meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1958: 45 szerző
lapozás: 1-30 | 31-45
 
***: (A) MARXISTA-LENINISTA esztétika védelmében. (Lukács György esztétikai és irodalomelméleti revizionizmusának bírálata. ) Korunk, Kolozsvár, 1958 9. sz. 1332-1346. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/marxizmus/politikatörténet .

BALÁZS, Sándor: A szocializmus olasz útjáról. Korunk, Kolozsvár, 1958 2. sz. 284-287. old. mutatók: , szocializmus . politológia/politikatörténet .

BENKŐ, Samu: Adatok Gyarmathi Sámuel életrajzához NyIrK, Kolozsvár, 1958 1-4. sz. 230-232. old. mutatók: , GYARMATHI Sámuel, . művelődéstörténet .

BIELZ, Iulius: A nagyszebeni Brukenthal Múzeum Művelődés, Bukarest, 1958 1. sz. 54-55. old. mutatók: Szeben, Brukenthal Múzeum / múzeumok , . intézménytörténet/művelődéstörténet .

BOGÁTS CS., Dénes: Adatok Háromszék történeti helynév anyagának ismeretéhez NyIrK, Kolozsvár, 1958 1-4. sz. 213-224. old. mutatók: Háromszék, , helynévkutatás / székelyek . nemzetiségtörténet/településtörténet .

BOGÁTS CS., Dénes: Adatok Háromszék történeti helynév anyagának ismeretéhez NyIrK, Kolozsvár, 1958 1-4. sz. 213-223. old. mutatók: Háromszék, , . toponímia/nemzetiségtörténet/településtörténet .

BÖZÖDI, György: 1848 márciusa Marosvásárhelyen. Korunk, Kolozsvár, 1958 3. sz. 315-328. old. mutatók: Marosvásárhely, , "Erdély, 1848 / Erdély" . nemzetiségtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet/várostörténet .

BUTYENKO, A. P.: A "nemzeti kommunizmus" - a burzsoázia ideológiai fegyvere. Korunk, Kolozsvár, 1958 8. sz. 1111-1126. old. mutatók: , nemzeti kommunizmus / kommunizmus . politológia/politikatörténet .

CSEHI, Gyula: Fegyvertársak és barátok. Korunk, Kolozsvár, 1958 1. sz. 19-25. old. mutatók: , . leninizmus .

DÁN, Pál: A nemzetközi munkamegosztás a tőkés világban és a fejletlen országok. Korunk, Kolozsvár, 1958 7. sz. 976-985. old. mutatók: , nemzetközi munkamegosztás / munkamegosztás(nemzetközi) . politológia/politikatörténet .

DEMETER, János: Jegyzetek a "Széljegyzetek"-hez. Korunk, Kolozsvár, 1958 1. sz. 145-152. old. mutatók: , állam . politológia/politika .

FUCHS, Simon: A harmadik Marosvásárhelyi munkás-szociográfia kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1958 4. sz. . old. mutatók: Marosvásárhely, , BRAUN Robert/TURNOWSKY Sándor, munkás-szociográfia . szociográfia/művelődéstörténet .

GULIAN IONESCU, Constantin: A benső élet és az erkölcsi kérdések. Korunk, Kolozsvár, 1958 5. sz. 633-642. old. mutatók: , . etika .

HAJÓS, József: Egy százötven éves erdélyi logika. Korunk, Kolozsvár, 1958 10-11. sz. 1616-1618. old. mutatók: , KÖTELES Sámuel, filozófiatörténet(erdélyi) / filozófia . művelődéstörténet .

HUBER E, Gábor: AZ ENSZ alapokmány és a békés eggyüttlétezés. Korunk, Kolozsvár, 1958 4. sz. 527-538. old. mutatók: , . politológia .

IZSÁK, László: Állam és szocializmus. Széljegyzetek két államelméleti tanulmányhoz. Korunk, Kolozsvár, 1958 1. sz. 145-152. old. mutatók: , állam&szocializmus / szocializmus . politológia/politika .

JAKÓ, Zsigmond: Vita a capetia szó magyar jelentése körül 1500-ban NyIrK, Kolozsvár, 1958 1-4. sz. 211-213. old. mutatók: , kepe . nemzetiségtörténet/gazdaságtörténet .

JANCSÓ, Elemér: Egy kiadatlan hazai jakobinus káté NyIrK, Kolozsvár, 1958 1-4. sz. 232-238. old. mutatók: , MARTINOVICS Ignác, jakobinusok . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

JOJA, Athanasie: A materialista dialektika és napjaink tudománya. Korunk, Kolozsvár, 1958 4. sz. 476-494. old. mutatók: , filozófia&tudomány / tudomány&filozófia / tudomány / filozófia . tudományfilozófia/episztemológia .

JORDÁKY, Lajos: Angol marxista a válságelméletről. Korunk, Kolozsvár, 1958 1. sz. 116-119. old. mutatók: , BURNS Emile, válságelmélet(Burns) . társadalomfilozófia/marxizmus .

KALLÓS, Miklós: Az élő marxizmus a kommunista pártok gyakorlatában. Korunk, Kolozsvár, 1958 9. sz. 1261-1276. old. mutatók: , . politológia/politikatörténet .

KALLÓS, Miklós: Lenin Marxról. Korunk, Kolozsvár, 1958 4. sz. 473-476. old. mutatók: , LENIN/MARX Karl, . leninizmus/marxizmus/ .

KALLÓS, Miklós: Munkásárulók ideológiája : az ausztro-revizionizmus. Korunk, Kolozsvár, 1958 7. sz. 942-953. old. mutatók: , ausztro-revizionizmus . marxizmus/politikatörténet/ .

KOVÁCH Géza: A marxizmus behatolása az aradi munkásmozgalomba. Korunk, Kolozsvár, 1958 5. sz. 652-662. old. mutatók: Arad, , munkásmozgalom . politikatörténet/nemzetiségtörténet/művelődéstörténet .

KOVÁCS, Rózsa.: A pályaválasztás kérdése. Adatgyüjtés a kolozsvári magyar középiskolákban. Korunk, Kolozsvár, 1958 5. sz. 688-693. old. mutatók: Kolozsvár, iskolák , pályaválasztás . szociológia .

L. I.: Román tudós a hegeli módszerről és rendszerről. Korunk, Kolozsvár, 1958 10-11. sz. 1631-1634. old. mutatók: , HEGEL G. W. F., . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

LÁZÁR, József: Egy kollektivista család jövedelme. Korunk, Kolozsvár, 1958 5. sz. 694-698. old. mutatók: , . faluszociológia/szociológia .

LÁZÁR, József: Olvasó munkások. Korunk, Kolozsvár, 1958 3. sz. 420-424. old. mutatók: , munkásművelődés / művelődés . könyvtárszociológia .

LÁZÁR, József: Szakmai tudás és leleményesség. Szociográfiai pillanatfelvételek. Korunk, Kolozsvár, 1958 8. sz. 1203-1208. old. mutatók: , . szociográfia .

MESSZER, László: Nagyvárad múltja és a vár. Művelődés, Bukarest, 1958 8. sz. 20-22. old. mutatók: Nagyvárad, várak , . nemzetiségtörténet/várostörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék