meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

v betű: 105 szerző

V. E.: Mi az, hogy: nyitott ? TETT, Bukarest, 1980 3. sz. 11. old. mutatók: , család . szociálpszichológia/családszociológia .

VÁGÓ, Béla: A székely dolgozók történelmének lapjaiból. (Madéfalvi veszedelem). Utunk, Kolozsvár, 1954 4. sz. 2. old. mutatók: Madéfalva, , székelyek . nemzetiségtörténet .

VAJDA, Gábor: Mi a reformizmus és a reformizmus a nemzetközi munkásmozgalomban ? Művelődés, Bukarest, 1957 6. sz. 2-4. old. mutatók: , reformizmus(a munkásmozgalomban) . politikatörténet .

VAJDA, Lajos: 1907 és az erdélyi sajtó. Művelődés, Bukarest, 1982 2. sz. 38-39. old. mutatók: , Erdély . művelődéstörténet/intézménytörténet/sajtótörténet .

VAJDA, Lajos: 1917 novembere a hazai sajtóban. Művelődés, Bukarest, 1977 10. sz. 44-45, 60. old. mutatók: , . sajtótörténet/politikatörténet .

VAJDA, Lajos: Balánbánya a századfordulón. Korunk, Kolozsvár, 1984 3. sz. 221-226. old. mutatók: Balánbánya, , . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet/településtörténet .

VAJDA, Lajos: Balánbánya történetéből. Korunk, Kolozsvár, 1982 12. sz. 972-976. old. mutatók: Balánbánya, , . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet/településtörténet .

VAJDA, Lajos: Szentkeresztbánya munkássága a századfordulón. Korunk, Kolozsvár, 1981 5. sz. 349-353. old. mutatók: Szentkeresztbánya, , munkásmozgalom . nemzetiségtörténet/politikatörténet/településtörténet .

VAJNOVSZKY, Kázmér: Néptáplálkozás - 71. A Hét, Bukarest, 1972 2. sz. 2-3. old. mutatók: , életmód . szociológia .

VÁMSZER, Márta: Gyarmathi Sámuel. NyIrK, Kolozsvár, 1980 2. sz. 129-134. old. mutatók: , GYARMATHI Sámuel, . művelődéstörténet .

VÁMSZER, Márta: Gyarmathi Sámuel, a zilahi kollégium tudós profeszora. Művelődés, Bukarest, 1970 6. sz. . old. mutatók: Zilah, iskolák , GYARMATHI Sámuel, . intézménytörténet/művelődéstörténet .

VÁMSZER, Márta: Kétszáz éves Sajnovics János Demonstratioja. NyIrK, Kolozsvár, 1970 2. sz. 229-242. old. mutatók: , SAJNOVICS János, finnugor rokonság . művelődéstörténet .

VARGA B., László: A történelemtudomány néhány kérdése és az ideológiai harc. Korunk, Kolozsvár, 1959 2. sz. 306-315. old. mutatók: , történelem / ideológia . tudományfilozófia/metodológia .

VARGA, Ibolya: Életmód és életstílus. Korunk, Kolozsvár, 1976 11. sz. 805-809. old. mutatók: , életmód&életstílus / életmód . szociográfia/szociológia/szociálpszichológia .

VARGA, Ibolya: Előrejelzés - fogalmak és konkrétumok. Korunk, Kolozsvár, 1971 2. sz. 230-235. old. mutatók: , prognózis . ismeretelmélet/episztemológia/futurológia .

VARGA, Jenő: A jelenkori imperializmus politikai ideológiájának néhány vonása. Korunk, Kolozsvár, 1957 6. sz. 650-661. old. mutatók: , imperializmus . politológia/politika .

VARGA S., László: Háborús felelősség - történetírói felelőtlenség. Korunk, Kolozsvár, 1958 1. sz. 42-55. old. mutatók: , történetírás / történelem . politikatörténet .

VARGHA, Jenő László: A betegágytól a társadalmi beilleszkedésig. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1988 . sz. 88-97. old. mutatók: , . orvosszociológia/szociológia .

VARGHA, Jenő László: Értékrendszer és lelki egészség. Korunk, Kolozsvár, 1986 10. sz. 756-760. old. mutatók: , értékrendszerek / érték . axiológia/társadalomfilozófia/szociálpszichológia/ .

VARGHA, Jenő László: Pszichoszociális környezeti ártalmak Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1989 . sz. 94-100. old. mutatók: , környezeti ártalmak(pszichoszociális) / szerep . szociálpszichológia .

VARGHA, Jenő László: Pszichoszociológiai környezeti ártalmak. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1989 . sz. 94-100. old. mutatók: , környezeti ártalmak(pszichoszociális) . szociológia/szociálpszichológia .

VÁRHEGYI, István: Az életmód. TETT, Bukarest, 1979 4. sz. 19-23. old. mutatók: , életmód / munka . szociológia .

VÁRHEGYI, István: Irodalomszociológiai kutatások Maros megyében. Korunk, Kolozsvár, 1977 1. sz. 10-14. old. mutatók: Maros megye, , . irodalomszociológia/művelődéstörténet .

VÁRHEGYI, István: Irodalomszociológiai kutatások Maros megyében. II. Korunk, Kolozsvár, 1977 7. sz. 520-528. old. mutatók: Maros megye, , . irodalomszociológia/művelődéstörténet .

VÁRHEGYI, István: Város és etnikum. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1980 . sz. 173-185. old. mutatók: , urbanizáció . szociológia .

VÁRHEGYI, Zoltán: A mai nyugatnémet szociológia kérdései. Korunk, Kolozsvár, 1968 2. sz. 281-283. old. mutatók: , szociológia . szociológia .

VÁRHELYI, Ildikó: Anyagi világunk történelmi modellje. Echinox, Kolozsvár, 1984 3-4. sz. 17. old. mutatók: , anyagi világ / anyag . társadalomfilozófia/ontológia/ .

VARÓ, György: Egy rovásírásos emlék, több elírással. A Hét, Bukarest, 1978 22. sz. 4. old. mutatók: , rovásírás / székelyek . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

VARÓ, György: Szimmetria és fejlődés. A Hét, Bukarest, 1972 25. sz. 14. old. mutatók: , szimetria . ontológia/ .

VARÓNÉ TOMORI, Viola: A korszerű társadalomlélektan kibontakozása. Korunk, Kolozsvár, 1971 9. sz. 1334-1344. old. mutatók: , . szociálpszichológia .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék