meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    n betű: 79 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-79
 
NAGUY, Tamás: Recepciokutatás, befogadásesztétika. Echinox, Kolozsvár, 1983 7-8. sz. 16. old. mutatók: , esztétikai recepció / esztétika . esztétika/szociológia/ .

NAGY B., Margit: Kelemen Lajos nyolcvan éves Művelődés, Bukarest, 1957 9. sz. 63. old. mutatók: , KELEMEN Lajos, . művelődéstörténet .

NAGY B., Margit.: A klasszicizmus és a romantika építőmesterei Kolozsváron. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973 . sz. 115-125. old. mutatók: Kolozsvár, , klasszicizmus& romantika(építészet) / romantika& klasszicizmus(építészet) / építészet . esztétika/ nemzetiségtörténet/ művelődéstörténet/ intézménytörténet/várostörténet.

NAGY, Béla: A kuruckori pénzek. Művelődés, Bukarest, 1979 6. sz. 43-44. old. mutatók: , kurucok . nemzetiségtörténet/gazdaságtörténet .

NAGY G., Károly: A biológiai rendszer rendszere. A Hét, Bukarest, 1973 8. sz. 14. old. mutatók: , biológiai rendszer / biológia . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus/ .

NAGY G., Károly: Környezetvédelem és marxi humanizmus. Korunk, Kolozsvár, 1979 4. sz. 250-254. old. mutatók: , MARX Karl, környezetvédelem&humanizmus . társadalomfilozófia/marxizmus/etika .

NAGY G., Károly: Megdönthető-e a relativitáselmélet ? A Hét, Bukarest, 1972 6. sz. 14. old. mutatók: , relativitás-elmélet . tudományfilozófia/ .

NAGY, Géza: Bethlen Gábor a művelődés szolgálatában. 2 Művelődés, Bukarest, 1980 12. sz. 40-42. old. mutatók: , BETHLEN Gábor, Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

NAGY, Géza: Bethlen Gábor a művelődés szolgálatában. 3 Művelődés, Bukarest, 1981 1. sz. 40-41. old. mutatók: , BETHLEN Gábor, Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

NAGY, Géza: Bethlen Gábor a művelődés szolgálatában. 3 Művelődés, Bukarest, 1981 2. sz. 41-43. old. mutatók: , BETHLEN Gábor, Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

NAGY, Géza: Nevelésügyi sajtónk hagyományaiból. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1974 . sz. 178-187. old. mutatók: , nevelésügyi sajtó . sajtótörténet/intézménytörténet .

NAGY, Géza: Pápai Páriz Ferenc (1649-1716). Példás élete és szolgálata Művelődés, Bukarest, 1974 10. sz. 52-56. old. mutatók: , PÁPAI PÁRIZ Ferenc, . művelődéstörténet .

NAGY, György: Alapszemélyiség és nemzeti karakter. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 268-272. old. mutatók: , személyiség / nemzeti karakter . szociálpszichológia/művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

NAGY, György: Alkalmi asszociációk a közéleti szó hiteléről. A Vásárhelyi Találkozó évfordulójára. Korunk, Kolozsvár, 1977 11. sz. 894-898. old. mutatók: Marosvásárhely, , Vásárhelyi Találkozó . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/ .

NAGY, György: Gondolat és funkció. Korunk, Kolozsvár, 1977 4. sz. 250-254. old. mutatók: , . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

NAGY, György: A kezdeti transzilvanizmusról. Eszmetörténeti vázlat. Korunk, Kolozsvár, 1973 11. sz. 1652-1658. old. mutatók: , transzilvanizmus . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/politikatörténet .

NAGY, György: A "közös sorsépítés" gondolata. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1974 . sz. 55-64. old. mutatók: , . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

NAGY, György: A nemzetiség fogalma. Korunk, Kolozsvár, 1971 5. sz. 663-675. old. mutatók: , nemzetiség / nemzetiségi kérdés . politológia/társadalomfilozófia .

NAGY, György: A nemzetiség fogalma. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1981 . sz. 42-49. old. mutatók: , nemzetiség / nemzetiségi kérdés . szociológia/társadalomfilozófia/ .

NAGY, György: Önismereti prolegomena. Korunk, Kolozsvár, 1976 4. sz. 269-279. old. mutatók: , önismeret . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/filozófiai esszé .

NAGY, György: A régi Korunk történelem és társadalomszemlélete. Korunk, Kolozsvár, 1966 11. sz. 1573-1579. old. mutatók: Korunk , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

NAGY, György: Társadalomépítés és dialektika. Utunk, Kolozsvár, 1974 45. sz. 2. old. mutatók: , társadalomépítés / társadalom . társadalomfilozófia/marxizmus/ .

NAGY, György: A történetírói tárgyilagosságról. Korunk, Kolozsvár, 1968 1. sz. 33-38. old. mutatók: , történetírás&objektivitás / történetírás / történelem . történelemfilozófia/metodológia .

NAGY, György Elemér: Archimédeszi pontok a szivárványtalan birodalomban. Echinox, Kolozsvár, 1978 2-3. sz. 29. old. mutatók: , . filozófiai esszé/ .

NAGY, György Elemér: Lehetséges metafizikák, avagy a filozófia tegnap, ma, holnap. Echinox, Kolozsvár, 1977 1. sz. 22. old. mutatók: , filozófia / metafizika . metodológia/filozófiai esszé/ .

NAGY, István: Egy vagy többnyelvű műszaki értelmiség. Korunk, Kolozsvár, 1972 6. sz. 823-826. old. mutatók: , értelmiség(műszaki) / értelmiség . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/politológia .

NAGY J., Mária: Poétika és esztétikai hatás. A Hét, Bukarest, 1971 20. sz. 4-5. old. mutatók: , poétika . esztétika/ .

NAGY, Jenő: Anyanyelvünk életéből. Művelődés, Bukarest, 1970 8. sz. 51-52, 57. old. mutatók: , anyanyelv . művelődéstörténet .

NAGY, Jenő: Mérföldes előrehaladás. Három néprajzi tanulmánykötetről. (Dr. Kós Károly: Tájak, falvak Hagyományok. Bukarest, 1976, 386 p.; Népismereti dolgozatok. Szerkesztette Dr. Kós Károly. Bukarest, 1976. 163 p.; Cs.Gergely Gizella Haáz Sándor: Udvarhelyi varottasok. Bukarest, 1976 31 p. szöveg és 57 varottasminta) Művelődés, Bukarest, 1977 6. sz. 26-30. old. mutatók: , . etnográfia/művelődéstörténet .

NAGY, Jenő: A moldvai csángó öltözetről. Művelődés, Bukarest, 1980 11. sz. 32-34. old. mutatók: Moldva, , csángók . művelődéstörténet/etnográfia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék