meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

*** - 15 szerző

***: Az 1437-iki erdélyi jobbágy háború. Művelődés, Bukarest, 1954 2. sz. 33-35. old. mutatók: , jobbágyság / Erdély . nemzetiségtörténet .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: ERDÉLY Néprajzi Múzeuma: a népi kultúra egyetemes és sajátos vonásainak kincsestára. Kérdez: Cseke Péter. Válaszol: Dr. Kós Károly Művelődés, Bukarest, 1977 7. sz. 18-22. old. mutatók: Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum / múzeumok , népi kultúra . művelődéstörténet/intézménytörténet .

***: A GYERMEKEK élete Lövétén századunk első harmadában. (A csíkszeredai Matematika- Fizika Liceum néprajzi Körének gyüjtése) Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 98-127. old. mutatók: Lövéte, Csíkszeredai Matematika-Fizika Liceum / iskolák , . szociológia/művelődéstörténet/etnográfia .

***: Hunyadi János. Művelődés, Bukarest, 1956 8. sz. 44. old. mutatók: , HUNYADI János, Erdély . nemzetiségtörténet .

***: IRODALOMTÖRTÉNET és nemzetiség. (Vita). Korunk, Kolozsvár, 1982 3. sz. 170-200. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/irodalomtörténet .

***: A kolozsvári Nyelvtudományi Intézet működése a felszabadulás óta eltelt húsz év alatt. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 129-131. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet , . intézménytörténet .

***: Közlemény a potsdami háromhatalmi értekezletről. (Declaratia celor trei puteri de la Potsdam). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 183-202. old. mutatók: Potsdam, , declaratia de la Potsdam, politologie/istoria politicii, potsdami háromhatalmi értekezlet . politikatörténet/politológia .

***: (A) MARXISTA-LENINISTA esztétika védelmében. (Lukács György esztétikai és irodalomelméleti revizionizmusának bírálata. ) Korunk, Kolozsvár, 1958 9. sz. 1332-1346. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/marxizmus/politikatörténet .

***: NEMZETISÉGI történetírásunk új pászmáján. I. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 7-8. sz. 510-517. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: NEMZETISÉGI történtírásunk új pászmáján. II. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 9. sz. 671-679. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: Öröklött és szerzett tulajdonságok. TETT, Bukarest, 1987 3. sz. 45-46. old. mutatók: , . filozófiai antropológia/humánökológia .

***: A SZÓÉRTÉS előfeltételeiről. Kerekasztal. Korunk, Kolozsvár, 1980 1. sz. 41-62. old. mutatók: , . művelődéstörténet .

***: Újra megjelenik a Korunk. Művelődés, Bukarest, 1957 2. sz. 10. old. mutatók: Korunk , . intézménytörténet/művelődéstörténet/sajtótörténet .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék