meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

b betű: 375 szerző

B. Gy.: Marx esztétikai nézetei. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1444-1445. old. mutatók: , MARX Karl, esztétika(marxista) / esztétika . esztétika/marxizmus .

BÁCSKAI, Vera: Új irányzatok a közép-kelet-európai várostörténeti kutatásban. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980 . sz. 75-81. old. mutatók: Európa, , urbanizáció . metodológia/szociológia/várostörténet .

BAER-RADUCANU, Sevilla: A genetikai strukturalizmus módszertana. Korunk, Kolozsvár, 1971 8. sz. 1215-1220. old. mutatók: , strukturalizmus(genetikai-) / strukturalizmus . metodológia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BÁGYUJ, Lajos: A kolozsvári ferenc-rendi templom. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 263-272. old. mutatók: Kolozsvár, templomok , . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

BAK, Béla: Az erdélyi Academicum Collegium keletkezése körüli ellentmondások. Korunk, Kolozsvár, 1977 5. sz. 404-408. old. mutatók: Gyulafehérvár, Collegium Academicum , Erdély . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .

BAKK, Miklós: Az áltudományosság forrásvidékén. TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 7-9. old. mutatók: , áltudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Értelem, gép, modell. TETT, Bukarest, 1986 4. sz. 53-59. old. mutatók: , paradoxon / modell / rendszerelmélet . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BAKK, Miklós: Modern tudomány - experimentális tudomány. TETT, Bukarest, 1985 2. sz. 33-38. old. mutatók: , kisérlet(tud.) / tudomány(kísérleti) / tudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Módszertan és történetiség. Korunk, Kolozsvár, 1989 6. sz. 472-473. old. mutatók: , történetiség / történelem . metodológia/történelemfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Természettudományos kultúra és a műveltség szerkezete. TETT, Bukarest, 1981 4. sz. 4-6. old. mutatók: , kultúra&természettudomány / természettudomány&kultúra / természet / kultúra / műveltség . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Tudás és evidencia. Korunk, Kolozsvár, 1989 11-12. sz. 946-948. old. mutatók: , tudás&evidencia / evidencia&tudás . ismeretelmélet/ .

BAKK, Miklós: A tudomány eszményei. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 189-190. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Tudományos és filozófiai racionalizmus. A Hét, Bukarest, 1985 43. sz. 8. old. mutatók: , racionalizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

BAKK, Miklós: A tudumányfilozófia új historizmusa. A Hét, Bukarest, 1983 15. sz. 9. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/történelemfilozófia .

BAKK, Vilmos: Galilei és a hagyományok. A Hét, Bukarest, 1983 33. sz. 11. old. mutatók: , GALILEI Galileo, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

BAKK, Vilmos: Tudás, értés, értelmezés. A Hét, Bukarest, 1979 3. sz. 11. old. mutatók: , értelmezés . ismeretelmélet/szemantika-szemiotika .

BALAIó, Mircea: Merre tart a román logika ? Korunk, Kolozsvár, 1985 12. sz. 962-963. old. mutatók: , logika / románok . logika .

BALÁZS, Egon.: A közgazdaságtudományi kutatás néhány időszerű kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1957 7. sz. 828-840. old. mutatók: , . metodológia/közgazdaságtudomány .

BALÁZS, Lajos: A párválasztás kritériumrendszere Csíkszentdomokoson. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 147-160. old. mutatók: Csíkszentdomokos, , párválasztás . szociológia/szociálpszichológia/faluszociológia/etnográfia .

BALÁZS, Lajos: Párválasztás - régen és ma - Csíkszentdomokoson. Művelődés, Bukarest, 1977 3. sz. 32-33. old. mutatók: Csíkszentdomokos, , párválasztás / székelyek . szociográfia/faluszociológia/etnográfia .

BALÁZS Lajos ; SALLÓ, István: Az énlaki közművelődés száz éve. Művelődés, Bukarest, 1972 2. sz. 12-18. old. mutatók: Énlak, , . művelődéstörténet/településtörténet .

BALÁZS, László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk, Kolozsvár, 1971 10. sz. 1463-1469. old. mutatók: , bilingvizmus . szociológia/szociálpszichológia/művelődéstörténet .

BALÁZS, László: A kétnyelvűség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1981 . sz. 68-72. old. mutatók: , bilingvizmus . szociológia .

BALÁZS, Sándor: August Comte és a pozitivizmus. Korunk, Kolozsvár, 1957 11. sz. 1526-1539. old. mutatók: , COMTE August, pozitivizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

BALÁZS, Sándor: Az elfogultságról. Korunk, Kolozsvár, 1977 12. sz. 1004-1007. old. mutatók: , elfogultság . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BALÁZS, Sándor: Az iskolaalapítás művészete. A száz éve született Dimitrie Gustira emlékezve. Korunk, Kolozsvár, 1980 4. sz. 265-267. old. mutatók: , GUSTI Dimitrie, . művelődéstörténet/intézménytörténet/szociológia .

BALÁZS, Sándor: Az optimizmus védelmében. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 823-828. old. mutatók: , optimizmus . történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Az őszinteségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 12. sz. 904-907. old. mutatók: , őszinteség(etika) . etika/társadalomfilozófia .

BALÁZS, Sándor: A büszkeségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 6. sz. 414-419. old. mutatók: , büszkeség . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BALÁZS, Sándor: A célhoz vezető út. Korunk, Kolozsvár, 1971 2. sz. 224-229. old. mutatók: , cél . determinizmus/ontológia .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék