meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
  Szaktárgy-mutató (szintetikus) : történelemfilozófia

ALUAS, Ion: A szociológiáról és a történelemről. Raymond Aron : Les etapes de la pensee sociologique cimű munkájának olvasása közben. Korunk, Kolozsvár, 1969, 1. sz., 115-119. old. mutatók: , RAYMOND Aron, szociológia / történelem . történelemfilozófia/szociológia/társadalomfilozófia/filozófiai irányzatok .

ALUAS, Ion: A történelem technicista felfogásának bírálata. Korunk, Kolozsvár, 1963, 9. sz., 1178-1186. old. mutatók: , történelem(technicista felfogása) / történelem . történelemfilozófia/metodológia .

ALUAS, Ion ; DAICOVICIU, Hadrian: Történelmiség - történelmi tény. Korunk, Kolozsvár, 1965, 12. sz., 1662-1669. old. mutatók: , tény . történelemfilozófia .

APOSTOL, Pavel: Elkerülni a jövő-sokkot. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 101-106. old. mutatók: , jövő . futurológia/társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

BAKK, Miklós: Módszertan és történetiség. Korunk, Kolozsvár, 1989, 6. sz., 472-473. old. mutatók: , történetiség / történelem . metodológia/történelemfilozófia/ .

BAKK, Miklós: A tudumányfilozófia új historizmusa. A Hét, Bukarest, 1983, 15. sz., 9. old. mutatók: , tudomány . tudományfilozófia/történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Az optimizmus védelmében. Korunk, Kolozsvár, 1968, 6. sz., 823-828. old. mutatók: , optimizmus . történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Irodalomtörténet ürügyén : történetiségről, dogmatizmusról. Korunk, Kolozsvár, 1972, 5. sz., 728-731. old. mutatók: , dogmatizmus . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/politológia/irodalomtörténet .

BALÁZS, Sándor: A történelemfilozófia szükséglete - történelmi tény. Korunk, Kolozsvár, 1966, 1. sz., 103-104. old. mutatók: , . történelemfilozófia/társadalomfilozófia .

BELLU, Nicolae: Korszakaink erkölcseinek szembesítése. Korunk, Kolozsvár, 1964, 6. sz., 739-748. old. mutatók: , erkölcs . etika/társadalomfilozófia/történelemfilozófia .

BENKŐ, Samu: A felvilágosodás szinképe és változatai. Utunk, Kolozsvár, 1983, 34. sz., 1-3. old. mutatók: , felvilágosodás . kulturfilozófia/történelemfilozófia/ .

BODOR, András: Arnold Toynbee szellemi önéletrajzából. Korunk, Kolozsvár, 1969, 7. sz., 1047-1056. old. mutatók: , TOYNBEE Arnold, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/történelemfilozófia .

BODOR, András: Az értékrendszerek változásai az ókor és a középkor folyamán. Korunk, Kolozsvár, 1986, 7. sz., 501-506. old. mutatók: , értékrendszerek / érték . axiológia/történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

BODOR, András: Még egyszer Ardrey és Toynbee történelmi felfogásáról. Korunk, Kolozsvár, 1968, 6. sz., 881-882. old. mutatók: , TOYNBEE Arnold, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/történelemfilozófia .

BODOR, András: Nyugat alkonyától - az egységes civilizációig. Oswald Spengler és Arnold J. Toynbee történelemfilozófiai rendszere. Korunk, Kolozsvár, 1966, 8. sz., 1128-1137. old. mutatók: , SPENGLER Oswald/TOYNBEE Arnold , . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

BOKOR, András: A marxi történelemfilozófia és bölcseleti embertan egységéről. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1976, . sz., 283-300. old. mutatók: , "antropológia( filozófiai, marxista)" . történelemfilozófia/filozófiai antropológia/marxizmus/ .

BRUTENC, K.: Tudománytalan kísérletek a gyarmati rendszer "tudományos"igazolására. Korunk, Kolozsvár, 1961, 2. sz., 208-215. old. mutatók: , gyarmati rendszer . politikatörténet/történelemfilozófia .

CONSTANTINESCU, Miron: Lenin és a történelemtudományok. Korunk, Kolozsvár, 1970, 4. sz., 467-471. old. mutatók: , LENIN, . leninizmus/történelemfilozófia .

CSEHI, Gyula: A történelem anatómusa. Utunk, Kolozsvár, 1974, 19. sz., 2. old. mutatók: , . történelemfilozófia/marxizmus .

DAN, Mihail: A huszitizmus politikai tartalma. Korunk, Kolozsvár, 1957, 6. sz., 662-674. old. mutatók: , huszitizmus . politikatörténet/történelemfilozófia .

DEMÉNY, Lajos: Nemzetiségtörténeti munkaprogramm. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1981, . sz., 50-54. old. mutatók: , . nemzetiségtörténet/metodológia/történelemfilozófia/ .

EGYED, Ákos: Történelem és társadalom. Utunk, Kolozsvár, 1982, 28. sz., 1, 3. old. mutatók: , történelem&társadalom / társadalom&történelem / társadalom / történelem . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

FÜLÖP, Géza: Az információ válsága. A Hét, Bukarest, 1971, 39. sz., 15. old. mutatók: , információ . ismeretelmélet/történelemfilozófia/futurológia/ .

GÁLL, Ernő: 2000 - történelembölcseleti megközelítésben. (2). A Hét, Bukarest, 1986, 9. sz., 11. old. mutatók: , jövő . történelemfilozófia/filozófiai esszé/futurológia/ .

GÁLL, Ernő: 2000 - történelmbölcseleti megközelítésben. (1). A Hét, Bukarest, 1986, 8. sz., 8. old. mutatók: , jövő . történelemfilozófia/filozófiai esszé/futurológia/ .

GÁLL, Ernő: Az "erdélyi lélek" - mítosz és valóság.I. Utunk, Kolozsvár, 1972, 30. sz., 4-5. old. mutatók: , erdélyi lélek / Erdély . történelemfilozófia/szociológia/szociálpszichológia/ .

GÁLL, Ernő: Az "erdélyi lélek" - mítosz és valóság.II. Utunk, Kolozsvár, 1972, 31. sz., 1-3. old. mutatók: , erdélyi lélek / Erdély . történelemfilozófia/szociológia/ .

GÁLL, Ernő: Nemzetiségfogalom, történet és jelentés. II. Utunk, Kolozsvár, 1973, 5. sz., 6-7. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés / nemzetiség . szociológia/történelemfilozófia/ .

GÁLL, Ernő: Nemzetiségfogalom, történet és jelentés.I. Utunk, Kolozsvár, 1973, 4. sz., 6-7. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés / nemzetiségfogalom . szociológia/történelemfilozófia/ .

GOLNER, Karl: Leszámolás Erwin Reisner szubjektivista és misztikus történelemfilozófiájával. Korunk, Kolozsvár, 1960, 11. sz., 1321-1329. old. mutatók: , REISNER Erwin, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/történelemfilozófia .

HERÉDI, Gusztáv: Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről - elfogultan. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1986, . sz., 27-52. old. mutatók: , család . demográfia/történelemfilozófia/családszociológia/ .

HUSZÁR, Andor: A történelem iránya és az élet értelme. Korunk, Kolozsvár, 1969, 3. sz., 482-485. old. mutatók: , élet(az - értelme) . etika/társadalomfilozófia/történelemfilozófia .

IMREH, István: Múltismeret és helytörténet. Korunk, Kolozsvár, 1969, 4. sz., 503-510. old. mutatók: , helytörténet . történelemfilozófia/művelődéstörténet/intézménytörténet .

IMREH, István: Múltismeret és helytörténet. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1981, . sz., 55-60. old. mutatók: , helytörténet . metodológia/történelemfilozófia/ .

IMREH, István: Történelem és matematika. A Hét, Bukarest, 1970, 10. sz., 17. old. mutatók: , történetírás / történelem . történelemfilozófia/művelődéstörténet/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (1). Mikor végződik a reneszánsz ? Utunk, Kolozsvár, 1975, 34. sz., 6. old. mutatók: , barokk / reneszánsz . történelemfilozófia/esztétika/kulturfilozófia/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (10). A valóság ígézete. Utunk, Kolozsvár, 1975, 52. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (2). A súlytalanság művészete. Utunk, Kolozsvár, 1975, 36. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (3). Kétarcú művészet. Utunk, Kolozsvár, 1975, 38. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (4). A merészség akadémizmusa. Utunk, Kolozsvár, 1975, 40. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/esztétika/kulturfilozófia/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (5). Kitágult világ. Utunk, Kolozsvár, 1975, 42. sz., 5. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (6). Fény és árnyék. Utunk, Kolozsvár, 1975, 44. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (7). Spanyol becsület. Utunk, Kolozsvár, 1975, 46. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (8). barokk klasszicizmus. Utunk, Kolozsvár, 1975, 48. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/esztétika/kulturfilozófia/ .

JÁNOSHÁZY, György: Barokk. (9). Pogány barokk. Utunk, Kolozsvár, 1975, 50. sz., 6. old. mutatók: , barokk . történelemfilozófia/kulturfilozófia/esztétika/ .

JORDÁKY, Lajos: Legújabbkori történet-kutatásunk néhány feladata. Korunk, Kolozsvár, 1970, 4. sz., 496-499. old. mutatók: , történetírás / történelem . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/történelemfilozófia .

JORDÁKY, Lajos: Történelemtudomány, szociológia, világpolitikai publicisztika. Korunk, Kolozsvár, 1969, 10. sz., 1529-1536. old. mutatók: , történetírás / történelem . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/szociológia/politika .

KALLÓS, Miklós: Lenin és a történelemtudomány. Korunk, Kolozsvár, 1960, 4. sz., 390-401. old. mutatók: , LENIN, . leninizmus/történelemfilozófia .

MANDICS, György: A hiszékenység rejtélye. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1980, . sz., 267-300. old. mutatók: , hiszékenység . szociálpszichológia/tudományfilozófia/történelemfilozófia/ .

MUREóAN, Camil: Gondolatok történetírásunk állapotáról. Korunk, Kolozsvár, 1970, 4. sz., 492-495. old. mutatók: , történetírás / történelem . művelődéstörténet/történelemfilozófia .

NAGY, György: A történetírói tárgyilagosságról. Korunk, Kolozsvár, 1968, 1. sz., 33-38. old. mutatók: , történetírás&objektivitás / történetírás / történelem . történelemfilozófia/metodológia .

OLÁH, Tibor: Középkor. (I). Sötét vagy nem sötét ? Utunk, Kolozsvár, 1974, 50. sz., 6. old. mutatók: , középkor . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Középkor. (II). Domok. Passiók. Asszonyok. Utunk, Kolozsvár, 1974, 52. sz., 6. old. mutatók: , középkor . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Középkor. (III). Hídverők triásza. 1. Utunk, Kolozsvár, 1975, 2. sz., 6. old. mutatók: , középkor . kulturfilozófia/történelemfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Középkor. (IV). Hídverők triásza. 2. Utunk, Kolozsvár, 1975, 4. sz., 6. old. mutatók: , középkor . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Középkor. (V). Hídverők triásza. 3. Utunk, Kolozsvár, 1975, 6. sz., 6. old. mutatók: , középkor . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (I). Körkép. Utunk, Kolozsvár, 1975, 8. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (II). Humana studia. Utunk, Kolozsvár, 1975, 10. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (III). Erasmiana. Utunk, Kolozsvár, 1975, 12. sz., 6. old. mutatók: , ERASMUS Rotterdami, reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (IV). Laus...utopiae. Utunk, Kolozsvár, 1975, 15. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (IX). Színház az egész világ. Utunk, Kolozsvár, 1975, 27. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (V). Korona, címer, tiara. Utunk, Kolozsvár, 1975, 18. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (VI). A szépség vallása. Utunk, Kolozsvár, 1975, 20. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (VII). Daloskönyvek, szonettek. Utunk, Kolozsvár, 1975, 22. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (VIII). Heptameron. Utunk, Kolozsvár, 1975, 24. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (X). Az első olasz jakobinus. Utunk, Kolozsvár, 1975, 29. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (XI). Az esszé dícsérete. Utunk, Kolozsvár, 1975, 31. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

OLÁH, Tibor: Reneszánsz. (XII). Uomo universale. Utunk, Kolozsvár, 1975, 33. sz., 6. old. mutatók: , reneszánsz . történelemfilozófia/kulturfilozófia/ .

RÁCZ, Győző: Erkölcs és történelem. Utunk, Kolozsvár, 1971, 11. sz., 1-2. old. mutatók: , erkölcs&történelem / történelem&erkölcs / történelem / erkölcs . történelemfilozófia/etika/ .

RÁCZ, Győző: Történelem és ideológia. A Hét, Bukarest, 1970, 1. sz., 16. old. mutatók: , történelem / ideológia . történelemfilozófia/társadalomfilozófia/ .

ROMAN, Valter: Ipari forradalmak a társadalom történetében. A Hét, Bukarest, 1981, 35. sz., 8. old. mutatók: , ipari forradalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

ROMAN, Valter: Ipari forradalom - "ipari társadalom". Korunk, Kolozsvár, 1966, 9. sz., 1256-1262. old. mutatók: , ipari társadalom / ipari forradalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

ROMAN, Valter: Környezetünk mítosza és valósága. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977, . sz., 47-50. old. mutatók: , mítosz / valóság . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

ROMAN, Valter: A marxizmus és a tudományos műszaki forradalom. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1980, . sz., 48-56. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . marxizmus/társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

ROMAN, Valter: Tudomány - magasrendű civilizáció. Korunk, Kolozsvár, 1969, 6. sz., 847-855. old. mutatók: , tudomány / civilizáció&tudomány / civilizáció . kulturfilozófia/történelemfilozófia/tudományfilozófia .

ROMAN, Valter: A tudományos és műszaki forradalom néhány elméleti kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1972, 6. sz., 818-822. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia .

ROMAN, Valter: A tudományos műszaki forradalom általános elméletéről. (1). A Hét, Bukarest, 1974, 1. sz., 13. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

ROMAN, Valter: A tudományos műszaki forradalom általános elméletéről. (2). A Hét, Bukarest, 1974, 2. sz., 17-18. old. mutatók: , műszaki-tudományos forradalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

RÓTH, Endre: Szocializmus, tudomány, szociológia. Korunk, Kolozsvár, 1966, 3. sz., 337-343. old. mutatók: , szocializmus / tudomány . történelemfilozófia/szociológia .

SEMLYÉN, István: Ember és emberiség a népözön korszakában. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1983, . sz., 204-216. old. mutatók: , ember . demográfia/történelemfilozófia/ .

SZTRÁNYICZKY, Gábor: Determinizmus és történetiség. Korunk, Kolozsvár, 1987, 1. sz., 50-52. old. mutatók: , determinizmus / történetiség / történelem . társadalomfilozófia/determinizmus/történelemfilozófia/ .

SZTRÁNYICZKY, Gábor: Történelem és filozófia. Korunk, Kolozsvár, 1966, 10. sz., 1466-1469. old. mutatók: , filozófia&történelem / történelem&filozófia / történelem / filozófia . történelemfilozófia/tudományfilozófia .

TAMÁS GÁSPÁR, Miklós: Az értelem neve : történelem. A Hét, Bukarest, 1975, 33. sz., 8. old. mutatók: , történelem . történelemfilozófia/filozófiai esszé/ .

TOMA, Gheorghe: Érték és igazság. Megjegyzések A.D. Xenopol történelemfilozófiájához. Korunk, Kolozsvár, 1986, 12. sz., 902-903. old. mutatók: , XENOPOL A.D., érték / igazság . történelemfilozófia/metodológia/ .

TOMA, Gheorghe: Xenopol történelemfelfogásának néhány vonása. Korunk, Kolozsvár, 1966, 5. sz., 741-747. old. mutatók: , XENOPOL Alexandru, történetírás / történelem . történelemfilozófia/társadalomfilozófia .

UNGVÁRI Z., Imre: Morális felelősség és történelmi elkötelezettség. Echinox, Kolozsvár, 1985, 5-6. sz., 16-17. old. mutatók: , LUKÁCS György, felelősség . társadalomfilozófia/etika/történelemfilozófia/ .

VILAR, Pierre: Társadalomtörténet és történetfilozófia. Korunk, Kolozsvár, 1965, 5. sz., 640-646. old. mutatók: , történetfilozófia& társadalomtörténet / társadalomtörténet& történetfilozófia / társadalom . társadalomfilozófia/történelemfilozófia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék