meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1967: 48 szerző
lapozás: 1-30 | 31-48
 
ANCUTA, Emanoil ; ÖFFENBERG, Gusztáv: Korszerű gondolkodástudomány. Korunk, Kolozsvár, 1967 9. sz. 1276-1279. old. mutatók: , gondolkodástudomány . társadalomfilozófia/metodológia .

BALÁZS, Sándor: A szemantikáról és bírálatáról. Korunk, Kolozsvár, 1967 6. sz. 875-879. old. mutatók: , szemantika . ismeretelmélet/szemantika-szemiotika .

BALÁZS Sándor: A Tőke - emberközelben. Korunk, Kolozsvár, 1967 11. sz. 1586-1591. old. mutatók: , . marxizmus/társadalomfilozófia .

BÁNYAI, László: A dualizmus a történelem mérlegén. Korunk, Kolozsvár, 1967 3. sz. 340-346. old. mutatók: Osztrák-Magyar Monarchia, , dualizmus . nemzetiségtörténet/politikatörténet .

BIRSAN, Gheorghe: A végesről és a végtelenről. Korunk, Kolozsvár, 1967 10. sz. 1435-1439. old. mutatók: , végtelen . determinizmus/ontológia .

BRETTER, György: Ikarosz legendája. Korunk, Kolozsvár, 1967 3. sz. 364-370. old. mutatók: , humanizmus . etika/társadalomfilozófia/filozófiai esszé / .

CONSTANTINESCU, Miron: Új utakon a szociológiai kutatás. Korunk, Kolozsvár, 1967 9. sz. 1175-1183. old. mutatók: , szociológiai kutatás / szociológia . metodológia/szociológia .

COSTIN, Miron: A társadalom kibernetikai modellálása. Korunk, Kolozsvár, 1967 11. sz. 1511-1526. old. mutatók: , modell(kibernetikai társadalom -) / modell . kibernetika/társadalomfilozófia/metodológia .

CSÁK, László: Bélfenyér jelenkori helynevei.. NyIrK, Kolozsvár, 1967 2. sz. 319-325. old. mutatók: Bélfenyér, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

CSEHI, Gyula: Adalékok a regény szociológiájához. Utunk, Kolozsvár, 1967 20. sz. 4. old. mutatók: , GOLDMANN Lucien, . irodalomszociológia/kulturfilozófia/filozófiai irányzatok .

CSEHI, Gyula: Egy divatos tudós : Claude Levi-Strauss Korunk, Kolozsvár, 1967 7. sz. 999-1003. old. mutatók: , LEVI-STRAUSS Claude, strukturalizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/társadalomfilozófia .

CSEHI, Gyula: A strukturalizmus körül.Lucien Goldmann strukturalista-genetikus kulturszociológiája. Korunk, Kolozsvár, 1967 12. sz. 1739-1744. old. mutatók: , strukturalizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/kulturfilozófia .

CSEKE, Gábor ; DALI, Sándor ; ELEKES, Ferenc ; FEJÉR, László ; SZEKERES Lajos: Három falu ifjúsága 1967-ben. Csíki szociográfia. Korunk, Kolozsvár, 1967 8. sz. 1089-1100. old. mutatók: Csík, , juventológia . szociográfia/nemzetiségtörténet .

CSETRI, Elek: Adalékok Körösi Csoma Sándor életrajzához. NyIrK, Kolozsvár, 1967 1. sz. 33-47. old. mutatók: , KŐRÖSI CSOMA Sándor, . művelődéstörténet .

DANKANITS, Ádám: Erasmus erdélyi olvasói. NyIrK, Kolozsvár, 1967 1. sz. 125-131. old. mutatók: , ERASMUS Rotterdami , Erdély . művelődéstörténet .

ENGEL, Károly: Az Erdélyi Irodalmi Társaság irományaiból. NyIrK, Kolozsvár, 1967 2. sz. 335-342. old. mutatók: Erdélyi Irodalmi Társaság / irodalmi társaságok , . intézménytörténet/művelődéstörténet .

FICAY, Dénes: Ady, "A Holnap" és a "Nyugat" Aradon. NyIrK, Kolozsvár, 1967 2. sz. 245-255. old. mutatók: Arad, A Holnap / Nyugat , ADY Endre, . sajtótörténet/művelődéstörténet .

GÁLL, Ernő: Gép ellen - gép mellett. Korunk, Kolozsvár, 1967 1. sz. 11-19. old. mutatók: , gép&ember / ember&gép / humanizmus / ember . etika/társadalomfilozófia/ .

GÁLL, Ernő: Gép és ember. Korunk, Kolozsvár, 1967 2. sz. 194-203. old. mutatók: , gép&ember / ember&gép / humanizmus / ember . etika/társadalomfilozófia .

GARAUDY, Roger: A XX. század humanizmusa. Korunk, Kolozsvár, 1967 10. sz. 1350-1354. old. mutatók: , humanizmus . etika/társadalomfilozófia .

HOFFMANN, Herbert: Százötven éves a szebeni Brukenthal Múzeum. Művelődés, Bukarest, 1967 12. sz. 14-15. old. mutatók: Szeben, Brukenthal Múzeum / múzeumok , . intézménytörténet/művelődéstörténet/várostörténet .

IRIMIE, Ion: Az információ világa. Korunk, Kolozsvár, 1967 2. sz. 209-215. old. mutatók: , információ . ismeretelmélet/kibernetika .

IRIMIE, Ion: Kibernetika és filozófia. Korunk, Kolozsvár, 1967 7. sz. 1003-1006. old. mutatók: , kibernetika / filozófia . ismeretelmélet/kibernetika .

JAKÓ, Zsigmond: Az egyházi és világi értelmiség szétválása a feudális Erdélyben. Korunk, Kolozsvár, 1967 2. sz. 216-224. old. mutatók: , "értelmiség(egyházi-, világi-) / Erdély / értelmiség" . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

JAKÓ, Zsigmond: Az erdély értelmiség kialakulása. Korunk, Kolozsvár, 1967 1. sz. 20-27. old. mutatók: , értelmiség / Erdély . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

JANCSÓ, Elemér: A 175 éves Kolozsvári Magyar Színház és vidéki vándorútjai Művelődés, Bukarest, 1967 12. sz. 10-12. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Magyar Színház , . intézménytörténet/művelődéstörténet/színháztörténet .

KALLÓS, Miklós: Ideológia és tudomány. Korunk, Kolozsvár, 1967 12. sz. 1636-1643. old. mutatók: , tudomány / ideológia . társadalomfilozófia/tudományfilozófia/politológia .

KATONA, Ádám: A Teilhard - jelenség. Korunk, Kolozsvár, 1967 1. sz. 28-33. old. mutatók: , TEILHARD DE CHARDIN Pierre, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/vallásfilozófia .

KOCZIÁNY, László: Iskolajátékok Marosvásárhelyen az 1740-es években. NyIrK, Kolozsvár, 1967 2. sz. 334-335. old. mutatók: Marosvásárhely, iskolák , iskolajátékok . művelődéstörténet .

MAJSZKIJ, I.M.: Lenin - amilyennek H.G. Wells látta. Korunk, Kolozsvár, 1967 1. sz. 89-92. old. mutatók: , WELLS H.G./LENIN, . leninizmus .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék