meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1968: 73 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-73
 
BALÁZS, Sándor: Az optimizmus védelmében. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 823-828. old. mutatók: , optimizmus . történelemfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Gondolatok a társadalmi ankétról. Korunk, Kolozsvár, 1968 4. sz. 585-588. old. mutatók: , társadalmi ankét / társadalom . metodológia/szociológia .

BALÁZS, Sándor: A nevető ember. Humor és filozófia. Korunk, Kolozsvár, 1968 12. sz. 1774-1782. old. mutatók: , humor&filozófia / filozófia&humor / filozófia . etika/társadalomfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Spekuláció vagy alkotó gondolkodós. Korunk, Kolozsvár, 1968 8. sz. 1217-1219. old. mutatók: , spekuláció(filozófiai) . társadalomfilozófia/ismeretelmélet/metodológia .

BALOGH, Edgár: A "Korunk" eszmei kiforrása 1930-1933-ban. NyIrK, Kolozsvár, 1968 2. sz. 233-245. old. mutatók: Korunk , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

BÁNYAI, László: A román - magyar testvériségért. Korunk, Kolozsvár, 1968 10. sz. 1464-1471. old. mutatók: , román-magyar kapcsolatok / románok . politika/művelődéstörténet .

BARABÁS, Endre: A tudomány etikája. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 807-811. old. mutatók: , erkölcs&tudomány / tudomány&erkölcs / tudomány / erkölcs . etika/tudományfilozófia .

BENKŐ, Samu: Bolyai János vallomásai. Zaklatottság és megnyugvás. Művelődés, Bukarest, 1968 8. sz. 61-63. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet .

BLOCH, Ernst: Marx humanizmusa. Korunk, Kolozsvár, 1968 4. sz. 469-472. old. mutatók: , MARX Karl, humanizmus . etika/marxizmus/társadalomfilozófia .

BODOR, András: A McLuhanizmus - az amerikai pop-filozófia és a történelem. Korunk, Kolozsvár, 1968 3. sz. 443-450. old. mutatók: , McLUHAN Marshall, pop-filozófia / filozófia . filozófiai irányzatok/kulturfilozófia/politikatörténet .

BODOR, András: Még egyszer Ardrey és Toynbee történelmi felfogásáról. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 881-882. old. mutatók: , TOYNBEE Arnold, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/történelemfilozófia .

BOGÁTHY C., Zoltán: Gondolatok a szociálpszichológiáról. Korunk, Kolozsvár, 1968 2. sz. 274-278. old. mutatók: , . metodológia/szociálpszichológia .

BRETTER, György: Esszék és életek. Utunk, Kolozsvár, 1968 13. sz. 2. old. mutatók: , . filozófiai esszé/ .

BRETTER, György: A filozófus : Marx. Utunk, Kolozsvár, 1968 19. sz. 8. old. mutatók: , MARX Karl, . filozófiai esszé/marxizmus/ .

BRETTER, György: Milyen is az angol esszé ? Utunk, Kolozsvár, 1968 18. sz. 6. old. mutatók: , angol esszé(az-) . filozófiai esszé/filozófiai irányzatok/ .

BRETTER, György ; RÁCZ Győző: Termékeny spekulácó. Korunk, Kolozsvár, 1968 3. sz. 387-393. old. mutatók: , spekuláció(filozófiai) . társadalomfilozófia/metodológia .

BRETTER, György ; RÁCZ, Győző: Terméketlen spekuláció . Korunk, Kolozsvár, 1968 12. sz. 1861-1864. old. mutatók: , spekuláció(filozófiai) . ismeretelmélet/társadalomfilozófia/metodológia .

BUó, Gheorghe: Kétség és bizonyosság. Korunk, Kolozsvár, 1968 4. sz. 574-578. old. mutatók: , . ismeretelmélet .

BUó, Gheorghe: Termékeny nyugtalanság. Korunk, Kolozsvár, 1968 11. sz. 1657-1664. old. mutatók: , . etika/társadalomfilozófia .

CERNEA, Mihail: Szociológia és gazdasági mechanizmus. Korunk, Kolozsvár, 1968 9. sz. 1277-1282. old. mutatók: , gazdasági mechanizmus . szociológia .

CSEHI, Gyula: A fiatal Lukács György és a századelő társadalmi problémái. Korunk, Kolozsvár, 1968 2. sz. 193-195. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiatörténet/marxizmus/társadalomfilozófia .

CSETRI, Elek: Iratok Körösi Csoma Sándor göttingai tanulmányútjához. NyIrK, Kolozsvár, 1968 1. sz. 134-141. old. mutatók: , KŐRÖSI CSOMA Sándor, . művelődéstörténet .

DÁNIELISZ, Endre: Művelődési őrjárat Arany János városában. Művelődés, Bukarest, 1968 9. sz. 14-18. old. mutatók: Nagyszalonta, , . szociológia/szociográfia/művelődéstörténet .

DANKANITS, Ádám: Olvasótársulatok, polgári társalkodók és kaszinók. NyIrK, Kolozsvár, 1968 1. sz. 99-103. old. mutatók: olvasótársaságok , . művelődéstörténet/intézménytörténet .

EGYED, Ákos: Székely-vándorlás a századfordulón. Korunk, Kolozsvár, 1968 5. sz. 743-749. old. mutatók: , székelyek / kivándorlás / Erdély . nemzetiségtörténet .

FERENCZI, István: A székelyek eredetének és Erdélybe való telepedésének kérdéséről. Korunk, Kolozsvár, 1968 2. sz. 203-213. old. mutatók: , székelyek / Erdély . nemzetiségtörténet .

FROMM, Erich: A szabadság kettős arca és a modern ember. Korunk, Kolozsvár, 1968 10. sz. 1450-1455. old. mutatók: , szabadság . determinizmus/társadalomfilozófia/szociálpszichológia .

FUCHS, Simon: Marx művei Erdélyben. Korunk, Kolozsvár, 1968 6. sz. 883-888. old. mutatók: , MARX Karl, könyvek / Erdély . filozófiatörténet/művelődéstörténet .

GÁLL, Ernő: A bécsi fiozófus-kongresszus ürügyén. Korunk, Kolozsvár, 1968 11. sz. 1721-1724. old. mutatók: , . társadalomfilozófia/filozófiai esszé .

GÁLL, Ernő: A filozófia hasznáról. Korunk, Kolozsvár, 1968 3. sz. 436-438. old. mutatók: , filozófia . kulturfilozófia/társadalomfilozófia/filozófiai esszé / .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék