meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1957: 79 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-79
 
***: Újra megjelenik a Korunk. Művelődés, Bukarest, 1957 2. sz. 10. old. mutatók: Korunk , . intézménytörténet/művelődéstörténet/sajtótörténet .

ANTAL, Árpád: A magyar népszínmű történetéről. Művelődés, Bukarest, 1957 7. sz. 33-34. old. mutatók: , népszínmű(magyar) . művelődéstörténet .

APOSTOL, Pavel: Találkozás a semmivel. Korunk, Kolozsvár, 1957 2-3. sz. 208-213. old. mutatók: , semmi(filoz.) . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

ASZDY, János: Energia-szomjúság Nyugat-Európában. Korunk, Kolozsvár, 1957 6. sz. 747-757. old. mutatók: Európa, , energia . politológia/politika .

BALÁZS, Egon.: A közgazdaságtudományi kutatás néhány időszerű kérdése. Korunk, Kolozsvár, 1957 7. sz. 828-840. old. mutatók: , . metodológia/közgazdaságtudomány .

BALÁZS, Sándor: August Comte és a pozitivizmus. Korunk, Kolozsvár, 1957 11. sz. 1526-1539. old. mutatók: , COMTE August, pozitivizmus . tudományfilozófia/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet .

BÁLINT, Zoltán: A kolozsvári szocialistákról. Korunk, Kolozsvár, 1957 10. sz. 1418-1419. old. mutatók: Kolozsvár, , szocialisták . politikatörténet/ művelődéstörténet/ várostörténet .

BALOGH, Edgár: Erdélyi válasz Bécsbe. Korunk, Kolozsvár, 1957 4. sz. 371-377. old. mutatók: , Erdély . nemzetiségtörténet/politika .

BÁNYAI, László: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom erdélyi visszhangja. Korunk, Kolozsvár, 1957 10. sz. 1295-1309. old. mutatók: , Erdély / Nagy Októberi Szocialista Forradalom . politikatörténet .

BÁNYAI, László: A nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatása. Korunk, Kolozsvár, 1957 12. sz. 1626-1633. old. mutatók: , nemzeti kissebségek&anyanyelvi oktatás / anyanyelvi oktatás&nemzeti kisebbségek / anyanyelv . politika/művelődéstörténet .

BENKŐ, Samu: Az első erdélyi magyar folyóirat. Korunk, Kolozsvár, 1957 8. sz. 1024-1034. old. mutatók: , , Erdély . sajtótörténet/művelődéstörténet .

BERNAL, John D.: A tudomány szervezése és szabadsága. Korunk, Kolozsvár, 1957 8. sz. 993-1002. old. mutatók: , tudományszervezés . tudományfilozófia/társadalomfilozófia .

BÖGÖZI, Antal: A Bolyai-könyvtár és múzeum. Művelődés, Bukarest, 1957 7. sz. 52-54. old. mutatók: Marosvásárhely, Bolyai-könyvtár / múzeumok / könyvtárak , . intézménytörténet/művelődéstörténet .

CHERESTESIU, Victor: Szocialisták és szociálsoviniszták a román munkásmozgalomban. Korunk, Kolozsvár, 1957 12. sz. 1656-1665. old. mutatók: , szocialisták / munkásmozgalom . politikatörténet .

CSEHI, Gyula: A forradalmi művészet szabadsága és felelőssége. Korunk, Kolozsvár, 1957 5. sz. 474-484. old. mutatók: , művészet&politika / politika & művészet / művészet . esztétika/ társadalomfilozófia/leninizmus .

CSEHI, Gyula: Lenin alkotó műhelyében. Korunk, Kolozsvár, 1957 4. sz. 356-364. old. mutatók: , LENIN, . leninizmus/filozófiatörténet .

CSÁKI, Elemér: A Bolyaiak. Művelődés, Bukarest, 1957 5. sz. 51. old. mutatók: , BOLYAI Farkas/ BOLYAI János, . művelődéstörténet .

DÁN, Klára: Az absztrakt munka marxi jellemzésének filozófiai jelentősége. Korunk, Kolozsvár, 1957 7. sz. 884-894. old. mutatók: , MARX Karl, munka / absztrakt munka . társadalomfilozófia/marxizmus .

DAN, Mihail: A huszitizmus politikai tartalma. Korunk, Kolozsvár, 1957 6. sz. 662-674. old. mutatók: , huszitizmus . politikatörténet/történelemfilozófia .

DÁN, Pál: A munka elidegenedésének kérdéséhez. Korunk, Kolozsvár, 1957 6. sz. 717-727. old. mutatók: , munka elidegenedése / munka . társadalomfilozófia/marxizmus .

DEMÉNY, Dezső: Munkalélektan és emberanyaggazdálkodás. Korunk, Kolozsvár, 1957 9. sz. 1185-1195. old. mutatók: , . ergonómia/szociálpszichológia .

DEMETER, János: Időszerű kérdések az állam és jogtudományban. Korunk, Kolozsvár, 1957 2-3. sz. 256-261. old. mutatók: , állam . társadalomfilozófia/politológia .

DEMETER, János: A munkásosztály diktaturájáról és demokráciájáról. Korunk, Kolozsvár, 1957 10. sz. 1362-1372. old. mutatók: , diktatúra&demokrácia / demokrácia&diktatúra / állam / demokrácia . politológia/ társadalomfilozófia/marxizmus .

ERDÉLYI, László: A "nemzeti kommunizmus" burzsoá-nacionalista jelszava. Művelődés, Bukarest, 1957 8. sz. 5-7. old. mutatók: , nemzeti kommunizmus / kommunizmus . politika .

FARCZÁDY, Elek: 400 éves a marovásárhelyi Bolyai középiskola Művelődés, Bukarest, 1957 1. sz. 28-30. old. mutatók: Marosvásárhely, Bolyai Középiskola / iskolák , . művelődéstörténet/intézménytörténet/várostörténet .

FARCZÁDY, Elek: Az 1851-54-iki székelyföldi összeesküvés vázlatos története Művelődés, Bukarest, 1957 3. sz. 23-27. old. mutatók: Székelyföld, , székelyek . nemzetiségtörténet .

FUCHS, Simon: A kommunista párthoz vezető úton. Korunk, Kolozsvár, 1957 10. sz. 1373-1389. old. mutatók: , kommunista párt(romániai) . politikatörténet/művelődéstörténet .

GÁLL, Ernő: Társadalmi valóság és társadalomkutatás. Korunk, Kolozsvár, 1957 1. sz. 7-17. old. mutatók: , GUSTI Dimitrie, társadalomkutatás / társadalom . szociológia/társadalomfilozófia .

GARAUDY, Roger: Antonio Gramsci a kommunista gondolkodó. Korunk, Kolozsvár, 1957 11. sz. 1510-1517. old. mutatók: , GRAMSCI Antonio, kommunizmus . társadalomfilozófia/marxizmus/filozófiatörténet .

GONDA, György: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása országunk munkásmozgalmára. Művelődés, Bukarest, 1957 10. sz. 19-22. old. mutatók: , munkásmozgalom / Nagy Októberi Szocialista Forradalom . politikatörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék