meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
  Szaktárgy-mutató (szintetikus) : tudományfilozófia

ÁGOSTON, Hugó: A nonszensz logikája TETT, Bukarest, 1983, 1-2. sz., 53-55. old. mutatók: , DODGSON L. Charles, scientometria . tudományfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: A világegyetem első negyedórája. A Hét, Bukarest, 1970, 5. sz., 14. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia .

ALUAS, Ion: A technikai haladás és a félelem filozófiája. Korunk, Kolozsvár, 1959, 4. sz., 493-502. old. mutatók: , filozófia / technika . filozófiai irányzatok/tudományfilozófia .

AMBARCUMJAN, Viktor: A kozmogónia néhány kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1959, 9. sz., 1235-1247. old. mutatók: , kozmogónia . tudományfilozófia/ontológia .

ANISZI Kálmán.: Filozófia és tudomány. Beszélgetés Calina Mare egyetemi tanárral. Utunk, Kolozsvár, 1976, 41. sz., 4. old. mutatók: , MARE Calina, filozófia&tudomány / tudomány&filozófia / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/ .

ARNOST, Kolman: A kibernetika bölcseleti és társadalmi problémái. Korunk, Kolozsvár, 1960, 11. sz., 1306-1313. old. mutatók: , kibernetika / filozófia . episztemológia/kibernetika/tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Az áltudományosság forrásvidékén. TETT, Bukarest, 1982, 1. sz., 7-9. old. mutatók: , áltudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Értelem, gép, modell. TETT, Bukarest, 1986, 4. sz., 53-59. old. mutatók: , paradoxon / modell / rendszerelmélet . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BAKK, Miklós: Modern tudomány - experimentális tudomány. TETT, Bukarest, 1985, 2. sz., 33-38. old. mutatók: , kisérlet(tud.) / tudomány(kísérleti) / tudomány . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: Természettudományos kultúra és a műveltség szerkezete. TETT, Bukarest, 1981, 4. sz., 4-6. old. mutatók: , kultúra&természettudomány / természettudomány&kultúra / természet / kultúra / műveltség . tudományfilozófia .

BAKK, Miklós: A tudomány eszményei. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984, . sz., 189-190. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Tudományos és filozófiai racionalizmus. A Hét, Bukarest, 1985, 43. sz., 8. old. mutatók: , racionalizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

BAKK, Miklós: A tudumányfilozófia új historizmusa. A Hét, Bukarest, 1983, 15. sz., 9. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: August Comte és a pozitivizmus. Korunk, Kolozsvár, 1957, 11. sz., 1526-1539. old. mutatók: , COMTE August, pozitivizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

BALÁZS, Sándor: A mozgásformák és a tudomány osztályozása. Korunk, Kolozsvár, 1962, 2. sz., 155-164. old. mutatók: , mozgásformák / tudomány . ontológia/tudományfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Tudomány a négyzeten. Korunk, Kolozsvár, 1966, 10. sz., 1404-1410. old. mutatók: , tudomány . episztemológia/tudományfilozófia .

BÁLINTFI, Ottó: Milyen értékek és érdekek nevében ? Gondolatok a társadalomtudományi kísérletezés erkölcsi vonatkozásairól TETT, Bukarest, 1985, 2. sz., 53-56. old. mutatók: , manipuláció / kísérlet(tud.) . tudományfilozófia .

BARABÁS, Endre: A tudomány etikája. Korunk, Kolozsvár, 1968, 6. sz., 807-811. old. mutatók: , erkölcs&tudomány / tudomány&erkölcs / tudomány / erkölcs . etika/tudományfilozófia .

BARABÁSI, Albert-László: A megsejtett rend TETT, Bukarest, 1989, 2. sz., 46-50. old. mutatók: , káoszkutatás . tudományfilozófia/metodológia .

BENKŐ, Samu: Nyelv és matematika. Ismeretlen fejezet Bolyai János életművéből. Korunk, Kolozsvár, 1960, 11. sz., 1314-1324. old. mutatók: , BOLYAI János, nyelv&matematika / nyelv . tudományfilozófia/művelődéstörténet/nyelvfilozófia .

BERNÁD, Ágoston: A harmadik dimenzió. A Hét, Bukarest, 1977, 13. sz., 6. old. mutatók: , . tudományfilozófia .

BERNAL, John D.: A háborúmentes világ tudománya. Korunk, Kolozsvár, 1959, 12. sz., 1729-1739. old. mutatók: , tudomány&társadalom / társadalom&tudomány / társadalom . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

BERNAL, John D.: A tudomány szervezése és szabadsága. Korunk, Kolozsvár, 1957, 8. sz., 993-1002. old. mutatók: , tudományszervezés . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

BERTALANFYY, Ludwig Von: A rendszerek általános elmélete. Korunk, Kolozsvár, 1966, 10. sz., 1401-1403. old. mutatók: , rendszerelmélet . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

BERTRAND, Russel: Ahogy én látom a világot. Korunk, Kolozsvár, 1972, 5. sz., 702-709. old. mutatók: , . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

BODÓ, Barna: Divat és tudomány. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1989, . sz., 53-58. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

BODÓ, Barna: A megfigyelő szabadsága. Janus arcu fizika ? TETT, Bukarest, 1985, 2. sz., 42-45. old. mutatók: , . tudományfilozófia .

BODÓ, Barna: A tudomány öntudata. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984, . sz., 191-193. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

BRETTER, György: Modellek a tudományban. Korunk, Kolozsvár, 1965, 11. sz., 1591-1593. old. mutatók: , modell&tudomány / tudomány&modell / modell . tudományfilozófia .

CSEKE, Vilmos: A matematikai logikáról. Korunk, Kolozsvár, 1963, 9. sz., 1225-1230. old. mutatók: , logika(matematikai-) / matematikai logika . logika/tudományfilozófia .

DIRAC, Paul-Adrian-Morris: A fizikusok fejlődő természetszemlélete. Korunk, Kolozsvár, 1964, 3. sz., 384-388. old. mutatók: , fizika . episztemológia/tudományfilozófia .

DÓCZY, Pál: Sorsunk a technoszférában. A Hét, Bukarest, 1980, 23. sz., 12. old. mutatók: , technoszféra . tudományfilozófia/szociológia/ .

FERENCZI, István: Az igazi tudomány - a fajelmélet áltudománya ellen. Korunk, Kolozsvár, 1960, 5. sz., 563-569. old. mutatók: , fajelmélet / tudomány&fajelmélet / tudomány . tudományfilozófia/filozófiai antropológia .

FOUCAULT, Michel: A tudományok három dimenziója. Korunk, Kolozsvár, 1970, 2. sz., 189-192. old. mutatók: , tudomány . episztemológia/tudományfilozófia .

GÁBOS, Zoltán: A fizika tömegfogalmának hibás értelmezése ellen. Utunk, Kolozsvár, 1954, 20. sz., . old. mutatók: , tömeg(fizika) / fizika . tudományfilozófia/ .

GÁBOS, Zoltán ; MARE, CALINA ; WEISZMANN, Endre: A modern fizika újabb problémái. Korunk, Kolozsvár, 1960, 8. sz., 931-937. old. mutatók: , fizika&filozófia / filozófia&fizika / filozófia / fizika . episztemológia/tudományfilozófia .

GÁLL, Ernő: A tudomány újabb nyomasztó felelősségei. Korunk, Kolozsvár, 1979, 10. sz., 753-759. old. mutatók: , tudomány(felelőssége) . etika/tudományfilozófia/filozófiai esszé .

GERGELY, Árpád László: Környezetünk, a változó világegyetem. TETT, Bukarest, 1989, 2. sz., 52-56. old. mutatók: , világegyetem / kozmogónia . tudományfilozófia/ontológia .

GHISE, Dumitru: Tudomány és filozófia. A Hét, Bukarest, 1979, 9. sz., 1, 12. old. mutatók: , tudomány&filozófia / filozófia&tudomány / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/ társadalomfilozófia/ .

GOTTLIEB, János: Idő és okság a relativizmuselméletben. Korunk, Kolozsvár, 1965, 4. sz., 467-475. old. mutatók: , relativitás-elmélet / okság / idő . determinizmus/tudományfilozófia/ .

GOZARIU, Liviu: A "genetikus mérnökök" dilemmája. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 39-45. old. mutatók: , . tudományfilozófia/ .

HAMAR, Márton: Egy darwini fogalom mai értelmezése. A Hét, Bukarest, 1986, 48. sz., 15. old. mutatók: , DARWIN Charles, darwinizmus . tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Az univerzum eredete. A Hét, Bukarest, 1988, 13. sz., 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Határ nélküli állapot. A Hét, Bukarest, 1988, 19. sz., 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Miként kezdődött ? A Hét, Bukarest, 1988, 17. sz., 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Véges, de nincs határa. A Hét, Bukarest, 1988, 18. sz., 15. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

IRIMIE, Ion: Az ember származása - a darwini felfedezés filozófiai jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1983, 7. sz., 584-585. old. mutatók: , DARWIN Charles, darwinizmus / filozófia&darwinizmus / filozófia . tudományfilozófia .

IRIMIE, Ion: Humanista tudomány. Korunk, Kolozsvár, 1979, 11. sz., 833-836. old. mutatók: , tudomány . etika/tudományfilozófia .

JACOB, Francois: Az ember földi színjátéka. A Hét, Bukarest, 1977, 39. sz., 12. old. mutatók: , tudomány . episztemológia/tudományfilozófia/ .

JACOB, Francois: A szerény tudomány. A Hét, Bukarest, 1977, 38. sz., 12. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/episztemológia/ .

JOJA, Athanasie: A materialista dialektika és napjaink tudománya. Korunk, Kolozsvár, 1958, 4. sz., 476-494. old. mutatók: , filozófia&tudomány / tudomány&filozófia / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/episztemológia .

JOLIOT-CURIE, Frederic: Elmélkedés a tudomány emberi értékéről. Korunk, Kolozsvár, 1957, 2-3. sz., 198-207. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/axiológia .

KABÁN, Annamária: A tudományos stílus szemiotikai megközelítéséhez. Korunk, Kolozsvár, 1989, 10. sz., 763-767. old. mutatók: , tudományos stílus&szemiotika / szemiotika . tudományfilozófia/nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

KALLÓS, Miklós: Ideológia és tudomány. Korunk, Kolozsvár, 1967, 12. sz., 1636-1643. old. mutatók: , tudomány / ideológia . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/politológia .

KEMÉNY, Péter: Az izomorfizmus fogalma a rendszerelméletben. A Hét, Bukarest, 1976, 36. sz., 9. old. mutatók: , izomorfizmus . rendszerelmélet-strukturalizmus/tudományfilozófia/ .

KEMÉNY, Péter: Információ a tudományban és művészetben. A Hét, Bukarest, 1977, 29. sz., 9. old. mutatók: , információ . ismeretelmélet/tudományfilozófia/esztétika/ .

KEMÉNY, Péter: Végtelenek keresése. A Hét, Bukarest, 1976, 51. sz., 1, 10. old. mutatók: , végtelen . tudományfilozófia/ .

KERTÉSZ, Judit: A kolloid részecskék és a makromolekulák jelentősége a filozófiában. Korunk, Kolozsvár, 1959, 7-8. sz., 1132-1136. old. mutatók: , filozófia&tudomány / tudomány&filozófia / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/ontológia .

KLEPP, Ferenc: Fortuna matematikája TETT, Bukarest, 1983, 1-2. sz., 36. old. mutatók: , játék / valószínűségszámítás . tudományfilozófia .

KOLUMBÁN, Gábor: Kitörni a büvös körből TETT, Bukarest, 1989, 2. sz., 38-41. old. mutatók: , modell . tudományfilozófia/metodológia .

KOLUMBÁN, Gábor: Látóhatáron az információs társadalom TETT, Bukarest, 1984, 4. sz., 7-11. old. mutatók: , információs társadalom / társadalom(információs -) / társadalom . tudományfilozófia .

KOMJÁTSZEGI, Sándor: Gondolkodásunk idegélettani határai. A Hét, Bukarest, 1987, 7. sz., 8. old. mutatók: , gondolkodás / biológikum&gondolkodás / biológia . tudományfilozófia/szociálpszichológia/ .

KOVÁCS, András: Természet és társadalom. Korunk, Kolozsvár, 1970, 1. sz., 66-71. old. mutatók: , természet&társadalom / társadalom&természet / társadalom / természet . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

KOVÁCS, Attila: Szempontok egy integráló evolúcióökológiához TETT, Bukarest, 1987, 3. sz., 28-32. old. mutatók: , evolúció / modell . tudományfilozófia/ökológia .

LAZÁNYI, Endre: Kromoszóma-evolúció és a fajok tömeges kihalása. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973, . sz., 275-284. old. mutatók: , kromoszóma-evolúció . tudományfilozófia/ontológia/ .

LEVI-STRAUSS, Claude: A mágikus és tudományos gondolkodás. Korunk, Kolozsvár, 1969, 11. sz., 1641-1643. old. mutatók: , mágia&tudomány / tudomány&mágia / tudomány / mágia . ismeretelmélet/tudományfilozófia .

LŐRINCZ, JóZSEF: Egy vita tanulságai TETT, Bukarest, 1989, 2. sz., 11-14. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia .

LŐVI, Károly: Az energiák tana. A Hét, Bukarest, 1972, 10. sz., 15. old. mutatók: , energia . tudományfilozófia/ .

LŐWY, Dániel: A "törvények törvénye : a szimetria. Korunk, Kolozsvár, 1980, 1. sz., 22-28. old. mutatók: , szimetria . tudományfilozófia/determinizmus .

MAGYARI, Nándor László: A heroikus tudomány. Karl Popper tudományfilozófiai nézetei. Korunk, Kolozsvár, 1984, 5. sz., 352-357. old. mutatók: , POPPER Karl, tudomány . tudományfilozófia/ismeretelmélet/episztemológia .

MALITA, Mircea: Sokoldalúság és harmónia. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984, . sz., 160-163. old. mutatók: , . tudományfilozófia .

MANDICS, György: Az áltudományok divatja. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1989, . sz., 59-65. old. mutatók: , tudomány&áltudomány / tudomány . tudományfilozófia/kulturfilozófia/ .

MANDICS, György: A hiszékenység rejtélye. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1980, . sz., 267-300. old. mutatók: , hiszékenység . szociálpszichológia/tudományfilozófia/történelemfilozófia/ .

MANDICS, György: A hiszékenység rejtélye. (3). A tudományos világkép válsága. A Hét, Bukarest, 1980, 9. sz., 8. old. mutatók: , hiszékenység . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/szociálpszichológia/ .

MANDICS, György: A hiszékenység rejtélye. (4). Az "új hit" diadala avagy a parttalan tudomány. A Hét, Bukarest, 1980, 10. sz., 8. old. mutatók: , hiszékenység . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/szociálpszichológia/ .

MANDICS, György: A hiszékenység rejtélye. (5). Legyinteni, vegy cáfolni ? A Hét, Bukarest, 1980, 11. sz., 8. old. mutatók: , hiszékenység . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/szociálpszichológia/ .

MARE, Calina: Az empirizmus drámája. Korunk, Kolozsvár, 1976, 6. sz., 472-473. old. mutatók: , empirizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/tudományfilozófia .

MARE, Calina: A természet- és társadalomtudományok közötti egység és kölcsönhatás ontológiai alapjai. Korunk, Kolozsvár, 1985, 12. sz., 966-971. old. mutatók: , természettudomány&társadalomtudomány / társadalomtudomány / természet . ontológia/tudományfilozófia/társadalomfilozófia/ .

MARE, Calina: A természet mozgásformáiról. Korunk, Kolozsvár, 1965, 7-8. sz., 1101-1104. old. mutatók: , mozgásformák / természeti mozgásformák / természet . determinizmus/ontológia/tudományfilozófia .

MARE, Calina: Tudományos kísérlet és ismeretelmélet. Korunk, Kolozsvár, 1965, 1. sz., 98-103. old. mutatók: , tudomány&ismeretelmélet / ismeretelmélet&tudomány / tudomány / megismerés . ismeretelmélet/tudományfilozófia .

MAROS, Tibor: Test, szerkezet, összefüggések. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 46-55. old. mutatók: , biológia&filozófia / filozófia&biológia / biológia / filozófia . tudományfilozófia/filozófiai antropológia/ .

MÁTHÉ, János: A természettudományok osztályozása Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 11-20. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

MAURER, Gyula: A tudományok közös nyelve. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 33-38. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/metodológia/ .

MEER, Péter: Szakközlemények viszontagságai. TETT, Bukarest, 1979, 3. sz., 46-48. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia .

MIHU, Achim: Kuhn forradalma, avagy a paradigmák vitája. Korunk, Kolozsvár, 1985, 12. sz., 928-931. old. mutatók: , KUHN Thomas S., paradigma . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/logika .

MIKLÓS, Jenő: A biológiai fejlődés molekuláris alapjai. Filozófiai kérdésfelvetés. A Hét, Bukarest, 1973, 3. sz., 14. old. mutatók: , biológia / filozófia / biológia&filozófia . tudományfilozófia/ .

MIKLÓS, József: Egységes utak a kortárs tudományban. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1980, . sz., 243-247. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

MIKLÓS, József: Egységes útak a kortárs tudományban. Az inter- és multidiszciplinarítás védelmében. A Hét, Bukarest, 1972, 25. sz., 15-16. old. mutatók: , multidiszciplinaritás . tudományfilozófia/episztemológia/ .

MÓDY, Jenő: Az anyagtól a gondolatig. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 56-66. old. mutatók: , anyag&gondolat / gondolat&anyag / anyag . tudományfilozófia/ismeretelmélet/ .

NAGY G., Károly: A biológiai rendszer rendszere. A Hét, Bukarest, 1973, 8. sz., 14. old. mutatók: , biológiai rendszer / biológia . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus/ .

NAGY G., Károly: Megdönthető-e a relativitáselmélet ? A Hét, Bukarest, 1972, 6. sz., 14. old. mutatók: , relativitás-elmélet . tudományfilozófia/ .

NÁTHÁN, Erna: Makromolekulák és dialektika. Korunk, Kolozsvár, 1961, 1. sz., 74-76. old. mutatók: , tudomány&filozófia / filozófia&tudomány / tudomány / filozófia . ontológia/tudományfilozófia .

OLÁH, János: Tudomány és hatalom. Echinox, Kolozsvár, 1972, 6-7. sz., 16. old. mutatók: , tudomány&hatalom / hatalom&tudomány / tudomány / hatalom . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/ .

ONDREJCSIK, Kálmán: A kemény fizika gyengéi. A Hét, Bukarest, 1986, 11. sz., 11. old. mutatók: , fizika . tudományfilozófia/ .

ONDREJCSIK, Kálmán: A "másik" kísérlet. TETT, Bukarest, 1985, 2. sz., 39-41. old. mutatók: , kísérlet(tud.)elméleti kísérlet . tudományfilozófia .

OPARIN, Alexandr I.: Természetről, társadalomról. Korunk, Kolozsvár, 1972, 4. sz., 526-528. old. mutatók: , természet&társadalom / társadalom&természet / társadalom / természet . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

ORBÁN, János: Arcok az antropológia történetéből. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 102-109. old. mutatók: , . tudományfilozófia/filozófiai antropológia .

PAPP, László: A világmindenség mint egységes egész. A Hét, Bukarest, 1972, 5. sz., 14-15. old. mutatók: , világegyetem . tudományfilozófia/ontológia/ .

POP, Éva: Gondolkodás és biológikum. Korunk, Kolozsvár, 1978, 8. sz., 666-670. old. mutatók: , gondolkodás / gondolkodás&biológikum / biológia / biológia&filozófia / filozófia . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

PUSKÁS, Ferenc: Modern kozmológia. Korunk, Kolozsvár, 1982, 9. sz., 716-718. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia .

RÁCZ, Győző: Ésszerű metafizika. III. A világegyetem szingularitása. Korunk, Kolozsvár, 1985, 12. sz., 955-956. old. mutatók: , metafizika . filozófiai esszé/tudományfilozófia .

RÁCZ, Győző: Korszerű metafizika. V. a Guth-elmélet filozófiai összefüggései. Korunk, Kolozsvár, 1986, 10. sz., 776-777. old. mutatók: , metafizika / Guth-elmélet . filozófiai esszé/tudományfilozófia/társadalomfilozófia/ .

RÁCZ, Győző.: Korszerű metafizika. VII. Semmi - árnyékvilág ? Korunk, Kolozsvár, 1987, 7. sz., 567-568. old. mutatók: , metafizika / semmi(filoz.) . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/filozófiai esszé/ .

RÁCZ, Győző: Korszerű metafizika.IV. Kvarkplazma és ősrobbanás. Korunk, Kolozsvár, 1986, 6. sz., 449-450. old. mutatók: , metafizika / ősrobbanás . filozófiai esszé/társadalomfilozófia/tudományfilozófia/ .

RÁCZ, Győző: Korszerű metafizika.VIII. Közelebb a végtelenhez. Korunk, Kolozsvár, 1988, 4. sz., 289-291. old. mutatók: , végtelen / metafizika . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/filozófiai esszé/ .

RADÓ, Ferenc: Albegrai és geometriai struktúrák kapcsolata. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973, . sz., 257-271. old. mutatók: , algebra&geometria . tudományfilozófia/ .

RADÓ, Ferenc: Logika, gép és matematika. Korunk, Kolozsvár, 1963, 9. sz., 1230-1236. old. mutatók: , logika . logika/tudományfilozófia .

RÁRÓK, Ilona: A tudomány átalakulása. Gondolatok a marxi metaforáról. Korunk, Kolozsvár, 1976, 11. sz., 813-815. old. mutatók: , tudomány . metodológia/tudományfilozófia/marxizmus .

ROMAN, Valter: Az emberi és mesterséges intelligencia. Korunk, Kolozsvár, 1981, 7-8. sz., 524-526. old. mutatók: , intelligencia(emberi&mesterséges) / intelligencia . tudományfilozófia/filozófiai antropológia .

ROMAN, Valter: Entrópikus vagy antientrópikus társadalom. Korunk, Kolozsvár, 1978, 7. sz., 549-552. old. mutatók: , entrópia&antientrópia(társadalmi) . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/futurológia .

ROMAN, Valter: A jelenkor műszaki-tudományos forradalmáról. Korunk, Kolozsvár, 1961, 5. sz., 578-588. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

ROMAN, Valter: Tudomány és hatalom. Korunk, Kolozsvár, 1972, 1. sz., 82-90. old. mutatók: , tudomány&hatalom / hatalom&tudomány / hatalom . episztemológia/tudományfilozófia/politológia .

ROMAN, Valter: Tudomány - magasrendű civilizáció. Korunk, Kolozsvár, 1969, 6. sz., 847-855. old. mutatók: , tudomány / civilizáció&tudomány / civilizáció . kulturfilozófia/történelemfilozófia/tudományfilozófia .

ROMAN, Valter: A tudomány útja a világhoz és önmagához. TETT, Bukarest, 1977, 4. sz., 2-3. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia .

RÓBERT, Endre: Forradalom a biológiában. TETT, Bukarest, 1987, 3. sz., 1-5. old. mutatók: , biológia . tudományfilozófia .

RÓTH, Endre: Remények, félelmek, kilátások. TETT, Bukarest, 1977, 4. sz., 4-7. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia .

RÓTH, Endre: A tudomány a társadalom tudatában. A Hét, Bukarest, 1981, 3. sz., 4. old. mutatók: , tudomány&társadalom / társadalom&tudomány / társadalom . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/szociológia/ .

SALAT, Levente: Üdv-technológiák vagy a racionalizmus céltévesztései. TETT, Bukarest, 1984, 4. sz., 50-55. old. mutatók: , . tudományfilozófia .

SALLÓ, Ervin: Adalékok az ön- és közámítás kórbonctanához. TETT, Bukarest, 1982, 1. sz., 2-5. old. mutatók: , asztrológia / paratudomány / áltudomány . tudományfilozófia .

SALLÓ, Ervin: Prognózis és megvalósulás. TETT, Bukarest, 1977, 4. sz., 54-57. old. mutatók: , prognózis . tudományfilozófia .

SAHLEANU, Victor: Etikai problémák a tudományos kutatásban. Korunk, Kolozsvár, 1968, 6. sz., 807-811. old. mutatók: , erkölcs&tudomány / tudomány&erkölcs / tudomány / erkölcs . etika/társadalomfilozófia/metodológia/tudományfilozófia/ .

SELINGER, Sándor: Newton és a mechanikai világkép. Korunk, Kolozsvár, 1977, 12. sz., 1018-1021. old. mutatók: , NEWTON Isaac, mechanikai világkép . tudományfilozófia/ontológia/determinizmus .

SELINGER, Sándor: A nyugtalan anyag. A Hét, Bukarest, 1974, 5. sz., 18. old. mutatók: , anyag . tudományfilozófia/ontológia/ .

SELINGER, Sándor: Tudomány és világkép. A Hét, Bukarest, 1972, 31. sz., 14. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/ .

SELYE, János: In vivo. Korunk, Kolozsvár, 1970, 12. sz., 1790-1800. old. mutatók: , tudomány . episztemológia/tudományfilozófia .

SELYE, János: Mi az élet célja. A Hét, Bukarest, 1977, 16. sz., 12. old. mutatók: , életcél . tudományfilozófia/filozófiai esszé/ .

SEMENIUC, Ion: A tudományos nyelv néhány konvencionális eleméről. Korunk, Kolozsvár, 1980, 12. sz., 895-899. old. mutatók: , nyelv(tudományos) / tudományos nyelv / nyelv . nyelvfilozófia/tudományfilozófia .

SÓLYOM, S. Levente: Eszmék kavargása. TETT, Bukarest, 1989, 2. sz., 5-10. old. mutatók: , KUHN Thomas S., tudomány . tudományfilozófia .

SPIELMANN, József: A biológia, az ideológiai harc egyik területe. Korunk, Kolozsvár, 1961, 3. sz., 305-312. old. mutatók: , biológia&ideológia / ideológia / biológia . tudományfilozófia/társadalomfilozófia/marxizmus .

STUGREN, Bogdan: Biológia és rendszerelmélet. Korunk, Kolozsvár, 1974, 1. sz., 21-24. old. mutatók: , biológia / rendszerelmélet . tudományfilozófia/rendszerelmélet-strukturalizmus .

STUGREN, Bogdan: Darwin - darwinizmus - filozófia. Korunk, Kolozsvár, 1960, 6. sz., 752-753. old. mutatók: , DARWIN Charles, darwinizmus / filozófia&darwinizmus / filozófia . filozófiai antropológia/tudományfilozófia .

STUGREN, Bogdan: Értelem és halhatatlanság. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 37-45. old. mutatók: , biológia&filozófia / filozófia&biológia / biológia / filozófia . tudományfilozófia/filozófiai antropológia/filozófiai esszé/ .

STUGREN, Bogdan: Világnézeti küzdelem a biológiában. Korunk, Kolozsvár, 1960, 8. sz., 1014-1017. old. mutatók: , biológia&ideológia / ideológia / biológia . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok .

SZABÓ, Attila: Az emberi fejlődésről. Evolúciós elvek és elképzelések. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 12-29. old. mutatók: , evolúció . tudományfilozófia/filozófiai antropológia/ .

SZABÓ T., Attila: Az evóluciós biológia forró pontjai. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976, . sz., 272-280. old. mutatók: , evolúció / biológia . tudományfilozófia/ .

SZABÓ T., Attila: A biológiai determinizmus értelmezéséről. Korunk, Kolozsvár, 1971, 12. sz., 1625-1629. old. mutatók: , determinizmus(biológiai) / biológiai determinizmus / biológia . determinizmus/tudományfilozófia .

SZENT-GYÖRGYI, Albert: Ember és természet. Korunk, Kolozsvár, 1972, 11.sz. sz., 1678-1687. old. mutatók: , ember&természet / természet&ember / természet / ember . filozófiai antropológia/tudományfilozófia .

SZENT-GYÖRGYI, Albert: Ember és természet. A Hét, Bukarest, 1973, 31. sz., 18. old. mutatók: , ember&természet / természet&ember / természet / ember . tudományfilozófia/filozófiai antropológia .

SZILÁGYI N., Sándor: A védekező gondolat. TETT, Bukarest, 1982, 1. sz., 41-46. old. mutatók: , tudomány / társadalomtechnológia / társadalom . tudományfilozófia .

SZTRÁNYICZKY, Gábor: Történelem és filozófia. Korunk, Kolozsvár, 1966, 10. sz., 1466-1469. old. mutatók: , filozófia&történelem / történelem&filozófia / történelem / filozófia . történelemfilozófia/tudományfilozófia .

TÓTH, Bálint: A tudományelmélet Thomas S. Kuhn és Karl Popper rendszerében. Echinox, Kolozsvár, 1977, 5. sz., 18-19. old. mutatók: , KUHN Thomas S./POPPER Karl, tudomány . tudományfilozófia/episztemológia/ .

TÓTH, Imre: Arisztotelész és a nem euklidészi geometria. Korunk, Kolozsvár, 1966, 6. sz., 844-852. old. mutatók: , ARISZTOTELÉSZ, non-euklidészi geometria . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/tudományfilozófia .

TÓTH, Imre: Demokritosztól a lefényképezett atomig. Korunk, Kolozsvár, 1957, 1. sz., 262-268. old. mutatók: , MACH Ernst/PLANCK/DEMOKRITOSZ, atom / görög filozófia . tudományfilozófia/filozófiatörténet .

TÓTH, Imre: Matematika és alkotás. Korunk, Kolozsvár, 1963, 9. sz., 1150-1158. old. mutatók: , matematika&alkotás . episztemológia/tudományfilozófia .

TÓTH, Imre: A non-euklideszi geometria filozófiai jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1960, 1. sz., 7-17. old. mutatók: , filozófia / non-euklidészi geometria . episztemológia/tudományfilozófia .

TÓTH, Sándor: Janus - arcú tudomány. Korunk, Kolozsvár, 1975, 1-2. sz., 72-78. old. mutatók: , tudomány . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

TORÓ, Tibor: Contraria complementaria sunt. A Hét, Bukarest, 1985, 43. sz., 11. old. mutatók: , fizika . tudományfilozófia/ .

TORÓ, Tibor: Földön kivüli civilizációk és anyag - antianyag szimmetria. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 239-251. old. mutatók: , anyag&antianyag / antianyag&anyag / anyag . filozófiai esszé/tudományfilozófia/ .

TORÓ, Tibor: Kvantumfizika - művészet - filozófia. A Hét, Bukarest, 1971, 36. sz., 16. old. mutatók: , fizika&filozófia / filozófia&fizika / filozófia / fizika / művészet . tudományfilozófia/kulturfilozófia .

TORÓ, Tibor: Megmaradási törvények ? A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984, . sz., 122-123. old. mutatók: , törvény(filoz.) / megmaradási törvények / fizika . tudományfilozófia/ .

TORÓ, Tibor: Nem-eukidészi geometriák a modern fizikában és a relativisztikus kozmológiában. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973, . sz., 245-256. old. mutatók: , non-euklidészi geometria . tudományfilozófia/ontológia/ .

TORÓ, Tibor: A rész és az egész. Werner Heisemberg halálára. A Hét, Bukarest, 1976, 7. sz., 10. old. mutatók: , HEISEMBERG Werner, . tudományfilozófia/ .

TORÓ, Tibor: Tudományelméleti gondolatok Az ember tragédiájában. A Hét, Bukarest, 1975, 4. sz., 9. old. mutatók: , . tudományfilozófia/filozófiai esszé/ .

TORÓ, Tibor: Változatok egy Bohr témára. A Hét, Bukarest, 1976, 25. sz., 5. old. mutatók: , BOHR Niels, . tudományfilozófia/ .

VARGA B., László: A történelemtudomány néhány kérdése és az ideológiai harc. Korunk, Kolozsvár, 1959, 2. sz., 306-315. old. mutatók: , történelem / ideológia . tudományfilozófia/metodológia .

VERESS, Károly: Különböző (tudat)szintek. A Hét, Bukarest, 1989, 3. sz., 9. old. mutatók: , tudatszintek / tudat . tudományfilozófia .

VESCAN, Teofil: Az anyag ismerete a modern természettudományban. (Stiintele naturii moderne si cunoasterea materiei). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946, 1. sz., 5-27. old. mutatók: , biometrie/statistica&biologie/biologie&statistica/materie organica/evolutie/biotop, filosofia stiintei, biometria / statisztika&biológia / biológia&statisztika / anyag(szerves) / szerves anyag / evolució / biotop / biológia / anyag . tudományfilozófia .

VESCAN, Teofil: A kozmogónia egyes problémáiról. Korunk, Kolozsvár, 1957, 7. sz., 870-876. old. mutatók: , kozmogónia . tudományfilozófia/ontológia .

VETRO, Arthur: Tudományos gondolkodás, gépi civilizáció, művészet. Korunk, Kolozsvár, 1967, 12. sz., 1680-1689. old. mutatók: , tudomány&művészet / művészet&tudomány / művészet . kulturfilozófia/társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

VINCZE, János: Interdiszciplinarítás. A korszerű tudományosság vezérjelensége. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 21-32. old. mutatók: , interdiszciplinaritás / tudomány . tudományfilozófia/metodológia/ .

WEISKOFF, Victor F.: A tudomány határai és korlátai. A Hét, Bukarest, 1975, 38. sz., 8-9. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/filozófiai esszé/ .

WEISZMANN, Endre: Az anyag szerkezetének dialektikája. Korunk, Kolozsvár, 1961, 6. sz., 688-696. old. mutatók: , anyag(szerkezete) / anyag / fizika . ontológia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Az elemi részecskék birodalma. Korunk, Kolozsvár, 1961, 7. sz., 828-834. old. mutatók: , elemi részecskék . ontológia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Az idealizmus elleni harc a fizikában. Utunk, Kolozsvár, 1951, 44. sz., 2. old. mutatók: , idealizmus / fizika&idealizmus . tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Ember és fizika. Korunk, Kolozsvár, 1969, 6. sz., 866-873. old. mutatók: , fizika . etika/episztemológia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Fizika és társadalom. Korunk, Kolozsvár, 1969, 8. sz., 1180-1189. old. mutatók: , fizika . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Haladó fizikusok diadalmas harca a jelenkori fizikai idealizmus ellen. Utunk, Kolozsvár, 1955, 30. sz., 2. old. mutatók: , idealizmus / fizika&idealizmus / fizika / filozófia . tudományfilozófia/ .

WEISZMANN, Endre: Mechanikus okság vagy dialektikus determinizmus? Korunk, Kolozsvár, 1957, 6. sz., 778-779. old. mutatók: , okság / determinizmus / determinizmus / okság . determinizmus/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Relativitás és megismerés. Korunk, Kolozsvár, 1966, 10. sz., 1391-1396. old. mutatók: , relativitás-elmélet / megismerés . ismeretelmélet/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Tudományos műszaki forradalom. Korunk, Kolozsvár, 1963, 9. sz., 1139-1146. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Világegyetem és relativitás-elmélet. Korunk, Kolozsvár, 1960, 10. sz., 1180-1188. old. mutatók: , relativitás-elmélet . ontológia/tudományfilozófia .

WITTEMBERGER, Károly: Élettudomány és bölcselet. Korunk, Kolozsvár, 1972, 4. sz., 516-522. old. mutatók: , biológia&filozófia / filozófia&biológia / biológia / filozófia . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

ZSAKÓ, János: Elnyeli-e a fizika a kémiát ? Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973, . sz., 229-243. old. mutatók: , fizika . tudományfilozófia/ .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék