meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1964: 43 szerző
lapozás: 1-30 | 31-43
 
***: A kolozsvári Nyelvtudományi Intézet működése a felszabadulás óta eltelt húsz év alatt. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 129-131. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet , . intézménytörténet .

ALUAS, Ion ; TOMA, Gheorghe: Hegel és a dialektikus logika. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1448-1449. old. mutatók: , HEGEL G. W. F., logika / dialektikus logika . filozófiatörténet/logika .

B. Gy.: Marx esztétikai nézetei. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1444-1445. old. mutatók: , MARX Karl, esztétika(marxista) / esztétika . esztétika/marxizmus .

BALÁZS, Sándor: Még egyszer az okságról és az egyidejűségről. Korunk, Kolozsvár, 1964 5. sz. 670-674. old. mutatók: , okság . determinizmus/ontológia .

BALÁZS, Sándor: A társadalmi determinizmus gurvitchi változata. Korunk, Kolozsvár, 1964 "10,sz.". sz. 1373-1379. old. mutatók: , GURVITCH Georges, determinizmus(társadalmi-) / társadalmi determinizmus / társadalom / determinizmus . determinizmus/filozófiatörténet/társadalomfilozófia .

BALOGH, Edgár: A Korunk fordulata 1929-ben. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 141-155. old. mutatók: Korunk , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

BELLU, Nicolae: Korszakaink erkölcseinek szembesítése. Korunk, Kolozsvár, 1964 6. sz. 739-748. old. mutatók: , erkölcs . etika/társadalomfilozófia/történelemfilozófia .

BRETTER, György: Jean-Paul Sartre útjai. Utunk, Kolozsvár, 1964 47. sz. 9-10. old. mutatók: , SARTRE Jean-Paul, egzisztencializmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

CSETRI, Elek ; IMREH, István: Erdélyi városok a feudalizmus alkonyán. Korunk, Kolozsvár, 1964 12. sz. 1625-1632. old. mutatók: , erdélyi városok / feudalizmus . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet/intézménytörténet/várostörténet .

DÁN, Klára: Tények és fogalmak. A konvencionalizmus bírálata. Korunk, Kolozsvár, 1964 12. sz. 1672-1677. old. mutatók: , konvencionalizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ismeretelmélet .

DIRAC, Paul-Adrian-Morris: A fizikusok fejlődő természetszemlélete. Korunk, Kolozsvár, 1964 3. sz. 384-388. old. mutatók: , fizika . episztemológia/tudományfilozófia .

DRONDOE, Grigore: A neotomista filozófia retrográd jellege. Korunk, Kolozsvár, 1964 12. sz. 1539-1544. old. mutatók: , neotomizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/vallásfilozófia .

ENESCU, George: Logikai-matematikai antinómiák. Korunk, Kolozsvár, 1964 6. sz. 841-846. old. mutatók: , logika(matematikai-) . ismeretelmélet/logika .

GÁLL, Ernő: Prométheusz az idők sodrában. Korunk, Kolozsvár, 1964 4. sz. 435-446. old. mutatók: , humanizmus . axiológia/etika/társadalomfilozófia/ .

GÁLL, Ernő: Prométheuszi eszmény. Korunk, Kolozsvár, 1964 3. sz. 287-294. old. mutatók: , humanizmus . axiológia/etika/társadalomfilozófia .

GÁLL, Ernő: Reneszánsz emberség. Korunk, Kolozsvár, 1964 9. sz. 1192-1201. old. mutatók: , reneszánsz . etika/kulturfilozófia .

GÁLL, Ernő: Személyiség és individualizmus. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1338-1346. old. mutatók: , személyiség / individualizmus&személyiség . etika/társadalomfilozófia .

GHISE, Dumitru: Irodalomkritika és filozófia. Utunk, Kolozsvár, 1964 13. sz. 6. old. mutatók: , filozófia&irodalom / irodalom&filozófia / irodalomkritika / filozófia . esztétika/kulturfilozófia/ .

JAKÓ, Zsigmond: Az enyedi régi könyvtár kéziratos ritkaságairól. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 209-225. old. mutatók: Enyed, Bethlen Könyvtár / könyvtárak , . intézménytörténet/művelődéstörténet .

KALLÓS, Miklós ; RÓTH, Endre: Egy marxista axiológia elé... (1). Igaz Szó, Marosvásárhely, 1964 11. sz. 704-716. old. mutatók: , axiológia(marxista) / axiológia . axiológia/metodológia/ .

KALLÓS, Miklós ; RÓTH, Endre: Egy marxista axiológia elé...(2). Igaz Szó, Marosvásárhely, 1964 12. sz. 848-862. old. mutatók: , axiológia(marxista) / axiológia . axiológia/metodológia .

KALLÓS, Miklós ; RÓTH, Endre: Kor és tudat. Korunk, Kolozsvár, 1964 8. sz. 1091-1099. old. mutatók: , tudat&kor / kor&tudat / tudat . etika/társadalomfilozófia .

LANTOS László: Kibernetika és szociológia. Korunk, Kolozsvár, 1964 3. sz. 334-341. old. mutatók: , kibernetika / szociológia . kibernetika/szociológia .

LUCZYNSKY, Jürgen: Népesedési elméletek és a marxizmus. Korunk, Kolozsvár, 1964 9. sz. 1235-1238. old. mutatók: , . marxizmus/társadalomfilozófia/demográfia .

MIKÓ, Imre: A közvéleménykutatásról. Korunk, Kolozsvár, 1964 12. sz. 1593-1595. old. mutatók: , közvéleménykutatás . szociológia/metodológia .

MIKÓ, Imre: Machiavelli, az első olasz jakobinus. Korunk, Kolozsvár, 1964 1. sz. 21-26. old. mutatók: , MACHIAVELLI Nicolo, jakobinusok . filozófiatörténet/politikatörténet .

MIKÓ, Imre: A szabadidő mai kérdései. Korunk, Kolozsvár, 1964 10. sz. 1425-1429. old. mutatók: , szabadidő . szociológia .

MUSNAI, László: Körösi Csoma Sándor és Nagyenyed. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 249-252. old. mutatók: Enyed, , KŐRÖSI CSOMA Sándor, . művelődéstörténet .

RÁCZ, Győző: Szukcessziv vagy szimultán okság. Korunk, Kolozsvár, 1964 2. sz. 231-232. old. mutatók: , okság . determinizmus/ontológia .

RALEA, Mihai ; HERSENI, Traian: Társadalomlélektan. Korunk, Kolozsvár, 1964 5. sz. 639-646. old. mutatók: , . szociálpszichológia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék