meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1960: 47 szerző
lapozás: 1-30 | 31-47
 
ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János a filozófus. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 157-176. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet/filozófiatörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és a gondolkodásról, az irodalomról és a művészetről NyIrK, Kolozsvár, 1960 1-2. sz. 15-36. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet .

ALUAS, Ion: A technikai haladás és társadalmi-gazdasági következményei. Korunk, Kolozsvár, 1960 11. sz. 1384-1388. old. mutatók: , technika . társadalomfilozófia/szociológia .

ARNOST, Kolman: A kibernetika bölcseleti és társadalmi problémái. Korunk, Kolozsvár, 1960 11. sz. 1306-1313. old. mutatók: , kibernetika / filozófia . episztemológia/kibernetika/tudományfilozófia .

BALÁZS, Sándor: Filozófia-oktatás a középiskolákban. Korunk, Kolozsvár, 1960 10. sz. 1239-1241. old. mutatók: , filozófia(-oktatás) . művelődéstörténet/szociológia .

BARTHA, Zoltán: Fejlett könyvtárhálózat - szélesedő olvasómozgalom. Korunk, Kolozsvár, 1960 5. sz. 593-595. old. mutatók: könyvtárak , . könyvtárszociológia .

BENKŐ, Samu: Az utópista gondolkodó. Utunk, Kolozsvár, 1960 4.sz. sz. 6. old. mutatók: , BOLYAI János, . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet/ .

BENKŐ, Samu: Nyelv és matematika. Ismeretlen fejezet Bolyai János életművéből. Korunk, Kolozsvár, 1960 11. sz. 1314-1324. old. mutatók: , BOLYAI János, nyelv&matematika / nyelv . tudományfilozófia/művelődéstörténet/nyelvfilozófia .

BENKŐ, Samu: A történet-tan szelleme és becse. Korunk, Kolozsvár, 1960 1. sz. 36-45. old. mutatók: , BOLYAI János, történetírás / történelem . művelődéstörténet/ .

BOGDÁN, Tibor: Lélekelemzés- lélektorzítás. A freudizmus marxista bírálatához. Korunk, Kolozsvár, 1960 3. sz. 261-270. old. mutatók: , FREUD Sigmund, freudizmus&marxizmus / freudizmus . szociálpszichológia/marxizmus .

BRETTER, György: A magyar filozófusok folyóirata. Korunk, Kolozsvár, 1960 6. sz. 755-757. old. mutatók: , . sajtótörténet/művelődéstörténet .

CERNEA, Stela: A társadalmi osztály fogalma és a burzsoá pszichoszociológia. Korunk, Kolozsvár, 1960 7. sz. 776-782. old. mutatók: , társadalmi osztály . szociálpszichológia/társadalomfilozófia/marxizmus .

CSEHI, Gyula: A marxista-leninista esztétika új kézikönyve. Korunk, Kolozsvár, 1960 12. sz. 1529-1535. old. mutatók: , esztétika(marxista-leninista) / esztétika . esztétika/metodológia/marxizmus .

DÁN, Klára: A filozófiaellenesség bölcselete - a neopozitivizmus. Korunk, Kolozsvár, 1960 5. sz. 683-688. old. mutatók: , neopozitivizmus . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

DANKANITS, Ádám: Adatok a XVIII. századi enyedi nyomda történetéhez. NyIrK, Kolozsvár, 1960 1-2. sz. 150-158. old. mutatók: Enyed, , nyomdászat . művelődéstörténet/intézménytörténet/várostörténet .

DEMETER, János: Az állam erősítése és a társadalmi szervezetek. Korunk, Kolozsvár, 1960 10. sz. 1168-1173. old. mutatók: , állam . politika/politológia .

FARCZÁDY, Elek: A Bolyai kultusz története és a marosvásárhelyi Bolyai múzeum. Korunk, Kolozsvár, 1960 1. sz. 56-64. old. mutatók: Marosvásárhely, Bolyai Múzeum / múzeumok , BOLYAI János, . művelődéstörténet/intézménytörténet .

FERENCZI, István: Az igazi tudomány - a fajelmélet áltudománya ellen. Korunk, Kolozsvár, 1960 5. sz. 563-569. old. mutatók: , fajelmélet / tudomány&fajelmélet / tudomány . tudományfilozófia/filozófiai antropológia .

GÁBOS, Zoltán ; MARE, CALINA ; WEISZMANN, Endre: A modern fizika újabb problémái. Korunk, Kolozsvár, 1960 8. sz. 931-937. old. mutatók: , fizika&filozófia / filozófia&fizika / filozófia / fizika . episztemológia/tudományfilozófia .

GÁLL, Ernő: A "társadalmi mérnökök" hivatása. Utunk, Kolozsvár, 1960 23. sz. 1. old. mutatók: , . szociológia/társadalomfilozófia/ .

GÁLL, Ernő: Téveszmék az értelmiség szerepéről. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 131-140. old. mutatók: , értelmiség . intézménytörténet/társadalomfilozófia .

GOLNER, Karl: Leszámolás Erwin Reisner szubjektivista és misztikus történelemfilozófiájával. Korunk, Kolozsvár, 1960 11. sz. 1321-1329. old. mutatók: , REISNER Erwin, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/történelemfilozófia .

HERÉDI, Gusztáv: Tömegműhely. Szociográfiai felvétel. Korunk, Kolozsvár, 1960 5. sz. 545-552. old. mutatók: , . szociográfia .

IOANID, Mircea: A "Materializmus és empiriokriticizmus" romániai térhódításának történetéből. Korunk, Kolozsvár, 1960 4. sz. 411-416. old. mutatók: Románia, , . leninizmus/filozófiatörténet .

JANCSÓ, Elemér: Adatok az erdélyi felvilágosodás történetéhez. NyIrK, Kolozsvár, 1960 3-4. sz. 370-375. old. mutatók: , felvilágosodás / Erdély . művelődéstörténet .

KALLÓS, Miklós: Lenin és a történelemtudomány. Korunk, Kolozsvár, 1960 4. sz. 390-401. old. mutatók: , LENIN, . leninizmus/történelemfilozófia .

KÁNTOR, Lajos: Akik most döntenek pályájukról. Korunk, Kolozsvár, 1960 7. sz. 782-788. old. mutatók: , pályaválasztás . szociológia .

KASZALAPOV, Viktor ; ALUAS, Ion: Vita a történelmi materializmus tárgyáról. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 238-241. old. mutatók: , történelmi materializmus . társadalomfilozófia/metodológia .

KENDZURO, Janagida: Vívódásaim. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 141-150. old. mutatók: , . filozófiai irányzatok .

KON, I.: A nemzetközi kapcsolatok kérdése a mai polgári szociológiában. Korunk, Kolozsvár, 1960 5. sz. 621-627. old. mutatók: , nemzetközi kapcsolatok . politológia/szociológia .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék