meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

1976: 123 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-123

ALTHUSSER, Louis: Könnyű dolog-e marxistának és filozófusnak lenni ? Korunk, Kolozsvár, 1976 3. sz. 192-195. old. mutatók: , filozófia . metodológia/társadalomfilozófia/marxizmus .

ANGI, István: Az elemzés eszközei : régi vagy új kategóriák ? Utunk, Kolozsvár, 1976 33. sz. 2. old. mutatók: , esztétikai kategóriák . esztétika .

ANGI, István: Esztétikai jövőkutatás. Diagnózis és prognózis. Utunk, Kolozsvár, 1976 32. sz. 1-2. old. mutatók: , jövő / esztétika . esztétika/ .

ANGI, István: A kultúra: rész vagy egész ? Utunk, Kolozsvár, 1976 34. sz. 2. old. mutatók: , kultúra . esztétika/kulturfilozófia/ .

ANGI, István: A lehetséges metafizikája. Korunk, Kolozsvár, 1976 11. sz. 832-836. old. mutatók: , metafizika . társadalomfilozófia/esztétika .

ANISZI, Kálmán: Filozófia és politika. Beszélgetés Kallós Miklóssal. Utunk, Kolozsvár, 1976 26. sz. 2. old. mutatók: , KALLS Miklós, filozófia&politika / politika&filozófia / politika / filozófia . társadalomfilozófia/művelődéstörténet/ .

ANISZI Kálmán.: Filozófia és tudomány. Beszélgetés Calina Mare egyetemi tanárral. Utunk, Kolozsvár, 1976 41. sz. 4. old. mutatók: , MARE Calina, filozófia&tudomány / tudomány&filozófia / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/ .

ANISZI, Kálmán: Homo moralis. Beszélgetés Gáll Ernővel. Utunk, Kolozsvár, 1976 21. sz. 2. old. mutatók: , GÁLL Ernő, homo moralis . művelődéstörténet/etika/ .

ANISZI, Kálmán: Tegnaptól holnapig. Beszélgetés Balázs Sándorral. Utunk, Kolozsvár, 1976 47. sz. 1-2. old. mutatók: , BALÁZS Sándor, . társadalomfilozófia/művelődéstörténet/ .

ARA KOVÁCS, Attila: Vázlat a neoplatonizmusról. Echinox, Kolozsvár, 1976 1-2. sz. 18-19. old. mutatók: , neoplatonizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

ARADI, József: Hogyan olvassuk Althussert ? Korunk, Kolozsvár, 1976 3. sz. 189-191. old. mutatók: , ALTHUSSER Louis, . metodológia/társadalomfilozófia/marxizmus .

ARADI, József: A szöveg eltérítése. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 281-287. old. mutatók: , . nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

BALÁZS, Sándor: Az őszinteségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 12. sz. 904-907. old. mutatók: , őszinteség(etika) . etika/társadalomfilozófia .

BALÁZS, Sándor: A büszkeségről. Korunk, Kolozsvár, 1976 6. sz. 414-419. old. mutatók: , büszkeség . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BALÁZS, Sándor: Hinni és tudni. A Hét, Bukarest, 1976 3. sz. 4. old. mutatók: , hit / tudás&hit . ismeretelmélet/filozófiai esszé/ .

BALÁZS, Sándor: A jövő lehetősége és valósága. Korunk, Kolozsvár, 1976 10. sz. 785-788. old. mutatók: , jövő . determinizmus/ontológia .

BALOGH, EDGáR.: Párbeszéd az utcán. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 52-58. old. mutatók: , . művelődéstörténet/intézménytörténet .

BÁNYAI, László: A Pásztortűztől a Korunkig. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 42-51. old. mutatók: Korunk / Pásztortűz , . sajtótörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet .

BARABÁS, László: A régeni Kemény János Irodalmi Kör. Művelődés, Bukarest, 1976 7. sz. 51. old. mutatók: Régen, Kemény János Irodalmi Kör / irodalmi társaságok , . intézménytörténet/művelődéstörténet .

BECSKY, Andor: Emlékeim a Korunk alapításának előzményeiről. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 39-41. old. mutatók: Korunk , . sajtótörténet/intézménytörténet .

BEKE, György: Élő történelem írói szociológiákban. Korunk, Kolozsvár, 1976 3. sz. 183-188. old. mutatók: , . szociográfia .

BEKE, György: Valóságirodalom az új Korunkban. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 190-203. old. mutatók: Korunk , . irodalomtörténet/művelődéstörténet/sajtótörténet .

BERNÁD, Ágoston: Világ, jövő, ember. A Hét, Bukarest, 1976 45. sz. 4. old. mutatók: , jövő . futurológia/filozófiai esszé/politológia/ .

BITAY, Ödön: Mocsáry Lajos öröksége Művelődés, Bukarest, 1976 11. sz. 36-37. old. mutatók: , MOCSÁRY Lajos, . művelődéstörténet .

BOKOR, András: A marxi történelemfilozófia és bölcseleti embertan egységéről. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. 283-300. old. mutatók: , "antropológia( filozófiai, marxista)" . történelemfilozófia/filozófiai antropológia/marxizmus/ .

BRETTER, György: Fichte eszményi állama. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976 . sz. . old. mutatók: , FICHTE Johann Gottlieb, eszményi állam(Fichte) . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai esszé/ .

BRETTER, György: Francis Bacon. Igaz Szó, Marosvásárhely, 1976 4. sz. 357-359. old. mutatók: , BACON Francis, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai esszé/ .

BRETTER, György: A hegyen túl is hegy van. Korunk, Kolozsvár, 1976 3. sz. 225-228. old. mutatók: , . filozófiai esszé/társadalomfilozófia .

BURA, László: Középiskola - olvasás - művelődés Művelődés, Bukarest, 1976 1. sz. 52-55. old. mutatók: iskolák , . szociológia/intézménytörténet .

CODOBAN, Aurel: Esszé a tragikumról. Korunk, Kolozsvár, 1976 7. sz. 545-547. old. mutatók: , tragikum . filozófiai esszé/esztétika .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék