meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1982: 153 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-153
 
***: A GYERMEKEK élete Lövétén századunk első harmadában. (A csíkszeredai Matematika- Fizika Liceum néprajzi Körének gyüjtése) Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 98-127. old. mutatók: Lövéte, Csíkszeredai Matematika-Fizika Liceum / iskolák , . szociológia/művelődéstörténet/etnográfia .

***: IRODALOMTÖRTÉNET és nemzetiség. (Vita). Korunk, Kolozsvár, 1982 3. sz. 170-200. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/irodalomtörténet .

ALAIN: Az álomról. Echinox, Kolozsvár, 1982 10-11-12. sz. 18. old. mutatók: , álom . szociálpszichológia .

ALBERT, Ferenc: Nőkérdésről - reálisan TETT, Bukarest, 1982 4. sz. 3-6. old. mutatók: , nők . szociológia .

ALLPORT, G. W.: Vigyázz, előítélet. TETT, Bukarest, 1982 2. sz. 48-52. old. mutatók: , előítélet . szociálpszichológia .

ANGI, István: A dürematti groteszk lényegcseréi. Korunk, Kolozsvár, 1982 2. sz. 90-97. old. mutatók: , DÜREMATT, groteszk . etika/esztétika .

ARA KOVÁCS, Attila: Változatok egy Hegel témára. Echinox, Kolozsvár, 1982 3-4. sz. 22. old. mutatók: , HEGEL G. W. F., . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

ARADI, József: A beszéd árnyékgazdagsága. TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 40-44. old. mutatók: , beszéd . nyelvfilozófia .

ASZTALOS, János: Kétezer nyelv egy csoportban. TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 60-62. old. mutatók: , bilingvizmus . nyelvfilozófia/szociolingvisztika .

BAKK, Miklós: Az áltudományosság forrásvidékén. TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 7-9. old. mutatók: , áltudomány . tudományfilozófia .

BALÁZS, Lajos: A párválasztás kritériumrendszere Csíkszentdomokoson. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 147-160. old. mutatók: Csíkszentdomokos, , párválasztás . szociológia/szociálpszichológia/faluszociológia/etnográfia .

BALÁZS, Sándor: Spengler és a nemzetiségi magatartás. Korunk, Kolozsvár, 1982 1. sz. 45-50. old. mutatók: , SPENGLER Oswald, nemzetiségi magatartás / nemzetiségi kérdés . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/politológia .

BENEDEK, Zoltán: Falu, telek, ház az Érmelléken. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 270-276. old. mutatók: Érmellék, , . faluszociológia/szociográfia/szociológia .

BENKŐ, Samu: Korszerű hagyományápolás és nemzetiség. Utunk, Kolozsvár, 1982 2. sz. 4-6. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

BERNÁD, Ágoston: Az új erkölcs: szabadság és felelősség. (1). A Hét, Bukarest, 1982 26. sz. 9-10. old. mutatók: , szabadság . etika/társadalomfilozófia/determinizmus/ .

BERNÁT, Ágoston: Az új erkölcs: szabadság és felelősség. (2). A Hét, Bukarest, 1982 27. sz. 5. old. mutatók: , szabadság / felelősség . etika/társadalomfilozófia/determinizmus/ .

BÍRÓ, Zoltán: Család - jövőkép - esély. 13-14 éves tanulók értékorientációs hálozatának szövegnyelvészeti elemzése. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 196-204. old. mutatók: , értékorientációk / érték . szociológia/szociográfia/ .

BÍRÓ, Zoltán: Fent és lent. TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 36-40. old. mutatók: , nyelv . szociálpszichológia .

BÍRÓ, Zoltán: A folklór útja a tegnapból a mába. Művelődés, Bukarest, 1982 10. sz. 26-28. old. mutatók: , folklór / népi kultúra / kultúra(népi) . művelődéstörténet .

BOGÁTHY, O. Zoltán: Amikor a gyárnak kellene orvoshoz mennie. TETT, Bukarest, 1982 2. sz. 37-40. old. mutatók: , stressz . szociológia/ergonómia .

BRÉDA, Ferenc: Egy előfeltevés preferenciái. A Hét, Bukarest, 1982 52. sz. 9. old. mutatók: , SPINOZA Baruch, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai esszé/ .

CSÁKY, Csaba: Elveszíthető-e a beszéd képessége ? TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 26-30. old. mutatók: , beszéd(-zavarok) / beszéd . szociálpszichológia/nyelvfilozófia .

CSÁKY N., Klára: Elnövi-e a gyerek ? vagy amit a beszédhibákról tudni kell. TETT, Bukarest, 1982 3. sz. 18-23. old. mutatók: , beszéd(-zavarok) / beszéd . szociálpszichológia/logopédia .

CSOMORTÁNI, Magdolna: Csíkmindszent helynevei. NyIrK, Kolozsvár, 1982 1-2. sz. 155-158. old. mutatók: Csíkmindszent, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

DÁNÉ, Tibor: A salgótól a varázsvesszőig. TETT, Bukarest, 1982 1. sz. 25-29. old. mutatók: , . művelődéstörténet .

DÁNIELISZ, Endre: Szepességtől Szalontáig. Egy évszázad családom történetéből. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 240-252. old. mutatók: Szalonta, , családtörténet . szociográfia .

DEMÉNY, Lajos: Csángok az egyesülés korában. (1). A Hét, Bukarest, 1982 19. sz. 8. old. mutatók: , csángók . nemzetiségtörténet .

DEMÉNY, Lajos: Karddal és ésszel. (1). A Hét, Bukarest, 1982 1. sz. 10. old. mutatók: , BOCSKAI István, . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

DEMÉNY, Lajos: Karddal és ésszel. (2). A Hét, Bukarest, 1982 2. sz. 11. old. mutatók: , BOCSKAI István, . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

DEMÉNY, Lajos: Kogalniceanu a Moldvai Országgyülésben egyenlő jogokat követel a csángoknak. A Hét, Bukarest, 1982 20.sz.. sz. 8. old. mutatók: Moldva, , KOGALNICEANU Mihail, csángók . nemzetiségtörténet/politikatörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék