meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
  Földrajzi névmutató: Arad

ÁRVAY, Árpád: Nagyvárad zenei múltjából. Művelődés, Bukarest, 1973, 4. sz., 25-27. old. mutatók: Nagyvárad, , . művelődéstörténet/zenetörténet/várostörténet .

BERECZKY, Károly: Az aradi színházi múzeum. Művelődés, Bukarest, 1971, 3. sz., 14-17. old. mutatók: Arad, Aradi Színházi Múzeum / múzeumok , . intézménytörténet/színháztörténet .

DÖRNER, Egon: Régészeti kutatások Arad megyében. Művelődés, Bukarest, 1971, 3. sz., 49-50. old. mutatók: Arad, , . nemzetiségtörténet/településtörténet .

ENGEL, Károly: Mozzanat a két világháború közötti írói szervezkedések történetéből. A nagyváradi Ady Endre Társaság körüli viták. NyIrK, Kolozsvár, 1971, 1. sz., 51-62. old. mutatók: Nagyvárad, Ady Endre Társaság / irodalmi társaságok , . sajtótörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet .

FICAY, Dénes: Ady, "A Holnap" és a "Nyugat" Aradon. NyIrK, Kolozsvár, 1967, 2. sz., 245-255. old. mutatók: Arad, A Holnap / Nyugat , ADY Endre, . sajtótörténet/művelődéstörténet .

INDIG, Otto: Lapok a váradi színjátszás történetéből. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1981, . sz., 215-228. old. mutatók: Várad, , . színháztörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet/településtörténet .

JAKÓ, Zsigmond: A reneszánsz könyvkultúra a XV. századi Váradon Művelődés, Bukarest, 1976, 9. sz., 35-38. old. mutatók: Nagyvárad, , könyvek / reneszánsz . művelődéstörténet/várostörténet .

KELEMEN, István: A váradi színjátszás története. Sándorfy József társulata Művelődés, Bukarest, 1975, 4. sz., 35-37. old. mutatók: Nagyvárad, váradi színház , SÁNDORFY József, . színháztörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet/várostörténet .

KELEMEN, István: A váradi színjátszás történetéből. A hivatásos magyar színészet első jelentkezése. Művelődés, Bukarest, 1975, 1. sz., 36-38. old. mutatók: Nagyvárad, váradi színház , . színháztörténet/művelődéstörténet/várostörténet .

KELEMEN, István: A váradi színjátszás történetéből. A színjátszás előzményei Művelődés, Bukarest, 1974, 10. sz., 36-39. old. mutatók: Nagyvárad, váradi színház , . színháztörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet/várostörténet .

KELEMEN, István: A váradi színjátszás történetéből. Német nyelvű színjátszás. Művelődés, Bukarest, 1974, 11. sz., 34-35. old. mutatók: Nagyvárad, váradi színház , németek . színháztörténet/művelődéstörténet/várostörténet .

KÖRÖSI, István: Haladószellemű, harcos folyóirat a két világháború között. Szabad Szó Társadalmi és Kulturális Szemle. Nagyvárad 1931 december - 1932 március. Művelődés, Bukarest, 1977, 12. sz., 13-15. old. mutatók: Nagyvárad, Szabad Szó / Társadalmi és Kulturális Szemle , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

KÖRÖSI, István: A munkássajtó kezdetei Nagyváradon Művelődés, Bukarest, 1976, 5. sz., 53-56. old. mutatók: Nagyvárad, , munkássajtó . sajtótörténet/várostörténet .

KÖTŐ, József: Az aradi színjátszás két világháború közötti történetéből NyIrK, Kolozsvár, 1988, 2. sz., 111-122. old. mutatók: Arad, aradi színház , . színháztörténet/intézménytörténet/művelődéstörténet .

KOVÁCH, Géza: Falusi mesterségek Arad megyében, régen és ma Művelődés, Bukarest, 1971, 3. sz., 44-48. old. mutatók: Arad, , falusi mesterségek . gazdaságtörténet/etnográfia .

KOVÁCH, Géza: Kálmány Lajos, az aradi puszták népköltészetének úttörő kutatója Művelődés, Bukarest, 1976, 2. sz., 25. old. mutatók: Arad, , KÁLMÁNY Lajos, . etnográfia/művelődéstörténet .

KOVÁCH, Géza: Márki Sándor aradi évei Művelődés, Bukarest, 1975, 6. sz., 33-36. old. mutatók: Arad, , MÁRKI Sándor, . művelődéstörténet .

KOVÁCH Géza: A marxizmus behatolása az aradi munkásmozgalomba. Korunk, Kolozsvár, 1958, 5. sz., 652-662. old. mutatók: Arad, , munkásmozgalom . politikatörténet/nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .

KOVÁCH, Géza: Régi aradi mértékegységek. Művelődés, Bukarest, 1969, 2. sz., 60-62. old. mutatók: Arad, , . gazdaságtörténet/művelődéstörténet .

KOVÁCH, Géza: Százéves az aradi mukásmozgalom. Művelődés, Bukarest, 1970, 4. sz., 8-9. old. mutatók: Arad, , munkásmozgalom . nemzetiségtörténet/politikatörténet .

MESSZER, László: Nagyvárad múltja és a vár. Művelődés, Bukarest, 1958, 8. sz., 20-22. old. mutatók: Nagyvárad, várak , . nemzetiségtörténet/várostörténet .

TARR, István: Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 2. Művelődés, Bukarest, 1977, 3. sz., 51-53. old. mutatók: Nagyvárad, iskolák , középkor . művelődéstörténet/intézménytörténet .

TARR, István: Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 3. Művelődés, Bukarest, 1977, 3. sz., 19-21. old. mutatók: Nagyvárad, iskolák , középkor . művelődéstörténet/intézménytörténet .

TARR, István: Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 4 Művelődés, Bukarest, 1977, 6. sz., 17-19. old. mutatók: Nagyvárad, iskolák , középkor . intézménytörténet/művelődéstörténet .

TARR, ISTVáN: Adalékok a középkori Nagyvárad iskola- és művelődéstörténetéhez. 5 Művelődés, Bukarest, 1977, 7. sz., 42-44. old. mutatók: Nagyvárad, iskolák , középkor . intézménytörténet/művelődéstörténet .

TARR, István: Iskola és művelődés a középkori Nagyváradon. 1. Művelődés, Bukarest, 1977, 2. sz., 28-30. old. mutatók: Nagyvárad, iskolák , középkor . intézménytörténet/művelődéstörténet .

THURZÓ, Sándor: 85 éves a nagyváradi Filharmónia Művelődés, Bukarest, 1972, 12. sz., 49. old. mutatók: Nagyvárad, Nagyváradi Filharmónia , . művelődéstörténet/intézménytörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék