu: A vizuális érzékelés kulturális feltételezettsége TETT, Bukarest, 1986 1. sz. 26-27. old. mutatók: , érzéki csalódás / vizuális érzékelés / érzékelés(vizuális) . ismeretelmélet/szociálpszichológia .

CHERESTESIU, Victor: A romániai munkásosztály és az 1918-as magyarországi ellenforradalom. Korunk, Kolozsvár, 1959 4. sz. 517-532. old. mutatók: Románia, , munkásmozgalom . politikatörténet .

CHERESTESIU, Victor: Szocialisták és szociálsoviniszták a román munkásmozgalomban. Korunk, Kolozsvár, 1957 12. sz. 1656-1665. old. mutatók: , szocialisták / munkásmozgalom . politikatörténet .

CHOMBART de LEUWE, P. H.: Értékrendszerek és kulturális törekvések. Echinox, Kolozsvár, 1981 4-5. sz. 21. old. mutatók: , értékrendszerek / kultúra . kulturfilozófia/axiológia/ .

CHOMSKY, Noam: A nyelv mint genetikai adomány. A Hét, Bukarest, 1979 40. sz. 11. old. mutatók: , nyelv(genetikai meghatározottsága) / nyelv . nyelvfilozófia/logika/ .

CIUPE, Aurel: Az én Nagybányám. Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1972 . sz. 43-48. old. mutatók: Nagybánya, , . művelődéstörténet .

COCIU, Mihai: Ingerek nélkül unalmas TETT, Bukarest, 1989 4. sz. 43-46. old. mutatók: , inger . filozófiai antropológia/etológia .

CODOBAN, Aurel: Esszé a tragikumról. Korunk, Kolozsvár, 1976 7. sz. 545-547. old. mutatók: , tragikum . filozófiai esszé/esztétika .

CODOBAN, Aurel: A filozófiai diszkusszió mint irodalmi műfaj ? Korunk, Kolozsvár, 1989 7. sz. 539-543. old. mutatók: , filozófia&irodalom / irodalom&filozófia / filozófia . esztétika/metodológia/filozófiai esszé/irodalomtörténet .

CONSTANTINESCU, Miron: Lenin és a történelemtudományok. Korunk, Kolozsvár, 1970 4. sz. 467-471. old. mutatók: , LENIN, . leninizmus/történelemfilozófia .

CONSTANTINESCU, Miron: Új utakon a szociológiai kutatás. Korunk, Kolozsvár, 1967 9. sz. 1175-1183. old. mutatók: , szociológiai kutatás / szociológia . metodológia/szociológia .

CONSTANTINESCU, Paul: Mértéke az információ. TETT, Bukarest, 1985 4. sz. 12-15. old. mutatók: , rendszer(szervezése) / információ / rendszerelmélet . rendszerelmélet-strukturalizmus .

CONSTANTINESCU, Virgil: A társadalmi mobilitás folyamatainak tanulmányozása. Korunk, Kolozsvár, 1977 10. sz. 852-855. old. mutatók: , társadalmi mobilitás . szociológia/metodológia .

CONSTANTINIU, Florin: A történelem "kiigazítása", avagy a határok kiigazítása. A Hét, Bukarest, 1986 5. sz. 8-9. old. mutatók: , román nemzeti állam / románok / román-magyar kapcsolatok . politika/nemzetiségtörténet .

CONSTANTINIU, Florin: A történelem "kiigazítása" avagy a határok kiigazítása ? Korunk, Kolozsvár, 1986 1. sz. 43-56. old. mutatók: , román nemzeti állam / románok / román-magyar kapcsolatok . nemzetiségtörténet/politikatörténet/politológia .

CORDOS, Gheorghe: Az Avasvidék demográfiai képe. Korunk, Kolozsvár, 1977 12. sz. 973-978. old. mutatók: Avasvidék, , . demográfia/szociológia .

CORNFORTH, Maurice: A hosszutávú előrelátásokról. Echinox, Kolozsvár, 1980 11-12. sz. 17. old. mutatók: , prognózis . futurológia/ .

COSTIN, Miron: A társadalom kibernetikai modellálása. Korunk, Kolozsvár, 1967 11. sz. 1511-1526. old. mutatók: , modell(kibernetikai társadalom -) / modell . kibernetika/társadalomfilozófia/metodológia .

CROGHAN, Martin: Modell és alkotókészség. A Hét, Bukarest, 1972 22. sz. 7. old. mutatók: , modell . ismeretelmélet/szociálpszichológia/ .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék