meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
   
  Részletes tárgymutató (analitikus) : munka

BÍRÓ, Zoltán: Elsikkadt jelentések. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 50-52. old. mutatók: , gyermekmunka / munka . szociológia .

BUS, Gheorghe: Munka és érték. Korunk, Kolozsvár, 1986, 7. sz., 496-499. old. mutatók: , munka / érték . axiológia/társadalomfilozófia/ .

DÁN, Klára: Az absztrakt munka marxi jellemzésének filozófiai jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1957, 7. sz., 884-894. old. mutatók: , MARX Karl, munka / absztrakt munka . társadalomfilozófia/marxizmus .

DÁN, Pál: A munka elidegenedésének kérdéséhez. Korunk, Kolozsvár, 1957, 6. sz., 717-727. old. mutatók: , munka elidegenedése / munka . társadalomfilozófia/marxizmus .

GUNDA, Béla: Munka és kultusz a magyar parasztságnál. (Munca si cult la taranii maghiari). Társadalomtudomány, Kolozsvár, 1946, 1. sz., 1-18. old. mutatók: , munca(colectiva&cultica)/ocupatii rurale, etnografie/sociologie rurala/istoria economiei, falusi mesterségek / kultikus társas munka / munka(társas&kultikus) / munka . etnográfia/faluszociológia/gazdaságtörténet .

HANKISS, Elemér: Értelmezések szövevényében. A "munka" jelentésének és értékének megváltozása. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 71-73. old. mutatók: , munka . axiológia .

HORVÁTH, Andor: Papok kísértése, parasztok átka, polgárok öröme. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 66-70. old. mutatók: , munka . szociológia .

LUKÁCS, György: A munka mint teleológiai tételezés. Korunk, Kolozsvár, 1971, 11. sz., 1615-1626. old. mutatók: , munka / teleológiai tételezés&munka . társadalomfilozófia/marxizmus .

MANDICS, György: A munka mitológiája. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 16-17. old. mutatók: , munka . kulturfilozófia .

NAGY, Olga: A munka helye a paraszti világképben. A Hét, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 55-60. old. mutatók: , munka / parasztmunka . szociológia/etnográfia .

SIMÓ, Sándor: K. stresszben. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 94-97. old. mutatók: , stressz / munka . szociálpszichológia .

SZEGŐ, Katalin: A munka erkölcsi tartalmáról. Korunk, Kolozsvár, 1975, 3. sz., 149-153. old. mutatók: , munka . etika/társadalomfilozófia/marxizmus .

TÓTH, Sándor: Engels a szellemi munka kérdéséről. Művelődés, Bukarest, 1955, 8. sz., 3. old. mutatók: , ENGELS Friedrich , munka / szellemi munka . marxizmus .

VÁRHEGYI, István: Az életmód. TETT, Bukarest, 1979, 4. sz., 19-23. old. mutatók: , életmód / munka . szociológia .

VÖRÖS, Előd: Éva a forgatagban. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 45-48. old. mutatók: , munka / nők . kulturfilozófia .

WALD, Henri: Az ember, a beszéd, a kéz, a gesztus, a munka. TETT, Bukarest, 1980, 1-2. sz., 12-15. old. mutatók: , beszéd / gesztus / munka . szemantika-szemiotika .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék