meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1988: 54 szerző
lapozás: 1-30 | 31-54
 
ANDRÁS, Ignác: Népi gyógyászat és bioterápia. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1988 . sz. 227-230. old. mutatók: , bioterápia / népi gyógyászat . művelődéstörténet/etnográfia .

ANGI, István: Az esztétikum viszonyfogalmai. Korunk, Kolozsvár, 1988 4. sz. 361-365. old. mutatók: , esztétikum(az - viszonyfogalmai) . esztétika/ .

ANGI, István: Pólusfogalmak. Korunk, Kolozsvár, 1988 8. sz. 602-607. old. mutatók: , . esztétika/ .

ANISZI, Kálmán: Belső formák a művészi jelentés történetében. Korunk, Kolozsvár, 1988 11. sz. 818-827. old. mutatók: , művészi jelentés&forma / forma&művészi jelentés . esztétika/kulturfilozófia/ .

ANISZI, Kálmán: Egy lepkeszárny ürügyén - a választásról. Korunk, Kolozsvár, 1988 5. sz. 380-382. old. mutatók: , választás(filoz.) . esztétika/társadalomfilozófia/axiológia/ .

ANISZI, Kálmán: Rangsor nélkül. Korunk, Kolozsvár, 1988 2. sz. 123-126. old. mutatók: , . esztétika .

BÍRÓ, Zoltán: Játszani ... kell. A tréfás nyelvi kapcsolatokról - antropológiai megközelítésben. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1988 . sz. 177-191. old. mutatók: , játék . szociálpszichológia/filozófiai antropológia/nyelvfilozófia/ .

DÓCZY, Pál: Megóvható-e az orvosi morál a technika századában ? A Hét, Bukarest, 1988 31. sz. 11. old. mutatók: , orvosetika / etika(orvosi) . etika/kulturfilozófia/ .

FERENCZI, Géza: Székely rovásszövegek megfejtéséhez. NyIrK, Kolozsvár, 1988 1. sz. 51-55. old. mutatók: , székelyek / rovásírás . nemzetiségtörténet .

FERENCZI, Gyula: Munka - szabadidő - aktív pihenés. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1988 . sz. 79-83. old. mutatók: , szabadidő . szociológia .

FODOR, Katalin: A játék és a gyermek. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1988 . sz. 133-140. old. mutatók: , játék . szociálpszichológia .

FODOR, Katalin: Kreativitás és kognitiv stílus TETT, Bukarest, 1988 2. sz. 25-31. old. mutatók: , kreativitás / kognitiv stílus . szociálpszichológia/pszichológia .

FÜLÖP, László Zsolt: A XX. század Ikárosza. Echinox, Kolozsvár, 1988 2-3. sz. 18-19. old. mutatók: , . filozófiai esszé/ .

GÁLL, János: A társadalmi élet politikai szférájáról. Korunk, Kolozsvár, 1988 6. sz. 403-409. old. mutatók: , . társadalomfilozófia/politológia .

HAWKINS, S.M.: Az univerzum eredete. A Hét, Bukarest, 1988 13. sz. 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Határ nélküli állapot. A Hét, Bukarest, 1988 19. sz. 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Miként kezdődött ? A Hét, Bukarest, 1988 17. sz. 11. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

HAWKINS, S.M.: Véges, de nincs határa. A Hét, Bukarest, 1988 18. sz. 15. old. mutatók: , kozmogónia . ontológia/tudományfilozófia/ .

JANITSEK, Jenő: Feiurdeni(Fejérd) helynevei.. NyIrK, Kolozsvár, 1988 2. sz. 171-184. old. mutatók: Fejérd, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

KALLÓS, Miklós: Eszmék és értékek. Miszcellania. Korunk, Kolozsvár, 1988 10. sz. 768-770. old. mutatók: , . etika/axiológia .

KIRÁLY, Béla: A tény korrelativumai a kierkegaardi szubjektivizmus szemszögéből. Korunk, Kolozsvár, 1988 2. sz. 127-128. old. mutatók: , KIERKEGAARD Sören, tény . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ismeretelmélet/ .

KIRÁLY V., István: Álmódszertani bevezetés Jaspers filozófiájába. Korunk, Kolozsvár, 1988 4.sz. sz. 314-317. old. mutatók: , JASPERS Karl, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/metodológia/ .

KIRÁLY V., István: A módszer és problémái a Tiszta ész kritikájában. Korunk, Kolozsvár, 1988 10. sz. 784-789. old. mutatók: , KANT Immanuel, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/metodológia/ .

KÖTŐ, József: Az aradi színjátszás két világháború közötti történetéből NyIrK, Kolozsvár, 1988 2. sz. 111-122. old. mutatók: Arad, aradi színház , . színháztörténet/intézménytörténet/művelődéstörténet .

KOZMA, Dezső: Az Ady örökség történetéből. NyIrK, Kolozsvár, 1988 1. sz. 11-17. old. mutatók: , ADY Endre, . művelődéstörténet .

KULCSÁR, Tibor: A kreativitás pszichológiája TETT, Bukarest, 1988 2. sz. 3-7. old. mutatók: , kreativitás . szociálpszichológia/pszichológia .

LUPóE, Teodor: A lét dinamikája és a társadalmi tudat új elméleti szempontjai. Korunk, Kolozsvár, 1988 6. sz. 422-426. old. mutatók: , társadalmi tudat / társadalmi lét / társadalom / tudat . társadalomfilozófia/marxizmus/ .

MAGYARI, Nándor László: Az emlékezés "nyelvtana TETT, Bukarest, 1988 4. sz. 12-15. old. mutatók: , emlékezet . szociálpszichológia/ .

MAGYARI, Nándor László: Mire jó a "negativ antropológia"? A Hét, Bukarest, 1988 18. sz. 12. old. mutatók: , antropológia(negativ -) . filozófiai antropológia/társadalomfilozófia/szociológia/ .

MAGYARI, Nándor László ; MAGYARI VINCZE, Enikő: Rendszerelmélet a közösségkutatásban. I. Korunk, Kolozsvár, 1988 11. sz. 847-931. old. mutatók: , közösségkutatás&rendszerelmélet / rendszerelmélet&közösségkutatás . rendszerelmélet-strukturalizmus/metodológia/szociológia/ .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék