meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    3177 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 ... 3151-3177
 
***: Az 1437-iki erdélyi jobbágy háború. Művelődés, Bukarest, 1954 2. sz. 33-35. old. mutatók: , jobbágyság / Erdély . nemzetiségtörténet .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya. (Carta Natiunilor Unite). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 150-182. old. mutatók: , Carta ONU, politologie, ENSZ Alapokmány . politológia .

***: ERDÉLY Néprajzi Múzeuma: a népi kultúra egyetemes és sajátos vonásainak kincsestára. Kérdez: Cseke Péter. Válaszol: Dr. Kós Károly Művelődés, Bukarest, 1977 7. sz. 18-22. old. mutatók: Kolozsvár, Erdélyi Néprajzi Múzeum / múzeumok , népi kultúra . művelődéstörténet/intézménytörténet .

***: A GYERMEKEK élete Lövétén századunk első harmadában. (A csíkszeredai Matematika- Fizika Liceum néprajzi Körének gyüjtése) Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1982 . sz. 98-127. old. mutatók: Lövéte, Csíkszeredai Matematika-Fizika Liceum / iskolák , . szociológia/művelődéstörténet/etnográfia .

***: Hunyadi János. Művelődés, Bukarest, 1956 8. sz. 44. old. mutatók: , HUNYADI János, Erdély . nemzetiségtörténet .

***: IRODALOMTÖRTÉNET és nemzetiség. (Vita). Korunk, Kolozsvár, 1982 3. sz. 170-200. old. mutatók: , nemzetiségi kérdés . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/irodalomtörténet .

***: A kolozsvári Nyelvtudományi Intézet működése a felszabadulás óta eltelt húsz év alatt. NyIrK, Kolozsvár, 1964 2. sz. 129-131. old. mutatók: Kolozsvár, Kolozsvári Nyelvtudományi Intézet , . intézménytörténet .

***: Közlemény a potsdami háromhatalmi értekezletről. (Declaratia celor trei puteri de la Potsdam). Társadalomtudomány és Politika, Kolozsvár, 1946 1. sz. 183-202. old. mutatók: Potsdam, , declaratia de la Potsdam, politologie/istoria politicii, potsdami háromhatalmi értekezlet . politikatörténet/politológia .

***: (A) MARXISTA-LENINISTA esztétika védelmében. (Lukács György esztétikai és irodalomelméleti revizionizmusának bírálata. ) Korunk, Kolozsvár, 1958 9. sz. 1332-1346. old. mutatók: , LUKÁCS György, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/marxizmus/politikatörténet .

***: NEMZETISÉGI történetírásunk új pászmáján. I. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 7-8. sz. 510-517. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: NEMZETISÉGI történtírásunk új pászmáján. II. Vita. Korunk, Kolozsvár, 1980 9. sz. 671-679. old. mutatók: , történetírás(nemzetiségi) / nemzetiségi történetírás / történetírás / történelem . metodológia/művelődéstörténet .

***: Öröklött és szerzett tulajdonságok. TETT, Bukarest, 1987 3. sz. 45-46. old. mutatók: , . filozófiai antropológia/humánökológia .

***: A SZÓÉRTÉS előfeltételeiről. Kerekasztal. Korunk, Kolozsvár, 1980 1. sz. 41-62. old. mutatók: , . művelődéstörténet .

***: Újra megjelenik a Korunk. Művelődés, Bukarest, 1957 2. sz. 10. old. mutatók: Korunk , . intézménytörténet/művelődéstörténet/sajtótörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai Farkas Művelődés, Bukarest, 1975 2. sz. 48-49. old. mutatók: , BOLYAI Farkas, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János a filozófus. Korunk, Kolozsvár, 1960 2. sz. 157-176. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet/filozófiatörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és a gondolkodásról, az irodalomról és a művészetről NyIrK, Kolozsvár, 1960 1-2. sz. 15-36. old. mutatók: , BOLYAI János, . művelődéstörténet .

ABAFÁY, Gusztáv: Irodalmi vonatkozások pártsajtónk magyar nyelvű lapjaiban 1920-24 között. NyIrK, Kolozsvár, 1966 1. sz. 3-16. old. mutatók: , munkássajtó / pártsajtó(kommunista) . művelődéstörténet/sajtótörténet .

ABRAHAM, Dorel: Szociológiai látásmód, avagy emberközpontú építészet. TETT, Bukarest, 1987 2. sz. 31-35. old. mutatók: , építészet . szociológia/humánökológia .

ÁBRAHÁM, János: Műszakiak a társadalomban. Korunk, Kolozsvár, 1972 6. sz. 851-855. old. mutatók: , értelmiség(műszaki) / értelmiség . szociológia/társadalomfilozófia .

ADORNO, Theodor W.: Irásjelek. Korunk, Kolozsvár, 1972 1. sz. 105-108. old. mutatók: , . nyelvfilozófia/szemantika-szemiotika .

ÁGH, Attila: Kant kultúrfogalma és embereszménye. Korunk, Kolozsvár, 1975 1-2. sz. 26-30. old. mutatók: , KANT Immanuel, kultúra / ember . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai antropológia/kulturfilozófia .

ÁGOPCSA, Marianna: A gótika művészete. A Hét, Bukarest, 1978 16. sz. 7. old. mutatók: , gótika . kulturfilozófia/esztétika .

ÁGOPCSA, Marianna: Mágia és valóság. A Hét, Bukarest, 1974 4. sz. 9. old. mutatók: , mágia / valóság . társadalomfilozófia/vallásfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: Jóslatok szerepe az ősi kultúrákban. TETT, Bukarest, 1978 4. sz. . old. mutatók: , jövő&tudomány / tudomány&jövő / tudomány / jövő / mágia . kulturfilozófia/futurológia .

ÁGOSTON, Hugó: Mítosz születik ? A Hét, Bukarest, 1973 9. sz. 14. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

ÁGOSTON, Hugó: A nonszensz logikája TETT, Bukarest, 1983 1-2. sz. 53-55. old. mutatók: , DODGSON L. Charles, scientometria . tudományfilozófia .

ÁGOSTON, Hugó: A tiszta okság kritikája. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 185-187. old. mutatók: , okság . ismeretelmélet/determinizmus .

ÁGOSTON, Hugó: Túlhaladható-e a művészet ? A Hét, Bukarest, 1981 46. sz. 10-11. old. mutatók: , művészet . kulturfilozófia/filozófiai esszé .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék