meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

a betű: 174 szerző

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai Farkas Művelődés, Bukarest, 1975 2. sz. 48-49. old. mutatók: , BOLYAI Farkas, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János a filozófus. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 157-176. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet/filozófiatörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és a gondolkodásról, az irodalomról és a művészetről NyIrK, Kolozsvár, 1960 1-2. sz. 15-36. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Irodalmi vonatkozások pártsajtónk magyar nyelvű lapjaiban 1920-24 között. NyIrK, Kolozsvár, 1966 1. sz. 3-16. old. mutatók: , munkássajtó / pártsajtó(kommunista) . művelődéstörténet/sajtótörténet .

ABRAHAM, Dorel: Szociológiai látásmód, avagy emberközpontú építészet. TETT, Bukarest, 1987 2. sz. 31-35. old. mutatók: , építészet . szociológia/humánökológia .

ÁBRAHÁM, János: Műszakiak a társadalomban. Korunk, Kolozsvár, 1972 6. sz. 851-855. old. mutatók: , értelmiség(műszaki) / értelmiség . szociológia/társadalomfilozófia .

ADORNO, Theodor W.: Irásjelek. Korunk, Kolozsvár, 1972 1. sz. 105-108. old. mutatók: , . nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

ÁGH, Attila: Kant kultúrfogalma és embereszménye. Korunk, Kolozsvár, 1975 1-2. sz. 26-30. old. mutatók: , KANT Immanuel, kultúra / ember . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai antropológia/kulturfilozófia .

ÁGOPCSA, Marianna: A gótika művészete. A Hét, Bukarest, 1978 16. sz. 7. old. mutatók: , gótika . kulturfilozófia/esztétika .

ÁGOPCSA, Marianna: Mágia és valóság. A Hét, Bukarest, 1974 4. sz. 9. old. mutatók: , mágia / valóság . társadalomfilozófia/vallásfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: Jóslatok szerepe az ősi kultúrákban. TETT, Bukarest, 1978 4. sz. . old. mutatók: , jövő&tudomány / tudomány&jövő / tudomány / jövő / mágia . kulturfilozófia/futurológia .

ÁGOSTON, Hugó: Mítosz születik ? A Hét, Bukarest, 1973 9. sz. 14. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

ÁGOSTON, Hugó: A nonszensz logikája TETT, Bukarest, 1983 1-2. sz. 53-55. old. mutatók: , DODGSON L. Charles, scientometria . tudományfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: A tiszta okság kritikája. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 185-187. old. mutatók: , okság . ismeretelmélet/determinizmus .

ÁGOSTON, Hugó: Túlhaladható-e a művészet ? A Hét, Bukarest, 1981 46. sz. 10-11. old. mutatók: , művészet . kulturfilozófia/filozófiai esszé .

ÁGOSTON, Hugó: A világegyetem első negyedórája. A Hét, Bukarest, 1970 5. sz. 14. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia .

ÁGOSTON, Vilmos: Antonio Gramsci gyakorlati pedagógiája. Utunk, Kolozsvár, 1975 18. sz. 1-2. old. mutatók: , GRAMSCI Antonio, gyakorlati pedagógia . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

ÁGOSTON, Vilmos: Az ember mint ember. Utunk, Kolozsvár, 1973 36. sz. 1-2. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiai irányzatok/filozófiai esszé .

ÁGOSTON, Vilmos: Az esszé jövője ? Utunk, Kolozsvár, 1980 42. sz. 2. old. mutatók: , . filozófiai esszé/metodológia .

ÁGOSTON, Vilmos: A cselekvés lírája. Korunk, Kolozsvár, 1974 3. sz. 483-487. old. mutatók: , BRETTER György, . filozófiai esszé /művelődéstörténet .

ALAIN: Az álomról. Echinox, Kolozsvár, 1982 10-11-12. sz. 18. old. mutatók: , álom . szociálpszichológia .

ALBERT, Dávid: Székelyudvarhely - iskolaváros. Művelődés, Bukarest, 1974 5. sz. 24-26. old. mutatók: Székelyudvarhely, iskolák , székelyek . intézménytörténet/művelődéstörténet/várostörténet .

ALBERT, Ferenc: Életmódváltás, életminőség és az élet értéke. TETT, Bukarest, 1979 4. sz. 1-5. old. mutatók: , életmód&életminőség / életminőség&életmód / életmód / életminőség . szociológia .

ALBERT, Ferenc: A jelen és jövő a demográfia szemszögéből. Korunk, Kolozsvár, 1971 9. sz. 1271-1280. old. mutatók: , jövő . demográfia/futurológia .

ALBERT, Ferenc: A modern ember időgazdálkodása. Korunk, Kolozsvár, 1971 4. sz. 619-625. old. mutatók: , időgazdálkodás . szociometria .

ALBERT, Ferenc: Nőkérdésről - reálisan TETT, Bukarest, 1982 4. sz. 3-6. old. mutatók: , nők . szociológia .

ALLPORT, G. W.: Vigyázz, előítélet. TETT, Bukarest, 1982 2. sz. 48-52. old. mutatók: , előítélet . szociálpszichológia .

ALMÁSY, István: Temesvár tegnap és ma. Művelődés, Bukarest, 1969 10. sz. 11-15. old. mutatók: Temesvár, , . nemzetiségtörténet/várostörténet .

ALTHUSSER, Louis: Könnyű dolog-e marxistának és filozófusnak lenni ? Korunk, Kolozsvár, 1976 3. sz. 192-195. old. mutatók: , filozófia . metodológia/társadalomfilozófia/marxizmus .

ALUAS, Ion: Bevezetés a marxista szociológiába. Korunk, Kolozsvár, 1963 6. sz. 833-837. old. mutatók: , szociológia(marxista) . metodológia/társadalomfilozófia/szociológia .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék