meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

3177 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 3151-3177

***: Az 1437-iki erdélyi jobbágy háború. Művelődés, Bukarest, 1954 2. sz. 33-35. old. mutatók: , jobbágyság / Erdély . nemzetiségtörténet .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: ERDÉLY Néprajzi Múzeuma: a népi kultúra egyetemes és sajátos vonásainak kincsestára. Kérdez: Cseke Péter. Válaszol: Dr. Kós Károly Művelődés, Bukarest, 1977 7. sz. 18-22. old. mutatók: Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum / múzeumok , népi kultúra . művelődéstörténet/intézménytörténet .

***: A GYERMEKEK élete Lövétén századunk első harmadában. (A csíkszeredai Matematika- Fizika Liceum néprajzi Körének gyüjtése) Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 98-127. old. mutatók: Lövéte, Csíkszeredai Matematika-Fizika Liceum / iskolák , . szociológia/művelődéstörténet/etnográfia .

***: Hunyadi János. Művelődés, Bukarest, 1956 8. sz. 44. old. mutatók: , HUNYADI János, Erdély . nemzetiségtörténet .

***: IRODALOMTÖRTÉNET és nemzetiség. (Vita). Korunk, Kolozsvár, 1982 3. sz. 170-200. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/irodalomtörténet .

***: A kolozsvári Nyelvtudományi Intézet működése a felszabadulás óta eltelt húsz év alatt. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 129-131. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet , . intézménytörténet .

***: Közlemény a potsdami háromhatalmi értekezletről. (Declaratia celor trei puteri de la Potsdam). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 183-202. old. mutatók: Potsdam, , declaratia de la Potsdam, politologie/istoria politicii, potsdami háromhatalmi értekezlet . politikatörténet/politológia .

***: (A) MARXISTA-LENINISTA esztétika védelmében. (Lukács György esztétikai és irodalomelméleti revizionizmusának bírálata. ) Korunk, Kolozsvár, 1958 9. sz. 1332-1346. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/marxizmus/politikatörténet .

***: NEMZETISÉGI történetírásunk új pászmáján. I. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 7-8. sz. 510-517. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: NEMZETISÉGI történtírásunk új pászmáján. II. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 9. sz. 671-679. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: Öröklött és szerzett tulajdonságok. TETT, Bukarest, 1987 3. sz. 45-46. old. mutatók: , . filozófiai antropológia/humánökológia .

***: A SZÓÉRTÉS előfeltételeiről. Kerekasztal. Korunk, Kolozsvár, 1980 1. sz. 41-62. old. mutatók: , . művelődéstörténet .

***: Újra megjelenik a Korunk. Művelődés, Bukarest, 1957 2. sz. 10. old. mutatók: Korunk , . intézménytörténet/művelődéstörténet/sajtótörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai Farkas Művelődés, Bukarest, 1975 2. sz. 48-49. old. mutatók: , BOLYAI Farkas, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János a filozófus. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 157-176. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet/filozófiatörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és a gondolkodásról, az irodalomról és a művészetről NyIrK, Kolozsvár, 1960 1-2. sz. 15-36. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Irodalmi vonatkozások pártsajtónk magyar nyelvű lapjaiban 1920-24 között. NyIrK, Kolozsvár, 1966 1. sz. 3-16. old. mutatók: , munkássajtó / pártsajtó(kommunista) . művelődéstörténet/sajtótörténet .

ABRAHAM, Dorel: Szociológiai látásmód, avagy emberközpontú építészet. TETT, Bukarest, 1987 2. sz. 31-35. old. mutatók: , építészet . szociológia/humánökológia .

ÁBRAHÁM, János: Műszakiak a társadalomban. Korunk, Kolozsvár, 1972 6. sz. 851-855. old. mutatók: , értelmiség(műszaki) / értelmiség . szociológia/társadalomfilozófia .

ADORNO, Theodor W.: Irásjelek. Korunk, Kolozsvár, 1972 1. sz. 105-108. old. mutatók: , . nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

ÁGH, Attila: Kant kultúrfogalma és embereszménye. Korunk, Kolozsvár, 1975 1-2. sz. 26-30. old. mutatók: , KANT Immanuel, kultúra / ember . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai antropológia/kulturfilozófia .

ÁGOPCSA, Marianna: A gótika művészete. A Hét, Bukarest, 1978 16. sz. 7. old. mutatók: , gótika . kulturfilozófia/esztétika .

ÁGOPCSA, Marianna: Mágia és valóság. A Hét, Bukarest, 1974 4. sz. 9. old. mutatók: , mágia / valóság . társadalomfilozófia/vallásfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: Jóslatok szerepe az ősi kultúrákban. TETT, Bukarest, 1978 4. sz. . old. mutatók: , jövő&tudomány / tudomány&jövő / tudomány / jövő / mágia . kulturfilozófia/futurológia .

ÁGOSTON, Hugó: Mítosz születik ? A Hét, Bukarest, 1973 9. sz. 14. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

ÁGOSTON, Hugó: A nonszensz logikája TETT, Bukarest, 1983 1-2. sz. 53-55. old. mutatók: , DODGSON L. Charles, scientometria . tudományfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: A tiszta okság kritikája. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 185-187. old. mutatók: , okság . ismeretelmélet/determinizmus .

ÁGOSTON, Hugó: Túlhaladható-e a művészet ? A Hét, Bukarest, 1981 46. sz. 10-11. old. mutatók: , művészet . kulturfilozófia/filozófiai esszé .


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék