meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

3177 szerző
lapozás: 1-30 ... 3121-3150 | 3151-3177

WEISZMANN, Endre: Az idealizmus elleni harc a fizikában. Utunk, Kolozsvár, 1951 44. sz. 2. old. mutatók: , idealizmus / fizika&idealizmus . tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Ember és fizika. Korunk, Kolozsvár, 1969 6. sz. 866-873. old. mutatók: , fizika . etika/episztemológia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Fizika és társadalom. Korunk, Kolozsvár, 1969 8. sz. 1180-1189. old. mutatók: , fizika . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Haladó fizikusok diadalmas harca a jelenkori fizikai idealizmus ellen. Utunk, Kolozsvár, 1955 30. sz. 2. old. mutatók: , idealizmus / fizika&idealizmus / fizika / filozófia . tudományfilozófia/ .

WEISZMANN, Endre: Mechanikus okság vagy dialektikus determinizmus? Korunk, Kolozsvár, 1957 6. sz. 778-779. old. mutatók: , okság / determinizmus / determinizmus / okság . determinizmus/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Relativitás és megismerés. Korunk, Kolozsvár, 1966 10. sz. 1391-1396. old. mutatók: , relativitás-elmélet / megismerés . ismeretelmélet/tudományfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Tudományos műszaki forradalom. Korunk, Kolozsvár, 1963 9. sz. 1139-1146. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

WEISZMANN, Endre: Világegyetem és relativitás-elmélet. Korunk, Kolozsvár, 1960 10. sz. 1180-1188. old. mutatók: , relativitás-elmélet . ontológia/tudományfilozófia .

WITTEMBERGER, Károly: Élettudomány és bölcselet. Korunk, Kolozsvár, 1972 4. sz. 516-522. old. mutatók: , biológia&filozófia / filozófia&biológia / biológia / filozófia . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

WOLF, Rudolf: A szilágysági szőlőművelés történetéből. Művelődés, Bukarest, 1982 2. sz. 44-46. old. mutatók: Szilágyság, , . gazdaságtörténet/etnográfia .

(-y): Bibó István: A keleteurópai kis államok nyomorúsága. Társadalomtudomány, Kolozsvár, 1946 1. sz. 194-195. old. mutatók: , sociologie/politologie, BIBÓ István, . szociológia/politológia .

ZÁGONI, Jenő: Bálint Gábor (1844-1913). Művelődés, Bukarest, 1969 3. sz. 60. old. mutatók: , BÁLINT Gábor, . művelődéstörténet .

ZÁGONI, Jenő: Körösi Csoma Sándor hagyatékára vonatkozó iratok Sepsiszentgyörgyön. NyIrK, Kolozsvár, 1987 1. sz. 63-70. old. mutatók: Sepsiszentgyörgy, , KŐRÖSI CSOMA Sándor, . művelődéstörténet .

ZAKARIÁS, Erzsébet: Az erdővidéki terhes asszony tabui a múltban. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1986 . sz. 214-221. old. mutatók: Erdővidék, , . faluszociológia/etnográfia .

ZAKARIÁS, Erzsébet: Divatjamúlt udvarlási szokások az Erdővidéken. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1989 . sz. 146-148. old. mutatók: Erdővidék, , udvarlási szokások . etnográfia/faluszociológia .

ZAMFIRESCU, Dem. Vasile: A humán etológia esélyei. TETT, Bukarest, 1989 4. sz. 46-48. old. mutatók: , . humán etológia/filozófiai antropológia .

ZANC, Grigore: Az igazság színeváltozásai. Korunk, Kolozsvár, 1984 4. sz. 253-258. old. mutatók: , igazság . társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

ZAPARTAN, Liviu: Adalékok Nietzsche filozófiájának bírálatához. Korunk, Kolozsvár, 1983 1. sz. 84-86. old. mutatók: , NIETZSCHE Friedrich, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

ZAPARTAN, Liviu: Az elitkultúra dilemmái, avagy az önmegvalosítás korlátai. Korunk, Kolozsvár, 1987 6. sz. 451-453. old. mutatók: , elitkultúra / kultúra / elit . társadalomfilozófia/kulturfilozófia/politológia/ .

ZAPARTAN, Liviu: Az újkonzervatív elmélet mai irányzatai. Korunk, Kolozsvár, 1984 6. sz. 438-441. old. mutatók: , neokonzervativizmus . politológia .

ZDRAVOMISELOV, A.: Lenin a konkrét társadalomkutatásról. Korunk, Kolozsvár, 1963 10. sz. 1295-1304. old. mutatók: , LENIN, társadalomkutatás / társadalom . leninizmus/szociológia .

ZOLTÁN T., Sándor: Mi a mítosz ? Echinox, Kolozsvár, 1987 3-4. sz. 18. old. mutatók: , mítosz . társadalomfilozófia/vallásfilozófia/ .

ZÖRGŐ, Benjámin: Gondolkodás és beszéd. Korunk, Kolozsvár, 1970 9. sz. 1328-1337. old. mutatók: , gondolkodás / beszéd&gondolkodás / beszéd . nyelvfilozófia/szociálpszichológia .

ZÖRGŐ, Benjámin: A majom, a bot és az ember. A Hét, Bukarest, 1972 6. sz. 17. old. mutatók: , . filozófiai antropológia/leninizmus/szociálpszichológia .

ZSAKÓ, János: Elnyeli-e a fizika a kémiát ? Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973 . sz. 229-243. old. mutatók: , fizika . tudományfilozófia/ .

ZSIGMOND, Emese: Modellek a sorok között. TETT, Bukarest, 1980 3. sz. 15. old. mutatók: , . családszociológia .

ZSIGMOND, József: Havasolás. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 213-226. old. mutatók: , . etnográfia/szociográfia .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék