meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1972: 150 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-150
 
ÁBRAHÁM, János: Műszakiak a társadalomban. Korunk, Kolozsvár, 1972 6. sz. 851-855. old. mutatók: , értelmiség(műszaki) / értelmiség . szociológia/társadalomfilozófia .

ADORNO, Theodor W.: Irásjelek. Korunk, Kolozsvár, 1972 1. sz. 105-108. old. mutatók: , . nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

APOSTOL, Pavel: A jövőkutatás válsága. Korunk, Kolozsvár, 1972 7. sz. 981-984. old. mutatók: , . futurológia/társadalomfilozófia .

ÁRVAY, Árpád: A százhatvan éves Szathmári Pap Károly. Művelődés, Bukarest, 1972 1. sz. 48-49. old. mutatók: , SZATHMÁRI PAP Károly, . művelődéstörténet .

BALÁZS Lajos ; SALLÓ, István: Az énlaki közművelődés száz éve. Művelődés, Bukarest, 1972 2. sz. 12-18. old. mutatók: Énlak, , . művelődéstörténet/településtörténet .

BALÁZS, Sándor: Irodalomtörténet ürügyén : történetiségről, dogmatizmusról. Korunk, Kolozsvár, 1972 5. sz. 728-731. old. mutatók: , dogmatizmus . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/politológia/irodalomtörténet .

BALÁZS, Sándor: Sors és magatartás. Korunk, Kolozsvár, 1972 2. sz. 214-219. old. mutatók: , magatartás . etika/társadalomfilozófia/művelődéstörténet .

BÁLINT, Zoltán: Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét, Bukarest, 1972 38. sz. 16-17. old. mutatók: , GUSTI Dimitrie, . szociológia/művelődéstörténet/ .

BALOGH, Béla: A szatmári színjátszás kezdetei. Művelődés, Bukarest, 1972 9. sz. 13-14. old. mutatók: Szatmár, , . intézménytörténet/színháztörténet/művelődéstörténet/várostörténet .

BÁNYAI, László: Sajátos tudatunk gyökerei. Korunk, Kolozsvár, 1972 12. sz. 1759-1766. old. mutatók: , sajátosság . nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

BARTIS, Ferenc: Megtelepedés falun - dilemmákkal. Korunk, Kolozsvár, 1972 4. sz. 597-604. old. mutatók: , . faluszociológia/szociográfia .

BEAVOIR, Simone: A második nem. Korunk, Kolozsvár, 1972 2. sz. 290-292. old. mutatók: , nők . társadalomfilozófia/szociológia/szociálpszichológia .

BENEDEK, Zoltán: A nagykárolyi iskolák múltja és jelene Művelődés, Bukarest, 1972 6. sz. 18-20. old. mutatók: Nagykároly, iskolák , . intézménytörténet/várostörténet .

BERTRAND, Russel: Ahogy én látom a világot. Korunk, Kolozsvár, 1972 5. sz. 702-709. old. mutatók: , . társadalomfilozófia/tudományfilozófia .

BODOR, Pál: Ágy született az Utunk. (Adalékok). Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1972 . sz. 281-293. old. mutatók: Utunk , . sajtótörténet/intézménytörténet .

BRETTER, György: Az " itt és most " logikája és erkölcse. Korunk, Kolozsvár, 1972 2. sz. 200-209. old. mutatók: , itt és most . etika/filozófiai esszé /művelődéstörténet .

BRETTER, György: Dialógus a humanizmusról. Korunk, Kolozsvár, 1972 8. sz. 1167-1177. old. mutatók: , GÁLL Ernő, humanizmus . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

BRETTER, György: A felőrlődés logikája. A Hét, Bukarest, 1972 50. sz. 16. old. mutatók: , . filozófiai esszé/etika/ .

BRETTER, György: A fiatalok "előbb vagy utóbb leeshetnek a lábukról",(avagy hogyan is ne essünk le róla). A Hét, Bukarest, 1972 9. sz. 17. old. mutatók: , . etika/filozófiai esszé/ .

BRETTER, György: Földes László köszöntése. Igaz Szó, Marosvásárhely, 1972 6. sz. 936-938. old. mutatók: , FÖLDES László, . művelődéstörténet .

BRETTER, György: Furcsa : történik velünk valami... Igaz Szó, Marosvásárhely, 1972 1. sz. 101-106. old. mutatók: , . filozófiai esszé/ .

BÜCHL, Antal: Az egykori dettai kerámiaipar. Művelődés, Bukarest, 1972 10. sz. 16. old. mutatók: Detta, , . gazdaságtörténet/nemzetiségtörténet/településtörténet .

CIUPE, Aurel: Az én Nagybányám. Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1972 . sz. 43-48. old. mutatók: Nagybánya, , . művelődéstörténet .

CROGHAN, Martin: Modell és alkotókészség. A Hét, Bukarest, 1972 22. sz. 7. old. mutatók: , modell . ismeretelmélet/szociálpszichológia/ .

CSEHI, Gyula: Egy kis kultúrszociológia bevezetésül a könyv szociológiájához. A Hét, Bukarest, 1972 25. sz. 6. old. mutatók: , könyvek . szociológia/könyvtárszociológia/kulturszociológia .

CSEHI, Gyula: Jegyzetek anyanyelvről, bilingvizmusról, nyelvtudásról. Korunk, Kolozsvár, 1972 8. sz. 1129-1133. old. mutatók: , bilingvizmus&anyanyelv / anyanyelv&bilingvizmus / anyanyelv / bilingvizmus . kulturfilozófia/művelődéstörténet .

CSETRI, Elek: Történetírásunk kérdéseiről. Utunk Évkönyv, Kolozsvár, 1972 . sz. 246-249. old. mutatók: , . metodológia .

CSETRI Elek ; DANI János: Gyarmathi Sámuel életrajzához. NyIrK, Kolozsvár, 1972 2. sz. 341-353. old. mutatók: , GYARMATHI Sámuel, finnugor rokonság . művelődéstörténet .

CSORTÁN, Ferenc: Marosújvártól Alvincig. Korunk, Kolozsvár, 1972 3. sz. 350-356. old. mutatók: Marosújvár/Alvinc, , . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .

DANKANITS, Ádám: XVI. századi olvasmányok. Korunk, Kolozsvár, 1972 1. sz. 30-34. old. mutatók: , könyvek . művelődéstörténet/kulturfilozófia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék