meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1965: 36 szerző
lapozás: 1-30 | 31-36
 
ALUAS, Ion ; DAICOVICIU, Hadrian: Történelmiség - történelmi tény. Korunk, Kolozsvár, 1965 12. sz. 1662-1669. old. mutatók: , tény . történelemfilozófia .

ALUAS, Ion ; TOMA, Gheorghe: Gondolatstílus és életeszmény. Korunk, Kolozsvár, 1965 4. sz. 461-466. old. mutatók: , életeszmény / gondolatstílus . axiológia/kulturfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Intúició, determinizmus, tudományos megismerés. Korunk, Kolozsvár, 1965 6. sz. 810-818. old. mutatók: , intúició&tudományos megismerés / tudományos megismerés / megismerés . ismeretelmélet/determinizmus/episztemológia/ontológia .

BÁNYAI, László: Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásának hullámai Erdélyben. Korunk, Kolozsvár, 1965 7-8. sz. 1059-1065. old. mutatók: Osztrák-Magyar Monarchia, , Erdély . nemzetiségtörténet/politikatörténet .

BRETTER, György: Az alkotó gondolkodás olasz jelképe : Gramschi. Korunk, Kolozsvár, 1965 12. sz. 1732-1735. old. mutatók: , GRAMSCI Antonio, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/marxizmus .

BRETTER, György: Modellek a tudományban. Korunk, Kolozsvár, 1965 11. sz. 1591-1593. old. mutatók: , modell&tudomány / tudomány&modell / modell . tudományfilozófia .

FARKAS, Zoltán: Áramlatok a mai katolicizmusban. Korunk, Kolozsvár, 1965 1. sz. 3-10. old. mutatók: , katolicizmus . filozófiai irányzatok/vallásfilozófia .

FARKAS, Zoltán: A predesztináció "misztikus és félelmetes" dogmája. Korunk, Kolozsvár, 1965 2. sz. 197-204. old. mutatók: , predesztináció . filozófiatörténet/vallásfilozófia .

FEY, László: Adalékok az okság és az idő kérdéséhez. Korunk, Kolozsvár, 1965 6. sz. 835-839. old. mutatók: , okság / idő . determinizmus/ontológia .

FÖLDES, László: Korszerűség a művészetben. Korunk, Kolozsvár, 1965 9. sz. 1222-1228. old. mutatók: , művészet&korszerűség / művészet . esztétika/szociológia .

GÁLL, Ernő: Ember és emberiség a felvilágosodás humanizmusában. Korunk, Kolozsvár, 1965 10. sz. 1329-1335. old. mutatók: , felvilágosodás / humanizmus . etika/kulturfilozófia/filozófiatörténet .

GHISE, Dumitru: Jean-Paul Sartre filozófiai útvonala. Korunk, Kolozsvár, 1965 1. sz. 38-41. old. mutatók: , SARTRE Jean-Paul, egzisztencializmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

GOTTLIEB, János: Idő és okság a relativizmuselméletben. Korunk, Kolozsvár, 1965 4. sz. 467-475. old. mutatók: , relativitás-elmélet / okság / idő . determinizmus/tudományfilozófia/ .

GRÜNBERG, Ludwig: Irányzatok a nemzetközi kapcsolatok szociológiájában. Korunk, Kolozsvár, 1965 4. sz. 552-562. old. mutatók: , nemzetközi kapcsolatok / szociológia . szociológia .

HAJÓS, József: Filozófiatörténetünkről. Korunk, Kolozsvár, 1965 5. sz. 678-682. old. mutatók: , filozófiatörténet(erdélyi) / filozófia . filozófiatörténet/művelődéstörténet .

IRIMIE, Ion: Az információ tükrözéséről. Korunk, Kolozsvár, 1965 7-8. sz. 982-988. old. mutatók: , információ . ismeretelmélet/kibernetika .

JANCSÓ, Elemér: Adatok a felvilágosodás és a romantika korának magyar irodalmi mozgalmai történetéhez. NyIrK, Kolozsvár, 1965 2. sz. 313-319. old. mutatók: , felvilágosodás . művelődéstörténet/irodalomtörténet .

JANCSÓ, Elemér: Barcsay Ábrahám útja a jakobinus mozgalom felé. NyIrK, Kolozsvár, 1965 1. sz. 5-20. old. mutatók: , BARCSAY Ábrahám, jakobinusok . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .

JANCSÓ, Elemér: A Shakespeare-kultusz kialalkulása a felvilágosodás korában és a kolozsvári magyar színház. NyIrK, Kolozsvár, 1965 2. sz. 283-288. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Magyar Színház , felvilágosodás . intézménytörténet/művelődéstörténet/színháztörténet/várostörténet .

KOHN, Hillel.: A dokumentációs észlelési módszer Marxnál. Korunk, Kolozsvár, 1965 10. sz. 1448-1450. old. mutatók: , MARX Karl, . ismeretelmélet/marxizmus .

MARE, Calina: A természet mozgásformáiról. Korunk, Kolozsvár, 1965 7-8. sz. 1101-1104. old. mutatók: , mozgásformák / természeti mozgásformák / természet . determinizmus/ontológia/tudományfilozófia .

MARE, Calina: Tudományos kísérlet és ismeretelmélet. Korunk, Kolozsvár, 1965 1. sz. 98-103. old. mutatók: , tudomány&ismeretelmélet / ismeretelmélet&tudomány / tudomány / megismerés . ismeretelmélet/tudományfilozófia .

RÁCZ, Győző: Anyag és tudat azonossága és különbözősége. Korunk, Kolozsvár, 1965 4. sz. 467-475. old. mutatók: , anyag&tudat / tudat&anyag / tudat / anyag . ontológia .

RÁCZ, Győző: Hegel és a szellem fenomenológiája. Korunk, Kolozsvár, 1965 12. sz. 1755-1759. old. mutatók: , HEGEL G. W. F., szellem . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

RÁCZ, Győző: Tények és absztrakciók. Korunk, Kolozsvár, 1965 1. sz. 95-98. old. mutatók: , absztrakció / tény . determinizmus/ismeretelmélet .

RÓTH, Endre: Ajánlom a filozófiát. Utunk, Kolozsvár, 1965 45. sz. 1, 8. old. mutatók: , filozófia . filozófiai esszé .

RÓTH, Endre: Ember, érték, haladás. Korunk, Kolozsvár, 1965 12. sz. 1649-1654. old. mutatók: , érték . axiológia/etika/társadalomfilozófia .

SAHLEANU, Victor: Fejlődik-e a homo sapiens ? Korunk, Kolozsvár, 1965 2. sz. 162-169. old. mutatók: , homo sapiens . filozófiai antropológia/társadalomfilozófia .

SEBESTYÉN, György: Városépítés és szociológia. Korunk, Kolozsvár, 1965 9. sz. 1170-1176. old. mutatók: , urbanizáció / szociológia . demográfia/szociológia .

SEMLYÉN, István: Egykorú vers az 1789. évi kolozsvári tűzvészről. NyIrK, Kolozsvár, 1965 1. sz. 161-165. old. mutatók: Kolozsvár, , könyvek . intézménytörténet/nemzetiségtörténet/várostörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék