meister róbert
a romániai magyar társadalomtudományi irodalom
bibliográfiája 1946-1989

 

       bibliográfiák   » társadalomtudományi irodalom 1989-1999
    év 1946 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 
  mutatók    
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  intézmények a b c e f g h i j k m n o p r s t u v z  
  referencianév a b c d e f g h j k l m n o p r s t u v w x z  
  analitikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  szintetikus a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  lapok a e i k m n t u z  
  földrajzi a b c d e f g h k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    e betű: 91 szerző
lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-91
 
EGYED, Ákos: Történelem és társadalom. Utunk, Kolozsvár, 1982 28. sz. 1, 3. old. mutatók: , történelem&társadalom / társadalom&történelem / társadalom / történelem . társadalomfilozófia/történelemfilozófia/ .

EGYED, Ákos: Történetkutatás és történelmi tudat. Korunk, Kolozsvár, 1980 7-8. sz. 484-489. old. mutatók: , történetírás / történeti tudat / történelem . metodológia/művelődéstörténet/nemzetiségtörténet .

EGYED, Péter: Az emberi nem határa. Utunk, Kolozsvár, 1985 3. sz. 2-3. old. mutatók: , . filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: Az ésszerűség illúziói. A Hét, Bukarest, 1982 52. sz. 10. old. mutatók: , LOCKE John, . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: A beszédeszmény szerkezete. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979 . sz. 98-111. old. mutatók: , beszéd . szemantika-szemiotika/nyelvfilozófia/ .

EGYED, Péter: A bizonyosság határai (Móricz Zsigmond regényformájának kérdéseiről). NyIrK, Kolozsvár, 1983 2. sz. 95-104. old. mutatók: , MÓRICZ Zsigmond, . irodalomtörténet/kulturfilozófia/esztétika .

EGYED, Péter: Bretter György öröksége. Echinox, Kolozsvár, 1977 11-12. sz. 30. old. mutatók: , BRETTER György, . művelődéstörténet .

EGYED, Péter: A "Communitas egy test ". A kettős parancs modellje. Korunk, Kolozsvár, 1981 1. sz. 13-20. old. mutatók: , székelyek / communitas / faluközösség / székely faluközösség . művelődéstörténet/nemzetiségtörténet/intézménytörténet .

EGYED, Péter: Egyéniség és hatás. Korunk, Kolozsvár, 1982 7. sz. 518-521. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

EGYED, Péter: Értelmezés, szabályok, megértés. Echinox, Kolozsvár, 1978 4. sz. 19. old. mutatók: , értelmezés . filozófiai esszé/ismeretelmélet/ .

EGYED, Péter: A felszabadult tudat magányossága. Utunk, Kolozsvár, 1981 47. sz. 6. old. mutatók: , . filozófiai esszé .

EGYED, Péter: Filozófémáktól a kritika elméletéig. Echinox, Kolozsvár, 1977 1. sz. 23. old. mutatók: , filozoféma . filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: A gondolat logikája, metafórája és bátorsága. Utunk, Kolozsvár, 1980 1. sz. 2. old. mutatók: , BRETTER György, . művelődéstörténet .

EGYED, Péter: Gondolkodom : szabadság, ismeretalap és kritika. Korunk, Kolozsvár, 1978 6. sz. 524-530. old. mutatók: , szabadság . filozófiai esszé/művelődéstörténet .

EGYED, Péter: Humánontológia, avagy hogyan lehetségesek az értékek ? A Hét, Bukarest, 1977 25. sz. 9. old. mutatók: , érték / humánontológia / ontológia(humán) . axiológia/társadalomfilozófia/filozófiai antropológia/ .

EGYED, Péter: Hús-vér maszkok járókelőknek, avagy a vers és közönsége. Echinox, Kolozsvár, 1977 6-7. sz. 26-27. old. mutatók: , . filozófiai esszé/művelődéstörténet/ .

EGYED, Péter: Intézmények, erkölcsök és személyes szabadság a székely társadalomban. Korunk, Kolozsvár, 1978 11. sz. 919-925. old. mutatók: , székely intézmények / székelyek . művelődéstörténet/intézménytörténet/nemzetiségtörténet .

EGYED, Péter: Jegy és jel. Régi erdélyi filozófusok jelelméleti felfogásáról. NyIrK, Kolozsvár, 1986 2. sz. 103-110. old. mutatók: , APÁCZAI CSERE János/PÁPAI PÁRIZ Ferenc , jel / Erdély . szemantika-szemiotika/filozófiatörténet .

EGYED, Péter: Jelszerkezetek a mindennapi életben. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1977 . sz. 131-144. old. mutatók: , mindennapi élet(jelszerkezetei) / mindennapi élet / jelszerkezetek / jel . szemantika-szemiotika/nyelvfilozófia/ .

EGYED, Péter: A jelszó és a mindennapi élet értékstruktúrája. (1). A Hét, Bukarest, 1980 6. sz. 8. old. mutatók: , jelszó&értékstruktúra / jel / mindennapi élet / jelszerkezetek / értékstruktúra . nyelvfilozófia/axiológia/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: A jelszó és a mindennapi élet értékstruktúrája. (2). A Hét, Bukarest, 1980 7. sz. 8. old. mutatók: , jelszó&értékstruktúra / jel / mindennapi élet / jelszerkezetek / értékstruktúra . társadalomfilozófia/nyelvfilozófia/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: Jelvilágok a változó időben. A Hét Évkönyve, Bukarest, 1984 . sz. 95-96. old. mutatók: , jel . szemantika-szemiotika/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: Kantiánus meditációk. Utunk, Kolozsvár, 1981 43. sz. 6. old. mutatók: , KANT Immanuel, . filozófiai esszé/filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/ .

EGYED, Péter: Kinek a tudománya ? Kinek a szelleme ? A Hét, Bukarest, 1981 46. sz. 11. old. mutatók: , HEGEL G. W. F., . filozófiai irányzatok/filozófiatörténet/filozófiai esszé .

EGYED, Péter: Kisérlet rendszerre. Echinox, Kolozsvár, 1976 1-2. sz. 18. old. mutatók: , . metodológia/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: A kitekintés elemei. Korunk, Kolozsvár, 1980 1-2. sz. 128-132. old. mutatók: , . filozófiai esszé/művelődéstörténet .

EGYED, Péter: A kommunikáció és hiánya. TETT, Bukarest, 0 . sz. . old. mutatók: , jelszerkezetek / kommunikáció . kommunikációelmélet/szemantika-szemiotika .

EGYED, Péter: A közvetlenség új világa. Korunk, Kolozsvár, 1977 6. sz. 443-449. old. mutatók: , közvetlenség(filoz.) . filozófiai esszé/etika .

EGYED, Péter: A kultúra nemzedékek folytonossága (is). A Hét, Bukarest, 1981 5. sz. 6. old. mutatók: , kultúra . kulturfilozófia/filozófiai esszé/ .

EGYED, Péter: Látható-e a látás ? (Apró vázlatok egy nemzedéki gondolkodástipológiához.) Echinox, Kolozsvár, 1974 5-6-7. sz. 25. old. mutatók: , nemzedéki kérdés . művelődéstörténet .


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm
 
kapcsolódik
  » a szerzőről
  » írok a szerzőnek
 
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék